Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Punakynä leikkaa ja rakentaa

MIELIPIDE Keuruun kaupungin vakavaraisuus on vuosikymmenen aikana laskenut historiallisen heikoksi, alle 30 prosentin. Veronmaksajien; asukkaiden ja yritysten kustannuksia karsivat toimet ovat seuraavan valtuustokauden tärkein tehtävä Keuruulla. Punakynän pitää leikata julkisista menoista ja asumisen kustannuksista, mutta samalla luoda kasvun mahdollisuuksia yrityksille ja hyvinvointia asukkaille. Tämä ei ole mahdotonta. Verorahan kaataminen elinkeinoyhtiöön on tullut tiensä päähän. Vuosittainen noin 400 000 euron elinkeinopalvelujen hankinta Keulink Oy:ltä ja projektien rahoitus eivät ole tuottaneet vastinetta. Tämän vahvistaa Suomen Kuvalehden tutkimus. Kehitysyhtiön ylistäminen kaupan-alan rakentamisen ja yksittäisten yrityssijoittumisten vuoksi on käsittämätöntä. Keulinkin vaikutus näihin on oikeasti ollut marginaalinen. Tulevaisuuden elinkeinopolitiikka on keskitettävä kaupunginjohtajalle ja -hallitukselle, joilla voi olla apuna korkeintaan kaksi elinkeinoasioihin perehtynyttä sihteeriä. Kaupunginhallituksesta on nimettävä jäsen elinkeinotoiminnasta vastaavaksi. Jos joku henkilö ei ymmärrä tehtäväänsä tai on yhteistyökyvytön hänet pitää heti vaihtaa toiseen. Omaa palatsia elinkeinotoiminnan kehittämiseen ei enää tarvita. Vanhuspalvelujen riittämättömyyteen huudetaan jatkuvasti apua kolmannen sektorin toimijoilta. Mikseivät elinkeinotoiminnan järjestöt, esimerkiksi Keuruun yrittäjät, voisi ottaa vastuulleen alkavien yrittäjien neuvontaa, jos sille on tarvetta. Yrittäjäjärjestöä lähellä olevat vain vaativat Keulinkille pontevasti lisää veronmaksajien rahaa? Keuruulla on olemassa useita taloushallintoon erikoistuneita yksityisiä yrityksiä, joidenka palveluja yrittäjät kuitenkin tarvitsevat. Tähänkään ei tarvita Keulinkkia. Skeptisesti on suhtauduttava myös ainaisiin projekteihin. Keulinkin ja kaavoituspalveluiden viime vuosien yhteisprojekteissa esimerkiksi Keuruun keskustan alue ja Lomahotellin sekä varuskunnan alueiden kehittäminen, on kaadettu useita satoja tuhansia euroja rahaa lähinnä konsulteille ja käytetty runsaasti kaavoituksen aikaa, kuitenkaan ne eivät ole johtaneet pyrittyyn tulokseen. Taas on meneillään uusi Keurusselkä-projekti samoille alueille, joka tarve pitää kyllä heti arvioida uudelleen. Kuntayhteistyö voidaan aloittaa ja Keurusselän vetovoimaisuutta parantaa rakentamalla ensimmäisenä jätevesiviemäri Mänttään ja sulkemalla Jaakonsuo. Lisäksi parannetaan tuon alueen asumisviihtyvyyttä. Varsinainen kaavoitustoiminta, mihin rakentamisen pitäisi perustua, on jäänyt sivuosaan. Keurusselän länsiosan rantaosayleiskaava on ollut kesken jo lähes 20 vuotta resurssipulan vuoksi. Haapamäellä on jopa 40 vuotta vanhoja asemakaavoja, eikä niistä poikkeavaa toimintaa tai rakentamista sallita edelleenkään, kaavan vastaisena. Entiseen varuskuntaan on myönnetty rantavyöhykkeelle noin 40 000 neliömetriä rakennuslupia ilman kaavaa, rakennustarkastajan päätöksellä. Perustuslain säädöksen, kuntalaisten tasapuolinen kohtelun, vuoksi koko kaavoitus rannoilta voitaisiin täten lopettaa, rakennusluvat myöntää ilman kaavoitusta rakennustarkastajan päätöksellä ja olemassa olevat kaavat kumota tarpeettomana, koska tuota suurempaa rantarakentamisen tarvetta ei Keuruun rannoille todennäköisesti tule. Yhteiskunnan