Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Oppimisen ilo säilyy läpi elämän

Oppimisen haaste säilyy läpi elämän. Oppivelvollisuus alkaa seitsemän vuoden iässä, mutta oppiminen alkaa heti syntymän jälkeen. Opiskelu ja työelämään siirtyminen edellyttävät perustaitoja joita on opittu jo alle kouluikäisenä. Ylioppilaaksi tulon aikoihin nuorten yleistietous on laajaa. Sen jälkeiset tutkinnot ovat aina erikoistuneempia. Ammattiopinnot suuntaavat nekin erikoistuneiden taitojen omaksumiseen. Parhaimmillaan koulutus herättää tietojen ja saavutettujen taitojen lisäksi halun omaehtoiseen elämänikäiseen opiskeluun. Elinikäisestä oppimisesta on tullut välttämätöntä, sillä yhteiskunta muuttuu ja kehittyy nopeaa vauhtia. Aikuisena opiskellaan uusia tutkintoja ja uusia ammatteja, tulevaisuudessa tätä tapahtuu yhä enemmän. Menestyminen työmarkkinoilla ja osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan edellyttää jatkuvaa kouluttautumista ja oppimista, esimerkiksi digitaaliset taidot ovat yhä välttämättömämpiä jotta voidaan toimia aktiivisena kansalaisena ilman että ollaan riippuvaisia muista. Oppiminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja juuri näiden haasteiden vuoksi se kiinnostaa monia. Jokaisella on myös oma oppimistyylinsä, jotkut opetusmenetelmät tuntuvat toiselle mukavammalta kuin toiset. Onkin tärkeää löytää itselle sopivia ja mieluisia opiskelu- ja oppimistapoja. Koulutus antaa välineitä ajattelun ja asenteidenkin tasolla opiskella lisää ja pitää itse yllä omaa osaamistaan. Täydennys- ja jatkokoulutus ovat tulleet osaksi koulutusjärjestelmää. Paraskaan opettaja ei kuitenkaan voi opettaa ilman että oppija itse on motivoitunut ja aktiivinen. Suomalainen aikuisopiskelu järjestelmä on moni puolinen ja sitä käytetään aktiivisesti. Sen käyttö voisi olla vielä yleisempää, aktiivinen opiskelu nimittäin usein keskittyy osalle sitä kaikkein aktiivisinta joukkoa. Oppiminen on myös itseisarvo, ei vain välinearvo jonka avulla tullaan toimeen. Uskoisin että oppimisen ilo on niitä kaikkein keskeisimpiä ihmisten kokemusmaailmassa. Sitä tapahtuu myös silloin, kun siihen ei erityisesti pyri. Avoin mieli, kiinnostus ympäristöä ja muita ihmisiä kohtaan ohjaa uuden oppimiseen. ”Elinikäisestä oppimisesta on tullut välttämätöntä.”