Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Vammaisneuvoston toiminta alkaa Multialla–”Vammaiset pääsevät itse kertomaan, millaisia palveluita he tarvitsevat”

Satu Kokkonen johtaa Multialla vammaisneuvoston perustamista ensi syksystä 2019 lähtien. Juuri nyt mukaan neuvostoon voivat ilmoittautua henkilöt, joilla on palvelujen suunnitteluun ideoita ja annettavaa. – Tavoitteenamme on tällä ja usealla muullakin tavalla lisätä kuntalaisten osallisuutta palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tiukkenevan talouden aikana palvelut on saatava kohdennettua oikein. Kuntalaiset ovat itse tarpeidensa asiantuntijoita, sanoo Kokkonen. Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen on kirjattu myös kunnan strategiaan. Vammaisneuvosto on lakisääteinen vuodesta 2017. Kunnat voivat perustaa sen yksin tai yhdessä toisten kuntien kanssa. Vammaisten oikeudet toteutuvat Vammaisneuvosto on kunnassa neuvoa antava toimielin, vammaisyhdistysten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden yhteistyöfoorumi. Neuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan eri hallinnonaloilla niin, että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja. Vaikuttamismahdollisuus on annettava vammaisten henkilöiden elämään kuuluvien asioiden kannalta. Näitä ovat esimerkiksi hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuteen, elinympäristöön, asumiseen ja liikkumiseen liittyvät asiat. Myös kolmas sektori halutaan mukaan. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Lisäksi siellä tulee olla edustettuina tai tarvittaessa kutsuttuna eri hallinnonalojen edustajia niin että vammaisneuvoston asiantuntemus saadaan kanavoitua kaiken kunnassa tehtävän vammaisia ihmisiä koskevan päätöksenteon tueksi. Tavoitteena on vammaisasioiden valtavirtaistaminen niin että ne huomioidaan päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä. Toimiva yhteistyö hyödyttää kaikkia, on esimerkiksi taloudellisempaa antaa vammaisneuvostolle mahdollisuus osallistua asioiden käsittelyyn jo suunnitteluvaiheessa, jotta esimerkiksi esteellisiä ratkaisuja ei tehdä. Vammaisneuvosto voi myös itse tuoda esiin havaitsemiaan epäkohtia. Tyytyväisyyskyselyt säännöllisiksi Kuntalaisten osallisuutta päätöksentekoon edistetään Multialla myös viime syksynä vanhuspalveluissa toteutetulla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Talven aikana taas koko perusturvan henkilöstön tyytyväisyys on kartoitettu sekä kyselyllä että henkilökohtaisilla kehityskeskusteluilla. Tulevaisuudessa näin on tarkoitus tehdä vuosittain. Myös vammaispalveluissa on tulossa asiakastyytyväisyyskysely. – Vammaispalveluille tehdään oma strategia, vanhuspalveluiden mallin mukaan, osaksi kuntastrategiaa, sanoo Kokkonen. – Koska soteuudistus kaatui, on kuntien nyt itse mietittävä, miten toimia eri aloilla. Kuntien yhteistyötä on kehitetty ja työryhmiä miettii näitä asioita parhaillaankin. Tarvitsemme päätöksenteon osaksi vammaisen ihmisen oman näkemyksen, miten palvelut tulee järjestää, sanoo Kokkonen. Lapsiperheiltä kehittämisideoita Multialla lapsiperheiden palveluita kehitetään lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman, Lape-hankkeen avulla. Se jatkuu tämän vuoden loppuun ja tavoitteena ovat lapsi- ja perhelähtöisemmät, kustannustehokkaat ja yhteen sovitetut palvelut. – Myös lapsiperheiltä kysytään, miten he haluaisivat palveluja kehittää. Kysely tulee kunnan nettisivuille ja koululaisten perheille Wilman kautta. Perheille tiedotetaan asiasta myös päiväkodissa ja neuvolassa, sanoo Kokkonen. Perheet voivat vastata kyselyyn elokuun loppuun asti. Lape-ryhmä käy vastauksia läpi syyskuussa. Asumispalveluyksikkö Omakoti kehitysvammaisille, 8 asukaspaikkaa Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta 10 asiakkaalle sekä tehostettu palveluasuminen. Kuljetuspalvelut Henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt ja apuvälineet