elätiksi tulevia maahanmuuttajia ei pidä Keuruulle ottaa. Työperäinen muutto voidaan sallia, huomioiden ettei kaikille keuruulaisillekaan ole töitä. Lämpöisten hiekkamaiden kansojen laajamittainen asuttaminen kylmässä pohjoisessa on myös ympäristöongelma ja kiihdyttää ilmastonmuutosta. Pakolaisen sopeutumista takaisin kotimaihinsa tulee tukea. Keuruu, Suomi ja Eurooppa eivät voi toimia koko maailman sosiaalitoimistona, se tulee ymmärtää, siihen ei rahat riitä. Kaupungintalolla virat ovat huimasti lisääntyneet, niissä piisaa karsittavaa koko seuraavaksi valtuustokaudeksi ja sen jälkeenkin. Kaupungille ylimääräisiä kiinteistöjä on myytävä yksityisille. Vuokralaisille; yrittäjille ja asukkaille pitää tarjota mahdollisuus ostaa vuokrakiinteistö/huoneisto omaksi. Kaupungin tulee käyttää ostopalveluita paikallisilta yrittäjiltä, jos se on edullisempaa kuin oma tuotanto. Esimerkiksi yli 100 000 euron nosturiauton hankinta kaupungille oli täysin järjetön, koska palveluntuottajia on tarjolla useita. Myös kaupungin traktorien määrää voidaan vähentää ja käyttää enemmän ostopalveluita. Ne maksaisivat vain pienen osan omaan tuotantoon nähden. Ulkopuolisten riita-asianajajien käyttö on lopetettava, heille on mennyt rahaa satoja tuhansia euroja vuodessa, ilman avointa kilpailutusta, vaikka virkalakimieskin on kaupungille palkattu. Valitusten vuoksi riitajuristeja ei tarvita. Valitukset on viime vuosina säästäneet yli 10 miljoonaa euroa veronmaksajien rahaa. Jos kaikki valituksillani ajamat päämäärät olisivat toteutuneet olisi säästöt useita kymmeniä miljoonia euroja (esim. seututk, Lounan uudelleen valinta). Keuruulaisilta on pyydettävä anteeksi, kun en valittanut Varissaaren lämpövoimalan rakentamisesta, vaikka vastustin sitä valtuustossa ja tiesin sen kannattomuudesta. Siinä tehtiin 20 miljoonan euron virhe investointi, jonka velka on vieläkin täysin maksamatta, eikä sitä tuon laitoksen toiminnalla koskaan pystytä maksamaan. Saatavien perintä voidaan hoitaa kaupungin omana työnä, eikä antaa saatavia, vaikeuksissa olevilta kuntalaisilta, kansainvälisten perintämafioiden kauppatavaraksi ja velallisia niiden kupattavaksi. Keuruulaisten verot ja asumisen kulut on laskettava alle Suomen keskitason. Se lisää Keuruun vetovoimaisuutta ja yritysten kilpailukykyä, sekä vähentää peruspalveluiden kustannuksia. Vesilaitoksen, sähkö -ja kaukolämpöyhtiön toiminta on sopeutettava hintoihin jotka ovat maan keskitason alapuolella. Korkeille hinnoille ei ole mitään perusteita. Päättäjien löperö ja leväperäinen toiminta on johtanut tähän. Korkeat hinnat aiheuttavat kaupungin omille perustoiminnoillekin jo miljoonien eurojen ylimääräisen laskun. Keskiverto taloyhtiöt ja yritykset joutuvat maksamaan vähintään 5 000 - 10 000 euroa Keuruu-lisää näiden vuoksi. Punakynällä on leikkaavaa ja rakentavaa työtä koko tulevaksi valtuustokaudeksi ja mahdollisesti toteutuvan soten ja maakuntahallinnon myötä vielä sukupolviksi eteenpäin, koska ne tulisivat olemaan Suomen itsenäisyyden historian suurimmat hallinnolliset munaukset. Jo näiden turhien ylimääräisten menojen poistamisella voidaan Keuruun veroprosentteja laskea nostopaineiden sijaan, mikä on tehokkain lääke kaupungin kuihtumisen estämiselle, muuttotappion kääntämiselle ja velan maksuunkin jäisi enemmän rahaa. Seppo Lampinen Kuntavaaliehdokas Ammattikalastaja, Yrittäjä Keuruu