Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Kaksi äänestystä ja kaksi hyväksyttyä ponsiesitystä – Seurakunnan metsien hoito ei miellyttänyt kaikkia Keuruun kirkkovaltuutettuja

Keuruun seurakunnan kirkollisveroprosentti on ensi vuonna sama 1,70 kuin se on ollut vuodesta 2015. Asian päättänyt kirkkovaltuusto katsoi, että veroprosentin laskemiseen ei ole kestäviä perusteita, vaan että seurakunnan nykyisen toiminnan turvaaminen ja kiinteistökannan haasteisiin vastaaminen ilman metsän vuosittaisen kasvun ylittäviä hakkuita edellyttäisi pikemminkin veroprosentin korottamista. Korotusta ei kuitenkaan vielä ensi vuodelle tehty. Kirkollisveroprosentilla 1,70 Keuruun seurakunnalle on kertynyt viime vuosina verotuloja vuosittain noin 1,8 – 1,9 miljoonaa euroa. Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan noin 64 500 euroa ylijäämäisen sekä hautainhoitorahaston osalta noin 24 000 euroa ylijäämäisen tilinpäätöksen viime vuodelta yksimielisesti. Päätökseen lisättiin kuitenkin kuuden valtuutetun esittämä ponsi, jonka mukaan seurakunnan sisäisen valvonnan tulee vuosittain tarkastella seurakunnan metsäsuunnitelmassa esitettyjen metsänkäytön ja -hoidon toimenpiteiden toteutumista suunnitelmassa esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Metsien hoito kirvoitti kirkkovaltuuston myös toiseen ponsiesitykseen. Seurakunnan talous-, kiinteistö- ja henkilöstökatsausta käsiteltäessä 11 valtuutettua esitti pontta, jonka mukaan seurakunnan metsiin kertyneet hoitorästit tehdään pois ja metsienhoidon tila saatetaan ajan tasalle tämän valtuustokauden aikana, ja että töille varataan talousarvioihin riittävät määrärahat. Huoli seurakunnan vähenevien työntekijöiden jaksamisesta tilanteessa, jossa tapahtumien ja tilaisuuksien määrä pysyy samana, poiki kirkkovaltuustossa ehdotuksen määräaikaisen osa-aikaisen kiinteistöasioiden hoitajan pikaisesta palkkaamisesta sekä kiinteistövastaavan viran tai toimen perustamisesta. Seurakunnan tilivelvolliset saivat vastuuvapauden viime tilikaudelta vasta äänestyksen jälkeen. Seppo Lampinen esitti Antti Annalan kannattamana, että vastuuvapautta ei myönnetä seurakunnan metsänhoidon osalta. Äänestyksessä esitys hävisi luvuin 3 – 11 ja näin vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille kaikilta osin. Neljä valtuutettua äänesti tyhjää. Äänestäen, äänin 12 – 4 kirkkovaltuusto hyväksyi myös seurakunnan liittymisen Lapuan hiippakunnan yhteiseen, ensi vuonna aloittavaan keskusrekisteriin. Keskusrekisterin hoidettavaksi voisi siirtää esimerkiksi kirkonkirjojen pidon. Maija Rinne esitti Marko Ruokolan , Harri Oksasen ja Jorma Honkamäen kannattamana, että asia jätetään pöydälle lisäselvitysten tekemiseksi. Esitys ei kuitenkaan saanut äänestyksessä uusia kannattajia. Lapuan hiippakunnan keskusrekisterin isäntäseurakunnaksi on suunniteltu Jyväskylän seurakunta. Keskusrekisterin kustannuksen seurakunnille on arvioitu olevan noin kolme euroa jäsentä kohti.