Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

SDP:n ehdokkaat kampanjoivat Keuruulla–Yhteistyö on tämän paikkakunnan vahvuus

SDP:n ehdokkaat kantoivat Keuruulla huolta liikenneyhteyksistä ja vanhusten hoivasta. Inhimillisyys, tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus nostettiin puheenvuoroissa tärkeimmiksi arvoiksi. SDP:n istuva kansanedustaja ja eduskuntavaaliehdokas Riitta Mäkinen Jyväskylästä oli yksi puolueen ehdokkaista lauantaina järjestetyssä SDP:n vaalitilaisuudessa Kahvila-Konditoria Satumaassa Keuruulla. Tunnen Keurusseutua. Täällä Keuruulla minuun on tehnyt vaikutuksen täällä vallitseva hyvä yhteistyö kaupungin, yrittäjien ja asukkaiden kesken. Se on tärkeä vahvuus ja helpottaa paikkakunnan kehittämistä, sanoi Mäkinen. Erityisesti tätä seutua silmällä pitäen hän pitää tärkeänä liikenneyhteyksien, etenkin raideliikenneyhteyksien kehittämistä. Hän näkee mahdollisuuksia myös matkailussa ja pitää Hotelli Keurusselkää tässä mielessä tärkeänä. Mäkinen piti tärkeänä myös osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista koulutuksen avulla. Yhtä selvää vaalilupausta Mäkinen ei arvannut Keuruulle antaa. Asioita kehitetään rakentavassa yhteistyössä yli puoluerajojen. Oleellista on saada koko Keski-Suomen maakunnan ääni kuuluviin, myös Jyväskylän ympäristöstä, sanoi Mäkinen. Tarvitaan sopimisen kulttuuria Jyväskylästä Keuruulle kampanjoimaan tuli myös Ahti Ruoppila . Hän toimii Keski-Suomen liiton maakuntavaltuuston puheenjohtajana. Myös Ruoppila kertoi tuntevansa hyvin Keurusseudun asioita, muun muassa Päiväkoti Tähtitarhan rakentamisen tiimoilta. Tähtipäiväkodit kuuluvat Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry:hyn. Ruoppila on Tähtipäiväkodit Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Keuruun kaupunki suhtautui todella hyvin yksityisen päiväkotiketjun rakennushankkeeseen ja nyt päiväkotimme toimii uusissa terveissä tiloissa, Ruoppila kertoi kokemuksia. Hän kehui Keuruun vireyttä. Täällä on tehty paljon kaupallisia investointeja, tehty paljon asioita oikein. Kaupunki on toipunut hyvin varuskunnan menettämisestä, sanoi Ruoppila. Hän näkee Keuruulla paljon mahdollisuuksia matkailun kehittämisessä. Matkailussa Keuruulla on paljon annettavaa, siksi Hotelli Keurusselän kohtalo on tärkeä ratkaistava. Ruoppila on mukana monissa maakunnallisissa luottamustehtävissä, muun muassa Maakunnan yhteistyöryhmässä MYR:issä. Sihteeristössä kanavoimme EU:n hankerahoja maakuntaan, Keurusseudulta on tullut hyviä hakemuksia. Vaikka avustussummat ovat pieniä, niiden kerrannaisvaikutukset ovat suuret, hän sanoi. Koko maakunnalle uusien yritysten ja työpaikkojen saaminen on tärkeintä. Tarvitaan yhteistyötä ammattiyhdistysliikkeen ja elinkeinoelämän kesken entistä enemmän, Ruoppilan sanoin: "sopimisen kulttuuria". Hyvää hoivaa vanhuksille SDP:n ehdokkaiden puheenvuoroissa korostettiin, että ihmisillä on oikeus Inhimilliseen ja turvalliseen hoitoon, lasten, vammaisten ja ikäihmisten hoivapalveluja ei saa alistaa markkinavoimille, ne eivät saa olla rikastumisen välineitä. Hoitajamitoitus on kirjattava lakiin, laatua valvottava ja rikkomukset sanktioitava. Lisää hoitohenkilöstöä on palkattava, jotta heillä on aikaa hoidettaville. Eduskuntavaaliehdokas, entinen lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila kertoi olevansa erityisesti ikäihmisten hoivan asialla. Toimeentulo tulee turvata kaikille ja yhdistää eri maksukatot yhteensä noin 700 euroksi. Yhteiskunnan arvopohjaa mitataan sillä, miten se kohtelee yhteiskunnasta riippuvaisimpia ihmisryhmiä: vanhuksia, vammaisia ja lapsia, sanoi Kurttila. Kurttila kantoi huolta myös nuorista, ja korosti, ettei yhtään heistä saa jättää syrjään. Henkilökohtaista palvelua on myös oltava saatavilla. Nuoretkin ovat kertoneet, etteivät osaa asioida esimerkiksi Kelassa verkkopalvelun kautta. Mielestäni valtion on palveluineen oltava läsnä myös maaseudulla, sanoi Kurttila Äänestäjät liikkeellä SDP:n vaalikampanjointi on sujunut vilkkaasti. Ehdokkaat kertoivat, että vaalitilaisuuksissa on näiden vaalien alla paljon ihmisiä liikkeellä. Kansanedustaja Mäkinen arvioi puheenvuorossaan, että muun muassa työttömät ja muutkin heikossa asemassa olevat suomalaiset ovat saaneet tuntea edellisen hallituksen toimet nahoissaan. On tärkeä lähteä äänestämään 14. huhtikuuta. SDP:llä on Suomessa voimaa saada aikaan muutosta asioihin. Tarvitaan inhimillisyyttä, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, kertasi Mäkinen puolueensa vaaliteemaa. SDP:llä on Keski-Suomen vaalipiirissä 14 ehdokasta: Heli Alapiha, Jukka Hämäläinen, Jarno Kemiläinen, Jani Kokko, Tuomas Kurttila, Siiri Muhonen, Riitta Mäkinen, Tuula Peltonen, Piritta Rantanen, Sari Rimmi, Ahti Ruoppila, Seppo Ruotsalainen, Eija Tuohimaa ja Sami Tuominen.