Viranomaiset muistuttavat juhlimaan uuttavuotta maltillisesti – poliisi odottaa vuodenvaihteesta vilkasta

Aikaisempien vuodenvaihteiden tilastot osoittavat hälytystehtävien kaksinkertaistuvan verrattaessa niitä esimerkiksi normaaliin viikonloppuun.

Sisä-Suomen poliisilaitos sekä Pirkanmaan ja Keski-Suomen pelastuslaitokset muistuttavat uudenvuoden juhlijoita pelisäännöistä ja ohjeista.

30.12.2022 16:00

Sisä-Suomen alueen poliisiasemat ovat varautuneet tänäkin vuonna vilkkaaseen vuodenvaihteeseen. Pirkanmaalla Tampere ja Keski-Suomessa Jyväskylä ovat perinteisesti paikkoja, joihin kertyy paljon juhlijoita.

Vuoden vaihtuessa Sisä-Suomen alueella työskentelee normaalivahvuutta enemmän poliisimiehiä, jotka valvovat sekä yleistä järjestystä ja turvallisuutta että liikennettä ja hoitavat hälytystehtäviä.

Aikaisempien vuodenvaihteiden tilastot osoittavat hälytystehtävien kaksinkertaistuvan verrattaessa niitä esimerkiksi normaaliin viikonloppuun. Tyypillisimmät tehtävät ovat huonokuntoisiin päihtyneisiin liittyviä, pahoinpitelyt ravintoloissa tai kadulla sekä kotihälytykset. Myös erilaiset ilotulitteilla aiheutetut vahingot ja häiriöt työllistävät poliisia perinteisesti ympäri poliisilaitoksen aluetta.

Rattijuopumukset ja häiriökäyttäytyminen valvontaan

Liikenteen valvonnassa painopiste on rattijuopumusvalvonnassa sekä liikenneturvallisuutta vaarantavassa ajotavassa, kuten nopeuksissa, ohituksissa sekä ajoneuvojen etäisyyksissä. Autolla liikuttaessa on syytä varata mukaan aina selvä kuljettaja, joka on sitoutunut olemaan selvänä koko matkan ajan sekä varata keliolosuhteiden vaatimusten mukaisesti riittävästi aikaa matkustamiseen.

Poliisi puuttuu muita uudenvuodenjuhlijoita häiritsevään käyttäytymiseen, mutta hauskanpito on tietenkin sallittua. Poliisi puuttuu lainvastaiseen ilotulitteiden käyttöön. Laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudessa ilotulitteet ja yleensä lainvastainen toiminta on käsitelty selkeästi. Turvallisten ja laillisten ilotulitteiden käytössä on huomioita erityisesti sekä ikärajat että ajalliset ja alueelliset rajoitukset.

Uusi vuosi on massatapahtuma, jota myös näpistelijät käyttävät hyväkseen. Kun olet juhlimassa älä jätä käsilaukkuasi, kännykkääsi tai rahapussiasi vartioimatta. Jätä tarpeeton arvo-omaisuus kotiin.

Vältä pankkiautomaatilla asiointia, jos lähistöllä on tunkeilevia sivullisia henkilöitä. Liiku tutussa ja turvallisessa porukassa ja vältä vahvaa humalatilaa. Kun seurueestanne joku mahdollisesti väsähtää niin huolehtikaa, että hän pääsee turvalliseen ja lämpöiseen paikkaan.

Noudata ilotulitusmääräyksiä

Uudenvuoden juhlintaan on kuulunut perinteisesti miltei vuosi vuodelta lisääntynyt ilotulitusvälineiden käyttö. Vuosittain ilotulitteista on aiheutunut erilaisia vahinkoja ja vammoja, jopa pysyviä. Ilotulitteilla on tehty ilkivaltaa ja niillä on aiheutettu yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavia tilanteita.

Ilotulitteiden käyttö on yleisesti sallittua ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta 31.12.2022 klo 18:00–1.1. klo 02:00.

Poikkeuksen tästä muodostaa Tampereen ja Jyväskylän kaupunkien ydinkeskustat, joissa yksityishenkilöiden ilotulitteiden käyttö kielletty lain perusteella yleisen turvallisuuden takaamiseksi. Tampereen ja Jyväskylän ydinkeskustoja koskevat kiellot johtuvat siitä, että useampana vuonna aiemmin ilotulitteiden käyttö on aiheuttanut erityisesti näillä alueilla huomattavia häiriöitä, vahinkoja sekä muuta yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavaa käyttäytymistä muun muassa vahingontekoa ja ilkivaltaa.

