Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Luvut ovat pahasti metsässä!

Keuruun kaupunginvaltuusto sai viime kokouksessaan tiedokseen selvityksen maahanmuuton kustannuksista. Selvitys oli vastaus Perussuomalaisten 11.3.2019 tekemään aloitteeseen Keurusseudun kotouttamisohjelmien vaikutuksista Keuruun kaupungin talouteen. Selvityksen mukaan Keuruun kaupunki olisi saanut ”voittoa” lähes 650 tuhatta euroa. Tämä ei pidä paikkaansa. Menopuoli on jäänyt varsin vähäiselle huomiolle. Selvityksestä saa sellaisen kuvan, että valtio korvaisi kuntaan vastaanotetun oleskeluluvan saaneen turvapaikanhakijan kaikki kulut. Näinhän se ei ole, vaan nämä kulut kunta itse maksaa, kuten jokaisen kunnan muunkin jäsenen (asukkaan) osalta. Laskelmissahan ei ole lainkaan huomioitu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon aiheuttamia kuluja (noin 2900 euroa/asukas/vuosi). Voi vain arvioida, kuinka paljon kotouttamisohjelman mukaisesti kuntaan muuttaneet oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat ovat tarvinneet ja käyttäneet esimerkiksi terveydenhoitopalveluja. Vähemmän, saman verran vai peräti enemmän kuin kunnan asukas keskimäärin (noin 2300 euroa/asukas/vuosi)? Vuonna 2018 perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kulut ylittyivät noin 900 000 talousarvioon verrattuna. Myöskään koulutuskuluja (noin 1600 euroa/asukas) ei valtio korvaa erikseen, vaan kulut on huomioitu valtionosuuksissa, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Myös kunnan järjestämien muiden palvelujen käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat jääneet selvityksessä huomioimatta, kuten talousjohtajakin toteaa. Ely-keskuksen kanssa sopimuksen tehneille kunnille maksetaan niin sanottua laskennallista korvausta jokaisesta kuntaan muuttaneesta oleskeluluvan saaneesta henkilöstä 2300 euroa/vuosi (alle 7-vuotiaasta korvaus on 6845 euroa). Tätä kotoutumiskorvausta maksetaan kolme vuotta (kiintiöpakolaisille neljä vuotta) . Sen lisäksi näistä henkilöistä kunta saa valtionosuutta, kuten jokaisesta kunnan asukkaasta. (Keuruulla noin 2800 euroa/asukas/ 2018). Vuonna 2016 kuntaan vastanotettujen henkilöiden osalta laskennallinen korvaus (2300 euroa) loppuu tänä vuonna ja heidän tarvitsemat palvelut kustannetaan tästä eteenpäin valtionosuudella ja verotuloilla. Seuraavana vuonna laskennallinen korvaus loppuu myös 2017 kuntaan saapuneilta. Ja näin eteenpäin. Aloitteessa pyydettiin myös arvioimaan kustannuksia, mikäli Keuruu vastaanottaisi kotouttamisohjelmien mukaisen määrän oleskeluluvan saaneita. Kun huomioon otetaan kaikki kulut ja laskennallisten korvausten loppuminen kolmen vuoden jälkeen, niin kotouttamisohjelmat eivät ole Keuruulle tulonlähde vaan palvelu, joka täytyy rahoittaa verovaroin. Ilmaisia lounaita ei ole, se mikä maahanmuuton kasvaneisiin kustannuksiin satsattiin, oli jostakin pois. Valtio leikkasi kuntien valtionosuuksista, vanhustenhoidosta, varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta sekä liikenneväylien investoinneista ja kunnossapidosta. Veronkorotuksiltakaan ei vältytty. Kun toisaalle kumartaa, niin toisaalle... Keuruun Perussuomalaiset