Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Uudet avaukset ovat välttämättömiä

MIELIPIDE Tulevaisuuden strategian tekeminen on parhaillaan käynnissä ja siihen valitaan nyt tekijät. Uusien valtuutettujen on päivitettävä vanha strategia ja sitouduttava päätöksiinsä sillä vakavuudella, että epäonnistumiset on pystyttävä myöntämään, jottei jatkossa enää tarvitse selitellä ”häirintätoimilla”. Valtion vaatimuksesta kuntalaisille ei synny parasta strategiaa, vaan sen on synnyttävä kuntalaisten toimesta itse. Uuden valtuuston on otettava isännän rooli ja ensi tilassa tehtävä ainakin: - Kaupungin yhtiöille on välittömästi valittava uudet hallitukset, jotta ne nauttivat valtuuston luottamusta, aivan niin kuin Suur-Keuruu on aiemmin otsikoinut. Yhtiöiden hallituksille on annettava tehtäväksi perustella olemassa olonsa. Perusteluissa on oltava selkeästi esillä tavoitteet. - Tulevaisuusstrategian tulee pohjautua kaupunginvaltuuston tekemiin linjauksiin ja kaupunginhallituksen ohjausvaltaan eli sitä ei saa luovuttaa yhtiöille tai järjestöille. Vaikka Keuruulla moni asia on nyt hyvällä tolalla, niin tilanne ei taloudellisesti ole kestävällä pohjalla ja väki vieläkin vähenee. Valtionkin kokiessa nykyisen ammattikoulutuksen olevan tehotonta ja siksi supistaessa toisen asteen aloituspaikkoja ”kivijalkakouluissa” Keuruun on mahdollista luoda uudet koulutuspaikat menetettyjen tilalle valtion tarjoamin uusin mahdollisuuksin. Toimenpiteiden kautta Keuruulla olisi saatava aloittamaan ”konepajakoulu” hajotettuna mallina perinteiseen verrattuna. Tämä malli olisi sellainen, millä olisi mahdollisuus sitouttaa peruskoulun käyneitä nuoria jäämään Keuruulle. Malli ei vaatisi investointeja, koska luokkaopetustiloja on esimerkiksi Haapamäellä ja työssä oppiminen tapahtuisi yrityksissä. Yritysten toimialat asettavat reunaehtoja, mutta melkoinen kirjo erilaisia toimialoja Keuruulta jo löytyy. Hannu Ruokolainen kuntalainen Keuruu