Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Keski-Suomessa koronapiikki oli keväällä – Uudet tartunnat silti hienoisessa nousussa

Keski-Suomessa koronavirustilannetta voi pitää tilastotietojen valossa elokuun 21. päivän tienoilla suhteellisen rauhallisena. Vuorokauden sisällä on laboratoriotesteissä varmistunut 1 uusi tartunta, ja kaikkiaan varmistuneita tartuntoja on tähän mennessä löydetty 151. Laboratoriokokeissa varmistuneita koronavirustartuntoja ryhdyttiin ilmoittamaan julki Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä 9. maaliskuuta, ja julkinen tilastointi päättyi 6. kesäkuuta. Tartuntatilanne Keski-Suomessa maltillinen Kesäkuun 7. ja elokuun 21. päivän välisenä aikana koronavirustartuntoja on varmistunut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella yhteensä 49. Maaliskuun aikana koronavirustartuntoja Ksshp:n alueella varmistui laboratoriokokeissa 50 ja huhtikuussa 47. Varmistuneiden tartuntojen määrä kääntyi selvään laskuun toukokuussa, jolloin niitä ilmoitettiin 4. Kun kesäkuun 6. päivään mennessä uusia varmistuneita tartuntatapauksia oli enää 2, sairaanhoitopiiri lopetti tartuntatapausten määrän päivittämisen verkkosivuillaan. Näytteiden määrä on lisääntynyt Koronavirusnäytteitä otetaan Keski-Suomessa yhä enemmän, ja valtakunnallisesti näytteiden testausmäärää on nostettu jo 14 000:een vuorokaudessa. Määrä, joka testatuista näytteistä osoittautuu koronatartunnan sisältäviksi, on vaihdellut Keski-Suomessa viikoittain. Viikolla 32 eli 3.–9. elokuuta näytteitä analysoitiin 1 954 ja viikolla 33 eli 10.–16. elokuuta 2 677. Koronapositiivisia näytteitä oli viikolla 32 testatuista 0,2 prosenttia, ja viikolla 33 vain 0,07 prosenttia. Testausherkkyyttä on kesän mittaan madallettu, ja näytteenottoon pääsevät terveydenhuollon henkilökunnan arvioinnin jälkeen ne, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai joilla on aihetta epäillä koronavirustartuntaa. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Tähän mennessä koronavirustestejä on tehty Keski-Suomessa 14 484. Viikolla 32 eli 3.–9. elokuuta Ksshp:n alueella uusien tautitapausten ilmaantuvuus oli 1,6, kun seuraavalla viikolla 33 eli 10.–16. elokuuta se oli 0,8. Ilmaantuvuudella tarkoitetaan tapausten määrää 100 000 asukasta kohti. Lukumääräisesti molemmilla viikoilla uusia tartuntatapauksia ilmoitettiin alle 5. Katsaus valtakunnalliseen koronatilanteeseen Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana 12.–18. elokuuta Suomessa todettiin 153 uutta tautitapausta, kun vastaava määrä edeltävällä seurantajaksolla 5.–11. elokuuta oli 151. Sairaanhoitopiirien ilmoittamia tapauksia on valtakunnallisesti 21. elokuuta mennessä yhteensä 7 871, joista naisten osuus 50,4 prosenttia ja miesten 49,6 prosenttia. Koronavirusnäytteitä on koko maassa testattu yhteensä noin 533 700. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan raportoinnissa esiintyy viiveitä, jotka voivat vaikuttaa aina tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson lukumääriin. Thl pitää sairastettujen tautitapausten todellista määrää Suomessa todennäköisesti ilmoitettua suurempana, sillä kaikkia lieväoireisia ei epidemian alkuvaiheessa testattu, eikä oireettomien tartuntojen tämän hetkisistä määristä ole tietoa. Koulujen alettua keskustelua ovat herättäneet muun muassa hengitystieoireisten oppilaiden pääsy koronatestiin ja karanteenissa pysyminen testitulosten saapumiseen saakka, heidän huoltajiensa mahdolliset palkattomat poissaolot työstä sekä se, että kaikilla ei ole vara käydä koronatestissä yksityisen terveydenhoidon piirissä. Thl:n antama tartuntatauteja koskeva yleisohje on, että sairaana ei mennä kouluun tai töihin, eikä sairasta