”Keuruun Lehmikorpikin sopimassa tuulivoima-alueeksi” – Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 ehdotus etenee viranomaisten lausuntokierrokselle

Maakuntahallitus hyväksyi perjantaina 24. maaliskuuta kokouksessa Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 viranomaisehdotuksen äänin 8-5. Maakuntakaavalla osoitetaan seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumisen mahdollisuudet.

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 viranomaisehdotukseen esitetään kolme tuulivoima-aluetta lisää: Keuruun Lehmikorpi, Karstulan ja Saarijärven Tukkimäki sekä Pihtiputaan Uusimo.

Keski-Suomen maakuntahallitus hyväksyi perjantain kokouksessa Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 viranomaisehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin äänin 8-5. Hallituksen jäsen Lea-Elina Nikkilä esitti Joutsassa sijaitsevan Höystösensuon poistamista kaavaehdotuksesta. Nikkilä perusteli esitystään alueen maakuntakaavaan nähden pienellä koolla. Hallitus äänesti pohjaesityksen puolesta eli Höystösensuo jää maakuntakaavaehdotukseen.

Hallituksen jäsenet kävivät keskustelua maakuntakaavan mahdollistuvuudesta. Maakuntakaavalla osoitetaan seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumisen mahdollisuudet.

Tuulivoimarakentamisen toteuttaminen edellyttää aina kunnan päätöstä ja kunnan laatimaa yleiskaavaa. Lisäksi tarvitaan alueiden maanomistajien hyväksyntä.

Seuraavaksi pyydetään kaavaehdotuksesta lausuntoja

Maakuntahallitus pyytää seuraavaksi lausunnot Keski-Suomen kunnilta, Keski-Suomen ELY-keskukselta, kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitolta sekä tarpeen mukaan muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta, yhteisöiltä ja ministeriöiltä.

Kunnille ja viranomaisille lausunnolle lähetettävä kaava-aineisto sisältää kaavakartan ja siihen sisältyvät merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostuksen. Lisäksi kaavaehdotukseen sisältyvät selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Lakisääteinen viranomaisneuvottelu on kesäkuussa.

Kansalaisia kuullaan alkusyksystä

"Lausuntokierroksen ja viranomaisneuvottelun jälkeen kaavaehdotukseen tehdään tarvittavat muutokset. Kansalaiskuuleminen on tulossa esille alkusyksystä, kun kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Maakuntakaavaehdotuksesta on ennen nähtäville asettamista pyydettävä lausunto viranomaisilta ja kunnilta”, maakuntahallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila kertoo.

Maakuntahallitus antoi vastineet maakuntakaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen. Maakuntakaavaluonnoksesta saatu palaute on käsitelty ja otettu huomioon kaavaehdotusta valmisteltaessa. Palautetta tuli kaikkiaan 130.

”Valmistelun läpinäkyvyyden varmistamiseksi luonnoksesta saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin annetut vastineet julkaistaan”, maakuntajohtaja Pekka Hokkanen toteaa.

Keuruun Lehmikorpi sopimassa tuulivoima-alueeksi

Valmisteluvaiheesta saadun palautteen ja tarkempien selvitysten ja vaikutusten arviointien perusteella ehdotukseen esitetään sisällytettäväksi yhteensä 19 tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta.

Viranomaisehdotukseen esitetään kolme tuulivoima-aluetta lisää: Keuruun Lehmikorpi, Karstulan ja Saarijärven Tukkimäki sekä Pihtiputaan Uusimo.

Kaavaluonnoksessa esitetyistä 21 tuulivoima-alueesta on Natura-tarveharkinnan perusteella poistettu Kyyjärven Kauniskankaan alue ja merkittävien Natura-vaikutusten vuoksi on poistettu Pihtiputaan Kettukankaan ja Karstulan Korkeakankaan alueet.

Lisäksi ehdotuksesta on poistettu kaksi kooltaan alle 10 neliökilometrin aluetta, Äänekosken Kiuassuo ja Karstulan Koiramäki.

”Tuulivoima-rajauksiin vaikuttanut merkittävimmin Natura-arviointi, metsäpeuran huomioiminen, maisemavaikutusten arviointi ja pohjavesialueiden rajaaminen tuulivoima-alueiden ulkopuolelle. Tuulivoima-tuotantoon soveltuvia alueita on noin 395 neliökilometriä, joka mahdollistaa yhteensä lähes 400 voimalan sijoittumisen. Luonnoksessa oli yhteensä noin 560 neliökilometriä tuulivoima-alueita eli kolmannes on poistettu, maakunta-arkkitehti Liisa Bergius sanoo.

Seuraavaksi kuullaan kuntia ja viranomaisia

”Seuraavaksi kunnilla ja viranomaisilla on mahdollisuus lausua näkemyksensä maakuntakaavasta. Lausunnot otetaan huomioon, kun valmistelemme syksyllä nähtäville asetettavaa kaavaehdotusta”, Tahvo Anttila jatkaa.

Lähde: Keski-Suomen Liitto

Fakta

Keski-Suomen maakuntakaava 2040

Maakuntakaavan 2040 keskeisiä sisältöjä ovat tuulivoiman lisäksi liikenne ja hyvinvoinnin aluerakenne.

Maakuntakaava 2040 palautteen pohjalta on muutettu kantatien 77 uusi linjaus esitettäväksi ohjeellisella merkinnällä.

Kansainvälisen pyöräilyreitin (EuroVelo 11) ja valtatietä 9 koskevien varausten (Kanavuori-Lievestuore sekä Orivesi-Jyväskylä) osalta kaavaselostusta on täydennetty.

Hyvinvoinnin aluerakenteen elementtejä, viherrakennetta ja ekologisia yhteyksiä tarkastellaan selvityksessä, joka julkaistaan maakuntakaavan 2040 tausta-aineistona.

Selvitys tukee Keski-Suomen strategian hyvään vointiin liittyviä tavoitteita. Uusia maakuntakaavamerkintöjä ei sen perusteella tehdä.

Lähde: Keski-Suomen liitto

Tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos