Maakuntaliitto valittaa turvekaavan vahvistuksesta

Keski-Suomen liitto ei hyväksy kolmannen vaihekaavan vahvistusta, vaan valittaa turvekaavana tunnetusta vaihekaavasta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Maakuntaliitto katsoo valituksessaan, että kaavan vahvistuspäätös ei ole linjassa saadun ohjauksen kanssa. Ympäristöministeriö vahvisti joulukuussa Keski-Suomen turvetuotantoa, suoluontoa ja tuulivoimaa koskevan 3. vaihemaakuntakaavan. Vahvistaessaan kaavan se kuitenkin jätti vahvistamatta osan sekä tuulivoima- että turvetuotantoalueista. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan marraskuussa 2012. Sen mukaan Keski-Suomessa olisi yhdeksän tuulivoimapuistoksi soveltuvaa aluetta ja 155 turvetuotantoon soveltuvaa suota. Turvetuotantoon soveltuvista 155 suosta ministeriö jätti vahvistamatta 42. Kaavaan merkitystä yhdeksästä tuulivoima-alueesta se jätti vahvistamatta neljä. Suurin osa, 32 suoaluetta, poistettiin kaavasta mahdollisen turvetuotannon vesistövaikutusten vuoksi ja seitsemän suota Natura-arvioinnin perusteella. Kaksi suota oli liian lähellä asutusta ja yksi suo liian lähellä puolustusvoimien varikkoa. Ministeriö vahvisti kaikki 38 kaavaan merkittyä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää suota, samoin kuin luonnonsuojeluun varatut 36 suota. Poistetut tuulivoima-alueet ovat Vestonmäki (Toivakka, Joutsa), Soidinmäki (Saarijärvi), Pihlajakoski (Kuhmoinen) ja Jämsänniemi (Jämsä). Ministeriön mukaan näille alueille olisi pitänyt laatia näkymäanalyysi, että olisi riittävän tarkasti saatu selville mahdollisten tuulivoimapuistojen vaikutukset valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Maakuntaliitto muistuttaa, että Ympäristöministeriö osallistui vahvasti kaavatyön ohjaukseen muun muassa ohjausryhmän jäsenenä. Prosessin aikana pidettiin 14 ohjausryhmän kokousta ja lukuisia työneuvotteluja. ? Meidän on ministeriön asiakkaana voitava luottaa saamaamme ohjaukseen ja siihen, ettei viranomainen muuta käsitystään prosessin eri vaiheissa, toteaa suunnittelujohtaja Olli Ristaniemi. Keski-Suomen liiton mukaan turvevaroja, suoluontoa ja vesistövaikutuksia koskevassa selvitystyössä ei missään vaiheessa käynyt ilmi, että ministeriö olisi pitänyt tehtyjä selvityksiä riittämättöminä tai puutteellisina. Tuulivoimapuistojen näkymäanalyysien laatimista kaavavaiheessa liitto ei pidä perusteltuna, koska voimaloiden tarkkoja sijainteja ei silloin vielä tiedetä. (Katso tarkat perustelut valitusasiakirjasta http://www.keskisuomi.fi/filebank/24157-Valitus_KHO_lopullinen.pdf ) Maakuntahallitus käsitteli ympäristöministeriön vahvistuspäätöstä ja päätyi valituksen kannalle liki yksimielisesti. Eriävän mielipiteen valituksen jättämisestä jätti Touko Aalto (vihr), myöskään Juha Suonperä (kok) ei ollut valituksen kannalla. Sari Saarinen (kok) ei osallistunut käsittelyyn ja Pentti Tuomi (ps) ilmoitti olevansa osallisuusjäävi. Muut hallituksen jäsenet olivat valituksen kannalla.


Tämä juttu on vanhan sivustomme juttu. Se saattaa olla puutteellinen sisällöltään. Pahoittelemme. Tutustu uusimpiin juttuihimme klikkaamalla tästä etusivulle.

Etusivullamme juuri nyt: