Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Pihlajaveden koulun oppilaaksiottoalueen esitetään pysyvän ennallaan

Pihlajaveden koulun oppilaaksiottoalueen rajoja ja vaihtoehtoja on selvitetty. Kaupunginjohtaja Hannu Marsin ehdotus maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle on, että alue säilytetään ennallaan. Pihlajaveden oppilaaksiottoalueen selvittäminen on osa koulun jatkon selvittämistä. Alueen säilyttäminen ennallaan tarkoittaa, että Pihlajaveden koulun oppilasmäärä ensi lukuvuonna on ennusteen mukaan 20, sen jälkeen seuraavien vuosien aikana 17 tai 18 ja lukuvuonna 2024-2025 oppilaita on 15. Pihlajaveden koulun johtokunnalla on kuitenkin eriävä näkemys oppilasennusteesta. Sen mukaan oppilaita on ensi lukuvuonna 22, ja sen jälkeen seuraavina vuosina 19 tai 20 ja vuonna 2024-2025 oppilaita on 21. Johtokunta myös ehdottaa oppilaaksiottoalueen laajentamista. Viisi vaihtoehtoa nykyisen lisäksi Selvityksen teki Ramboll Finland Oy. Selvitykseen kuuluivat huoltajille tehty kysely, kuljetuskustannusten tarkastelu, oppilasmäärät, koulumatkaan käytettävä aika ja liikenneturvallisuus. Lausunnot asiasta pyydettiin Pihlajaveden ala-asteen, Haapamäen yhteiskoulun sekä Keuruun ala-asteen johtokunnilta. Selvitystyössä nousi esille viisi vaihtoehtoa nykyisen alueen lisäksi. Vaihtoehdoissa muihin koulupiireihin kuuluvia oppilaita siirrettäisiin Pihlajaveden koulupiiriin. Jos nykyiseen alueeseen liitettäisiin Lienperä, Pihlajaveden oppilasmäärä kasvaisi vuosina 2019-2025 1-5 oppilaalla lukuvuosittain. Suurin osa Lienperän alueen vastaajista koki kuitenkin Haapamäen koulun mieluisimpana vaihtoehtona. Konsultin arvion mukaan kuljetukset Haapamäelle ovat 15 900 euroa edullisemmat kuin kuljetukset Pihlajavedelle. Jos nykyiseen alueeseen liitettäisiin Liesjärvi, Pihlajaveden oppilasmäärä kasvaisi vuosina 2019-2025 keskimäärin 1 oppilaalla lukuvuosittain. Liesjärven vastaajat kokivat Keuruun koulun mieluisimpana vaihtoehtona. Kuljetukset Pihlajaveden koululle olisivat vuosittain noin 4000 euroa edullisemmat. Kolmannessa vaihtoehdossa mukana olisi nykyinen alue sekä Lienperä, Sällinkylä ja Kuusijärvi. Pihlajaveden oppilasmäärä kasvaisi vuosina 2019-2025 keskimäärin 4-5 oppilaalla lukuvuosittain. Suurin osa Haapamäen koulupiiriin kuuluvista vastaajista koki Haapamäen koulun mieluisimpana vaihtoehtona. Konsultin arvion mukaan kuljetukset Haapamäelle tulevat vuodessa noin 15 000 euroa edullisemmaksi. Neljäs vaihtoehto käsittää nykyisen alueen lisäksi Lienperän, Kuusijärven ja Lapinperän. Pihlajaveden oppilasmäärä kasvaisi kasvaisi vuosina 2019-2025 keskimäärin 5-6 oppilaalla lukuvuosittain. Suurin osa Haapamäen koulupiiriin kuuluvista vastaajista koki Haapamäen koulun mieluisimpana vaihtoehtona. Konsultin arvion mukaan kuljetukset Haapamäelle tulevat vuodessa 10 600 euroa edullisemmaksi. Viidennessä vaihtoehdossa ovat mukana nykyinen alue ja Liesjärvi, Lienperä, Kuusijärvi ja Lapinkylä. Pihlajaveden oppilasmäärä kasvaisi kasvaisi vuosina 2019-2025 keskimäärin 5-8 oppilaalla lukuvuosittain. Suurin osa vastaajista koki kuitenkin nykyisen koulupiirin mukaisen koulun mieluisimpana vaihtoehtona. Konsultin arvion mukaan kuljetukset Haapamäen ja Keuruun kouluille tulevat vuodessa noin 18 800 euroa edullisemmaksi. Johtokunta esittää joustavuutta Pihlajaveden ala-asteen johtokunta moittii, että nyt tehty selvitys näyttää siltä, että se on tehty tukemaan Pihlajaveden ala-asteen mahdollista lakkauttamista. Johtokunnan mukaan kyselyyn on vastannut 57 prosenttia sen saaneista, joten tulos ei edusta kaikkia alueilla asuvia perheitä. Johtokunnan mukaan myöskään oppilasennuste ei pidä paikkaansa, koska siitä puuttuu vastaamatta jättäneiden perheiden lapsia. Johtokunta esittää, että Lienperä, Sällinkylä ja Liesjärvi liitetään Pihlajaveden oppilaaksiottoalueeseen. Jos näin ei tehdä, esittää johtokunta, että lapsiperheillä olisi joustavampi mahdollisuus vaikuttaa lastensa kouluvalintaan koulumatkaeduin. Haapamäen yhteiskoulun johtokunta lausuu, että Haapamäen yhteiskoulun koulupiiri on pidettävä ennallaan. Keuruun ala-aste puolestaan ei ota kantaa asiaan, koska selvityksen vaihtoehdot eivät käytännössä vaikuta Keuruun ala-asteen tilanteeseen juuri lainkaan.