Ilotulitteita käsiteltäessä on huomioitava ilotulitteiden turvaetäisyydet ja käyttöohjeet, sillä vastuu mahdollisista vahingoista on aina ilotulitteen lähettäjällä.

Ilotulitus on vaikeaa aikaa lemmikkieläimille ja myös sen takia ilotulituksen aikarajoitusta on syytä noudattaa. Näin lemmikkien omistajat voivat suunnitella esimerkiksi ulkoilut turvalliseen aikaan.

Laki

Kuka saa hankkia ja käyttää ilotulitteita?

 • Käytännössä kaikkien ilotulitteiden, kuten raketit, roomalaiset kynttilät, padat, tähtipommit, ynnä muut sellaiset, ikäraja on 18 vuotta.

 • Ilotulitteita ei myöskään saa luovuttaa tai myydä alle 18-vuotiaille. Huoltajien tulee huolehtia siitä, ettei ilotulitteita luovuteta alaikäisten yksin käytettäväksi.

 • Ilotulitteiden tulee olla CE-merkittyjä tuotteita. Lisäksi niissä pitää olla asianmukaiset ohjeet oikeasta käytöstä, säilytyksestä ja tuotetiedoista suomeksi ja ruotsiksi.

 • Hätärakettien käyttö ilotulitusvälineinä on kielletty. Hätärakettien aiheettomassa käytössä tekijä syyllistyy rikoslaissa tarkoitettuun perättömään vaarailmoitukseen.

Muista turvallisuus

Ilotulitteiden käytössä on aina noudatettava erityistä varovaisuutta. Ilotulitteiden tuentaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakettien ampumatelineet sekä maassa toimivat tuotteet, kuten padat ja suihkut, on tuettava niin, että ne eivät pääse kaatumaan ammunnan aikana.

Ilotulitteen suuntaamista toista ihmistä kohden tai ilotulitteen heittämistä yleisön joukkoon ei pidetä ilotulitteen huolimattomana käsittelynä, vaan tahallisena ja rangaistavana tekona. Ilotulitteiden virheellisestä käytöstä saattaa loukkaantumisen lisäksi olla seurauksena tulipalo.

Pelastuslaitos haluaa edelleen muistuttaa myös suojalasien käytöstä. Vaikka suojalasit ovat jo vuodesta 2009 olleet pakollisia ilotulitteiden ampujille, ei niiden käyttö ole vieläkään vakiintunut. Lisäksi suojalasien käyttöä suositellaan vahvasti myös katsojille. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan tällä vuosikymmenellä joka vuodenvaihde noin 10–30 ihmistä on saanut sairaalahoitoa vaativia silmävammoja ilotulitteesta.

Säilytä lukitussa kaapissa

Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia myös ilotulitteiden säilytykselle. Asuinhuoneistossa tai huonetiloissa, joissa oleskelee ihmisiä, saa säilyttää enintään 5 kg ilotulitusvälineitä. Määrä tarkoittaa ilotulitusvälineissä olevan räjähtävän ja pyroteknisen aineen määrää, jota tulitteissa on käytännössä noin yksi neljäsosa. Sallittu säilytysmäärä on siten kokonaispainoksi muunnettuna noin 20 kg.

Ilotulitusvälineet on säilytettävä lukitussa kaapissa siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä tai tulenkäsittelyä, joka voisi aiheuttaa tulitteiden syttymisen. Ilotulitusvälineitä ei kuitenkaan saa säilyttää ullakkotiloissa, kellarin asuntokohtaisissa säilytystiloissa eikä yhteiskäytössä olevissa tiloissa.

Ilotulitteet

Muista nämä neuvot

 • Valitse ilotulitteiden käyttöpaikka huolella, ettei käytöstä aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille tai muulle omaisuudelle

 • Huomioi, ettei ilotulitteista aiheudu vaaraa tai haittaa, esimerkiksi meteli, eläimille.

 • Käytä sopivaa telinettä tai tukea ampuessasi ilotulitteita.

 • Lue ostamasi tuotteen käyttöohjeet.

 • Ilotulitteita ei tule käyttää alkoholin vaikutuksen alaisena.

 • Poistu ohjeiden mukaisesti sytyttämäsi tuotteen luota turvalliselle etäisyydelle.

 • Suojalasien käyttö on pakollista ja myös yleisön on hyvä suojata silmänsä.

 • Käytä sytytyspuikkoa.

 • Ilotulitteita ei pidä käyttää sisätiloissa tai parvekkeella.

 • Suuntaa ilotulitteet pois ihmisistä, rakennuksista ja muusta omaisuudesta.

 • Älä tee omia viritelmiä.

 • Ilotulitteita käyttävät vain täysi-ikäiset.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos