”Päätöksentekoon pitkäjänteisyyttä” – Eveliina Kangasniemi haluaa lapsille ja nuorille entistä paremman tulevaisuuden

Maaseutujen

Eveliina Kangasniemi harrastaa työn vastapainona näyttelemistä Keuruun Talkooteatterissa.

19.3. 19:00

Kristillisdemokraattien keuruulaisen kansanedustajaehdokkaan Eveliina Kangasniemen mielestä kasvavat sukupolvet ovat jääneet päätöksenteossa liian vähälle huomiolle.

”Yhteiskuntaa varjostaneet koronapandemia ja Ukrainan sota ovat vaikuttaneet siihen, että päätöksiä on pitänyt tehdä nopeasti ajattelematta, millaista meillä on tulevaisuudessa, kun lapset ja nuoret ovat kantamassa vastuuta hyvinvoinnista”, Kangasniemi sanoo.

Kangasniemi ottaa esimerkiksi nuorten henkisen pahoinvoinnin ja viime aikoina esille tulleet kouluväkivaltatapaukset, jotka hänen mielestään ovat hälyttäviä merkkejä. Vastuuntuntoisemmalla lainsäädännöllä olisi voitu vaikuttaa nuorten tarpeeseen päästä aikaisempaa nopeammin ammattitaitoisen sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin. Heikommassa olevien ihmisten asiat pitäisi hoitaa ensin.

Luonnon monimuotoisuus tuhoutuu

Hyvinvointialueiden toimintamallin toteutumista Kangasniemi seuraa vakavana. Häntä huolestuttaa, että tehostetut ja keskitetyt palvelut heikkenevät erityisesti maaseudulla.

”Pienemmät paikkakunnat saattavat menettää terveysaseman, jonka vuoksi terveydenhuoltopalvelut heikkenevät. Maaseudun yhtenä vetovoimatekijänä ovat juuri ne asiat, kuinka pääsen lääkäriin tai hammashoitoon. Toisaalta nyt kun päätökset tehty, niiden kanssa täytyy elää, mutta epäkohtiin voi yrittää vaikuttaa. Toivon, että kaiken tämän takana on jokin suuri viisaus, jota en ole vielä ymmärtänyt.”

Se, millaisella mittakaavalla tuulivoimaa ajetaan valjastettavaksi Suomessa energiantuotantoon, saa Kangasniemen näkemään punaista. Vaikka tuulivoima sinänsä on hänen mielestään hyvä energiamuoto, siihen liittyvät metsien hakkuut voimalinjojen rakentamiseksi tuhoavat luonnon monimuotoisuutta, ja sitä hän ei kannata.

”Jos suunnitellut tuulivoimaloiden määrät toteutuvat, sillä huijataan tulevia sukupolvia. Sähköverkkojen voimalinjat aiheuttavat sen, että 20 vuoden kuluttua nykypäivän lapsilla ja nuorilla ei ole luonnon monimuotoisuudesta kuin rippeet jäljellä.”

Hänen mukaansa pitää erityisesti kiinnittää huomiota siihen, mihin tuulivoimaloita rakennetaan.

”Energiantuotantolaitokset pitää tulevaisuudessa rakentaa sinne, missä on jo rakennettua ympäristöä esimerkiksi kaupunkien teollisuusalueille, jotka tarvitaan sähköä suuret määrät. Kaikki keinot pitää ottaa käyttöön omavaraisessa energiantuotannossa.”

Pienenergian tuotantoa kasvattamalla Suomi saisi Kangasniemen mukaan uutta teollisuutta ja yritystoimintaa, mitkä tuottaisivat puolestaan lisää työpaikkoja.

Ei pienten kuntien pakkoliitoksille

Julkista liikennettä pitäisi myös Kangasniemen mukaan kehittää. Paradoksaalista on hänen mielestään se, että vaikka julkista liikennettä kuinka valtion puolesta tuettaisiin, kuluttaja valitsee kulkuvälineekseen oman auton.

”Herää kysymys, miksi pidetään sellaista liikennettä yllä, mikä ei taloudellisesti kannata. Jos saataisiin työpaikkaliikennettä kehitettyä aikatauluineen siihen suuntaan, että ihmiset voivat käydä töissä julkisilla kulkuneuvoilla pitkästäkin matkasta, sen toteutumiseen ja tutkimustyöhön pitää varata varoja.”

Pienten kuntien kuntaliitoksille Kangasniemi sanoo jyrkästi ei. Isoissa kunnissa pienet kylät näivettyvät ja maaseudun hyvät vetovoimatekijät hukkuvat, keskustaajamaan keskitetään kaikki palvelut. Maaseudun pitää hänen mielestään pysyä ehdottomasti elävänä.

Myös lähikoulujen elinvoimaisuuteen on tulevaisuudessa Kangasniemen mielestä kiinnitettävä huomiota.

”Nyt on jo nähtävissä, että ihmiset haluavat etätöiden lisääntyessä asua yhä enemmän maalla. Maaseudun asukasmäärät vuosikymmenten aikana kasvavat, jolloin kasvavat myös tarve lähikouluille. Isoissa keskitetyissä kouluissa ongelmat tiivistyvät, mistä siitäkin on tullut jo nyt ensimmäiset merkit esille.”

Jatkokoulutuksessa pitäisi entistä enemmän huomioida Kangasniemen mukaan oppisopimuskoulutukseen liittyvät asiat. Yhteistyö koulutuskuntayhtymien, ammattikorkeakoulujen ja yliopistoiden kanssa tulisi kasvattaa oppisopimiskoulutuksessa.

Kuka

Eveliina Kangasniemi

Tuulivoimaloita pitäisi Eveliina Kangasniemen mukaan rakentaa jo rakennettuun ympäristöön esimerkiksi kaupunkien teollisuusalueille.

Nimi: Eveliina Kangasniemi.

Ikä: 36.

Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit.

Ammatti: Copywriter/projektipäällikkö.

Koulutus: Talouspainotteisen toimittajakoulutuksen medianomi (AMK).

Perhe: Aviomies ja kolme lasta.

Harrastukset: Eläintenhoito ja Talkooteatteri.

Tärkein vaaliteema: Poliittisessa päätöksenteossa pitää ottaa huomioon lasten ja nuorten näkökulma.

Tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos