Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Valtiolta liki 200 000 euroa oppilaiden tukemiseen koronakauden jälkeen Keuruulla

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Keuruun kaupungille 193 910 euroa avustusta, joka kohdentuu alkavana lukuvuonna 2020–2021 varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen. Tuen tarkoitus on tasoittaa niitä vaikutuksia, joita koronaepidemian aikaiset poikkeusolot ovat mahdollisesti aiheuttaneet oppilaiden tiedoissa ja taidoissa. – Tavoitteena on lisätä keuruulaisten lapsiperheiden hyvinvointia sekä helpottaa lasten opinpolkua ja sen siirtymävaiheita, kuten esiopetuksesta ykkösluokalle siirtymistä tai alakoulusta yläkouluun lähtöä. Etäopetuskausi oli poikkeuksellista aikaa, ja nyt uuden lukuvuoden alussa on tarkasteltava, miten kukin oppilas on selviytynyt siitä ja millaista apua he tarvitsevat koululta, sivistysjohtaja Marika Savukoski toteaa. Sivistystoimen toteuttaman hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 204 100 euroa. Kaupungin omarahoitusosuus kustannuksista on 5 prosenttia eli arviolta 9 000 euroa. – Kaupungilla on 6 perusopetusyksikköä ja 4 päiväkotia. Esiopetusta hoidetaan molemmissa. Avuntarve on erilainen eri kouluissa, ja ratkaisemme yhdessä rehtorien kanssa, miten kussakin yksikössä edetään. Tasoeroja tasataan Erityisavustus kohdistuu käytännössä lisätyövoiman hankinnasta syntyviin palkkakuluihin. Oppimiseen ja oppilaanohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta kunkin oppilaan tilannetta voidaan parantaa. – Etäopetuksen aikana oppilaiden välille on saattanut syntyä tasoeroja. Vaikka osa on ollut aktiivisia, osa ei ehkä ole pystynyt omaksumaan kaikkia asioita etänä. Syksyllä opettajat tekevät hartiavoimin hommia, jotta kaikki voitaisiin saada samalle viivalle. Kaupungin suunnitelmissa on palkata opetustoimeen resurssiopettajia ja hankkia oppilashuoltoon lisätukea. – Nyt on tärkeintä selvittää koulukohtaisia tarpeita, jotta hakuprosessi voidaan käynnistää. Savukoski arvelee, että tuki- ja erityisopetusta ja koulunkäynnin ohjausta tarvitaan tänä lukuvuonna enemmän kuin aiempina lukuvuosina. Koulutyön käynnistyttyä selviää, missä määrin haetaan lisähenkilökuntaa hakuprosessin kautta ja missä määrin tarvetta voidaan täyttää palkkioperusteisesti lisätunteja ostamalla. Koulupäiviä on alkavana lukuvuonna 189.