lasta viedä päivähoitoon. Kun oireilu on selvästi vähenemässä, lapsi voi mennä päiväkotiin tai kouluun, vaikka oireet eivät olisi kokonaan loppuneet. Kunnat ovat antaneet toisistaan poikkeavia ohjeita siitä, miten hengitystieinfektio-oireista kärsivien lasten ja oppilaiden kanssa toimitaan. Thl:n ylilääkäri Taneli Puumalaisen torstaina 20. elokuuta antaman tarkennuksen mukaan oirehtiva lapsi viedään koronatestiin vain siinä tapauksessa, että kyseessä on uusi hengitystieinfektio. Opetus- ja kulttuuriministeriö muistuttaa, että oppilaan tai varhaiskasvatuksessa olevan lapsen testituloksesta ei tarvitse esittää virallista todistusta koulussa tai varhaiskasvatuksen yksikössä. Myös Thl korostaa, että päiväkodilla tai koululla ei ole oikeutta vaatia nähtäväkseen todistusta lapsen koronatestistä eikä edellyttää, että todistus on ehto päiväkotiin tai kouluun palaamiselle. Thl suosittelee hakeutumaan koronavirustestiin lievistäkin oireista, mutta se ei pidä tarkoituksenmukaisena testata oireetonta väestöä kohdentamattomasti. Tartunnan torjumista ennalta Hyvä käsi- ja yskimishygienia ja turvaetäisyyksistä huolehtiminen ovat edelleen parhaat tavat suojata itseänsä koronavirustartunnalta. Elokuun 13. päivästä lähtien Thl on suositellut kasvomaskin käyttöä joukkoliikenteessä ja matkalla koronavirusnäytteenottopaikkaan. Myös testituloksia odotettaessa ja mahdollisena karanteeniaikana maskin käyttö on suositeltavaa, mikäli joutuu liikkumaan kodin ulkopuolella. Sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden määrä on pysynyt pienenä heinäkuusta lähtien. Heitä on eri puolilla Suomea tällä hetkellä 11 koronaviruspotilasta, joista kukaan ei ole tehohoidossa. Koronaviruksen aiheuttamia kuolemantapauksia on raportoitu 334, joista Kysin erityisvastuualueella on tapahtunut 25. Koronataudista parantuneita arvioidaan olevan noin 7 100, mikä tarkoittaa yli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Parantuneiksi määritellään ne, joista ei ole tiedossa muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa 3 viikon jälkeen todetusta tartunnasta. Rajoituksia palautetaan matkustamiseen Valtioneuvosto päätti torstaina 20. elokuuta palauttaa sisärajavalvonnan Suomen ja Islannin, Kreikan, Maltan, Saksan, Norjan ja Tanskan väliseen liikenteeseen tehtyään asiasta linjauksen tiistaina 18. elokuuta. Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallitaan paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisen maarajan rajanylityspaikoilla paikallisten rajayhteisöjen välillä valtioneuvoston päätös tuo helpotuksia siitä huolimatta, että Ruotsi ja Norja ylittävät hallituksen asettamat taudin ilmaantuvuusluvun raja-arvot. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Italian, Liettuan, Slovakian ja Viron 14 päivän ilmaantuvuusluku ylittää raja-arvon 8, mutta on tarkasteluhetkellä alle 10, minkä vuoksi sisärajavalvontaa ei palauteta Suomen ja näiden maiden väliseen liikenteeseen. Ulkorajaliikennettä rajoitetaan jälleen Irlannista, Kyprokselta ja San Marinosta Suomeen saapuvalle liikenteelle sekä Japanin asukkaille Japanista Suomeen saapuvassa liikenteessä. Ulkorajoilla sallitaan paluuliikenne Suomeen, kauttakulkuliikenne Helsinki-Vantaan lentokentällä ja muu välttämätön liikenne. Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista. Myös omaehtoista karanteenia suositellaan kaikille, jotka saapuvat Suomeen sisä- tai ulkorajavalvonnan piirissä olevista maista. Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Mikäli paluu Suomeen tapahtuu sellaisen maan kautta, johon rajavalvonta kohdistuu, ulkoministeriö suosittelee 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Lue lisää Suur-Keuruun uutisointeja aiheesta: