Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit Verotiedot

Kotimäki: Keuruun rakennusvalvonta menettelee toistuvasti lainvastaisesti, kaupunginhallitus: rakennusvalvonnan toiminnassa ei huomautettavaa

Keuruun kaupunginhallitus otti maanantaina kantaa Ilari Kotimäen sille tekemään hallintokanteluun Keuruun rakennusvalvonnan toiminnasta. Kaupunginhallitus katsoi kantelun aiheettomaksi todeten rakennusvalvonnan kanteluun laatiman lausunnon perusteella, että toiminnassa ei todettu huomautettavaa. Kotimäki on käynyt Keuruun rakennusvalvonnan kanssa vuosia kiistaa luvatta rakennetuista rakennuksista sekä niiden purkamisen vauhdittamiseksi tuomituista uhkasakoista. Kantelussaan hän vaati kaupunginhallitusta puuttumaan rakennusvalvonnan toistuvasti lainvastaiseksi katsomaansa menettelyyn. Lainvastaiseksi Kotimäki katsoo muun muassa puutteet rakennusvalvonnan ilmoitusmenettelyyn liittyvässä kirjaamismenettelyssä ja maanomistajien tasapuolisessa kohtelussa sekä sille esitettyjen tietopyyntöjen ja vaatimusten käsittelyssä ja hallintolain mukaisten virheiden korjaamisessa. Esimerkkinä maanomistajien epätasa-arvoisesta kohtelusta hän mainitsee muun muassa niinikään luvatta mutta seuraamuksitta rakennetuista kesäkeittiörakennuksista kaupungin maalla Lapinsalmen uimalan rannalla sekä tilalla Pihlajavedellä. Kaupunginhallitus päätti antaa vastauksena kanteluun rakennusvalvonnan elokuussa asiasta laatiman lausunnon. Rakennusvalvonta toteaa lausunnossaan ilmoitusmenettelystään sekä maanomistajien tasa-arvoisesta kohtelusta, että ennen maankäyttö- ja rakennuslain voimaantuloa pienten rakennusten ja rakennelmien rakentamiseen on suhtauduttu vähemmän tarkasti, ja niitä on ilmeisesti annettu rakentaa ilman erillistä lupaa tai ilmoitusta. Rakennusvalvonta toteaa edelleen, että sen rekisterissä ei ole mainintaa tällaisista ilman kirjallista lupaa rakennetuista. Kantelussa mainitun Lapinsalmen katoksen rakennusvalvonta arvelee rakennetun joskus 1980- tai 1990-luvulla ja sittemmin osittain palaneen ja korjatun. Kantelussa mainitun pihlajavetiselle tilalle rakennetusta kesäkeittiöstä rakennusvalvonta toteaa olleensa yhteydessä kiinteistön omistajaan. Kotimäen rakennusvalvonta toteaa rakentaneen kesäkeittiönsä vuonna 2007, jolloin vastaavanlaisiin rakennuksiin on jo edellytetty lupa myös muilta maanomistajilta. Kotimäen vaatimuskirjeistä rakennusvalvonta toteaa, että kaupungin hallintosäännön mukaan rakennustarkastaja voi itse päättää, viekö toimivaltaansa kuuluvan asian rakennuslautakunnan käsiteltäväksi, jos katsoo siihen olevan erityisen syyn. Ja että yksityinen henkilö ei voi tätä edellyttää. Kotimäen vaatimuskirjeet rakennusvalvonta toteaa viedyn rakennuslautakunnalle tiedoksi, eikä rakennuslautakunta ole nähnyt tarpeelliseksi ottaa niitä erikseen käsittelyyn.