Keuruu haluaa tuulivoimalat riittävän kauas asutuksesta – ”Kaavailtua kauemmaksi”, lausuu kaupunginhallitus

Alueen rajaus pienemmäksi ja voimalat kauemmas asutuilta alueilta, kaupunginhallitus sanoo kahdessa tuulivoimalakaavailuja koskevassa lausunnossaan.

”Voimaloiden vaikutukset Keuruun puolelle olemassa olevaan asutukseen ovat merkittävät”, hallitus perustelee esitystään, että Pitkälänvuoren alueelle Petäjävedellä suunniteltuja voimaloita tulee sijoittaa aiottua kauemmaksi asutuksesta Keuruun puolella kunnanrajaa.

16.5. 6:00

Keuruun kaupunki pitää tuulivoima-alueita suunniteltaessa tärkeänä sitä, että mahdollisesti toteutuvat voimala-alueet ovat riittävän kaukana asutuksesta.

Tämä kaupungin näkemys käy ilmi kahdesta Keuruun kaupunginhallituksen 9. toukokuuta antamasta lausunnosta, joissa kummassakin oli kyse tuulivoima-asiasta.

Keski-Suomen ely-keskuksen pyytämässä lausunnossaan valmisteilla olevan maakuntakaavan luonnokseen sisätyviin tuulivoima-aluevarauksiin kaupunginhallitus totesi kantanaan, että Penkkisuon ja Pitkälänvuoren alueilla tuulivoimaloille kaavaillut alueet ovat liian laajoja.

”Esitetyllä aluerajauksella vaikutukset Ruodeperän, Ampialan, Huttulan ja Salojärven asutukselle olisivat merkittäviä, eivätkä ne siksi ole hyväksyttävissä. Aluerajauksia tulee supistaa”, kaupunginhallitus lausui.

Hallitus lausui lisäksi kantanaan maakuntakaavaluonnokseen, että kaavamääräysten ei pidä lisätä tuulivoima-alueiden vaikutusten selvittämistehtäviä lainsäädännöstä tulevien päälle. ”Uutena yleismääräyksenä esitetään, että tuulivoima-alueet eivät saa aiheuttaa merkittäviä haittavaikutuksia asumisen ja vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueille.”

”Maakuntakaavalla ei pidä lisätä lainsäädännön lisäksi tulevia selvittämisvelvollisuuksia, kuten geoenergian ja puun hyödyntämismahdollisuuksien selvittämisvelvoite”, kaupunginhallitus lausuu ja ilmoittaa Keuruun kaupungin esittävän, että selvittämismääräys poistetaan.

Pitkälänvuoren alueelle Petäjävedellä suunniteltuun tuulivoimalahankkeeseen kaupunginhallitus lausui kantanaan, että voimaloiden sijoittelua pitää tarkentaa niin, että voimaloiden etäisyys Keuruun alueella olevaan asutukseen kasvaa.

”Tuulivoimaloiden vaikutukset Keuruun puolelle olemassa olevaan asutukseen ovat merkittävät”, hallitus perustelee kantaansa.

Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi 11 tuulivoimalaa, joista lähimmät tulisivat kaupunginhallituksen mukaan noin puolentoista kilometrin päähän Salosjärven ja Saarijärven alueella olevasta asutuksesta ja noin kolmen kilometrin päähän Huttulan kylästä.

Tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos