Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Vastine Pappilanniemen terijoensalavoiden poistamiseen

Pappilanniemen pääraitin katupuina on kasvanut jo useita vuosikymmeniä terijoensalavarivistö. Alueen asukkaat ovat tottuneet tiheään puurivistöön ja sen vaihtaminen uuteen lajikkeeseen on aiheuttanut huolta kuntalaisissa ja eritoten Pappilanniementien varren pitkäaikaisissa asukkaissa. Toki osa alueen kulkijoista on myös esittänyt huolensa puiden kunnosta sekä niiden peittävyydestä näkemäalueilla, niiden ollen näin riski liikenneturvallisuudelle. Terijoensalavia on poistettu useana vuonna niiden huonokuntoisuuden ja tien liikenteen sujuvuuden ongelmien vuoksi kyseiseltä viherkaistalta. Kunnossapidon kannalta isot autot sekä aurauskalusto tekevät jatkuvaa oksien karsimista omatoimisesti tien leveyden riittämättömyyden vuoksi. Kaupungilla on myös korvausvelvollisuus, jos kalustolle tulee esimerkiksi peilivahinkoja oksien niihin osuessa. Valitettavasti tässä tapauksessa tieliikenteen mukaiset normit vapaasti tilasta katualuilla eivät täyty. Niiden mukaan vapaata tilaa jalankulun puolella on oltava 320 senttiä sekä 460 senttiä ajoradan puolella. Terijoensalavien soveltuvuus tiealueille on myös huono niiden tehdessä juuristonsa tien rakenteisiin ja salaojiin. Suuren ja vahvan juuristonsa vuoksi useat kaupungit ovat kieltäneet tai tiukentaneet ohjeistusta kyseisen lajikkeen käyttöön esimerkiksi omakotitaloalueilla. Kaupungin viheryksikön toimesta Pappilanniementien katupuille on tehty hoitotoimenpiteenä puun ”tapitusta”. Jatkuvalla leikkaamisella (tapituksella) puun muoto vioittuu ja näin ollen sen perimmäinen käyttötarkoitus isona puistoalueen puuna menettää merkityksensä. Tapituksesta aiheutuu ongelmia myös puun energiantuotannolle ja nestetasapainolle. Toimenpide aiheuttaa niin sanottuja vesiversoja, jotka eivät kasva sydänpuusta normaalien versojen tavoin, vaan ovat heikompaa tekoa. Mitä suuremmiksi vesiversot kasvavat, sitä herkemmin ne repeävät esimerkiksi lumikuorman takia. Versominen kiihtyy tapituksen jälkeen seuraavina vuosina, jolloin joudutaan leikkaamaan aina vain enemmän ja enemmän. Tapitus myös jättää suuria haavapintoja, joita puu ei pysty korjaamaan. Terijoensalavien hoitoleikkaus ei voi jatkua ikuisesti, vaan on tehtävä ratkaisuja, jotka myös muuttavat ympäröivää maisemaa Pappilanniementiellä. Terijoensalavat kuuluvat isoihin puistomaisiin kokonaisuuksiin, jossa ne saavat kasvaa rauhassa isoiksi komeiksi puiksi. Pappilanniementien välikaista ei tässä toimenpiteessä suinkaan jää puuttomaksi, vaan poistettujen puiden tilalle on kaupungin viheryksikössä suunniteltu korvaajaksi pihlajaa, joko erikoislajikkeena tai malliltaan kapeammin kasvavaa pylväsmuotoa, joka paremman soveltuu täyttämään katupuun normit. Kaupungin tekninen lautakunta on myös hyväksynyt investointiohjelmassaan katupuiden uusimisen. Keuruun kaupungin teknisten palveluiden viheryksikkö on hakenut toimenpiteelle maisematyölupaa Keuruun kaupungin rakennusvalvonnalta ja lupahakemus on kaupungin rakennusvalvonnassa vireillä. Terijoensalavien korvaaminen pihlajilla toteutetaan suunnitellun mukaisesti, mikäli hankkeelle saadaan rakennusvalvonnalta maisematyölupa. Toivomme, että tämä kirjoitus selvensi epäselvyyksiä hankkeen maisematyölupahakemusta kohtaan ja ihmisille jää selkeä käsitys siitä, minkä vuoksi näitä toimenpiteitä tehdään. Heli Nousiainen , kaupunginpuutarhuri Janne Teeriaho , tekninen johtaja