Tienpitäjille valmistui tuulivoimaopas – Alempi tieverkko kovilla voimala- ja kiviaineskuormien alla

Tuulivoimarakentaminen tienpitäjän näkökulmasta -selvitys on valmistunut

Tuulivoimarakentaminen asettaa myös maantieverkolle haasteita kuten tuulivoimaloiden suurten osien erikoiskuljetukset ja voimala-alueen rakentamisesta vähäliikenteiselle maantieverkolle aiheutuva kuormitus.

Tuulivoimarakentaminen haastaa myös tienpidon. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on yhteistyössä muiden toimijoiden, muun muassa Väyläviraston ja Tuulivoimayhdistyksen kanssa laatinut selvityksen tuulivoimarakentamisesta tienpitäjän näkökulmasta selkeyttääkseen ja sujuvoittaakseen toimintaa eri osapuolten kesken.

Tuulivoimarakentamisen maanteihin liittyvät haasteet selviävät parhaiten, kun asiat selvitetään ja toimiin ryhdytään riittävän ajoissa ja vuorovaikutteisesti.

Tuulivoimarakentamisen määrä on viime aikoina kasvanut Suomessa räjähdysmäisesti. Vuoden 2022 lopussa Suomessa oli yhteensä 1 393 tuulivoimalaa, joista 437 rakennettiin kuluneen vuoden aikana. Trendi jatkuu, mitä kuvaa se, että vuoden 2023 alussa kaavoitusvaiheessa on noin 6 000 ja esisuunnitteluvaiheessa noin 1 800 tuulivoimalaa.

Tuulivoiman rakentaminen kuormittaa vähäliikenteistä tieverkkoa

Tuulivoimarakentaminen synnyttää merkittävästi kuljetuksia maanteille. Maantieverkolle haasteita aiheuttavat tuulivoimaloiden suurten osien erikoiskuljetukset ja voimala-alueen rakentamisesta vähäliikenteiselle maantieverkolle aiheutuva kuormitus.

Tuulivoimalan pääkomponenttien kuljetukset ovat niin suuria mitoiltaan ja massoiltaan, että kuljetukset usein edellyttävät maanteille toimenpiteitä. Tyypillisesti erikoiskuljetus voi tarvita esimerkiksi lisää tilaa risteyksissä ja edellyttää muun muassa valaisimien, portaalien, liikennemerkkien, puiden ja muiden rakenteiden poistamista kuljetuksen ajaksi.

Lisää raskasta liikennettä, kuten kiviaines- ja betonikuljetuksia

Tuulivoimarakentaminen synnyttää paljon myös muuta raskasta liikennettä, kuten kiviaines- ja betonikuljetuksia. Suurimmat haasteet kohdistuvat rakennuspaikan lähellä sijaitsevalle vähäliikenteisemmälle maantieverkolle.

Vähäliikenteinen tieverkko on suurelta osin rakenteiltaan puutteellista ja kestää huonosti suuria erikoiskuljetuksia ja voimala-alueen rakentamiseen tarvittavien kiviainesten ja betonin kuljetusten aiheuttamaa kuormitusta.

Ely-keskusten mahdollisuudet tehdä kuljetusten edellyttämiä toimenpiteitä ovat hyvin rajalliset ja toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen jäävätkin tuulivoimatoimijoiden vastuulle. Maantieverkolle tehtävät toimenpiteet edellyttävät oikea-aikaista vuoropuhelua ja asioista sopimista tuulivoimatoimijan ja tienpitäjän välillä.

Lähde: Ely-keskus

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos