Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Kirkon parkkipaikka tuhoaa museonmäen

MIELIPIDE Kaavoitus on vaikeaselkoista ja vaatii suurennuslasia, joten haluan tiedottaa Kippavuoren uudesta kaavasta ainakin tämän: kirkon pihaan, kotimuseon puoleiselle alueelle on tulossa parkkipaikka. Parkkipaikalle menevät väylät, eli sisään- ja ulosmenotiet, on suunniteltu seurakuntatalon ja museon väliin kahden puolen kiviaitaa, sekä osittain kiviaitaa purkaen. Kaavaselosteesta ei käy ilmi, mitä tarkalleen tehdään. Kiviaita on pääosin merkitty suojeltavaksi rakennelmaksi. Kaavaselostuksessa sanotaan kuitenkin: ”Kippavuorentieltä seurakuntakeskuksen länsipuolelta kirkkopihan pysäköintialueelle ja -alueelta johtavat ajoyhteydet voivat vaatia kiviaidan purkamista, enintään noin 90 metrin matkalta.” Kiviaidan kohtalo on siis erittäin arvoituksellinen. Sama koskee kirkkopuiston ja museoalueen luontoarvoja. Suoraan kaavaselostuksesta: ”Pysäköimispaikka on kirkon länsipuolella, seurakuntakeskuksen eteläpuolella (p-2). Määräyksissä on edellytetty alueen puuston säilyttämistä mahdollisuuksien mukaan. Osa-alueen rajan vähäinen ylittäminen on myös sallittua puiden säilyttämiseksi tietyin ehdoin. Ajoyhteydet pysäköintialueelle ja siltä pois on osoitettu Kippavuorentien suunnasta kahden puolen kivimuuria.” Ilmaukset ”mahdollisuuksien mukaan”, ”vähäinen ylittäminen” ja ”tietyin ehdoin” voivat tarkoittaa mitä vain. Ajoteiden ”kahden puolen kivimuuria” -sijaintimääre jää avoimeksi. Seurakuntatalon ja museon välinen ajotie on suunniteltu niin, että museon päärakennus jää tien viereen, ja tie viistää museoaittojen nurkkia. Arvokas kotimuseon alue tulee kärsimään tietyömaan louhinnasta ja kaivauksista, ja on vaikea kuvitella, etteikö museoaluetta syövä ajotie vahingoittaisi historiallisia rakennuksia. Kummallista on, että kaavan valmisteluvaiheessa kaksi vuotta sitten Keurusselän Seuraa ei mainittu yhteisönä lainkaan siinä osallisten listassa, joihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Näin räikeästikö sivuutetaan yksi kaavan tärkeimpiä osallisia? Uudessa kaavaselostuksessa kerrotaan myös, että kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia luonnonsuojeluun, ja että kotiseutumuseon metsäinen piha-alue säilyy ennallaan. Tällaiset väitteet ovat luvattoman virheellisiä. Asvaltoidut ajotiet ja parkkipaikka ovat eri asia kuin puut, pensaat ja mustikanvarvut. Tulee muistaa, että rovasti Lauri Kalliala lahjoitti museoalueen 60 vuotta sitten seurakunnan maista Keurusselän Seuralle, ja antoi lisäksi omia varojaan 10 000 markkaa kotiseutumuseon perustamiseksi. Tällä teollaan rovasti Kalliala toivoi, että kotiseututyöllä vaalitaan ja kunnioitetaan jatkossakin menneiden sukupolvien muistoa, ja säilytetään kotiseutuarvot pysyvästi Keuruun historiassa jälkipolvelta toiselle. Keurusselän Seura toteuttaa rovasti Kallialan toivetta muun muassa ylläpitämällä rakennuksia talkootyöllä, keräämällä paikallishistoriaa sekä tarjoamalla perinne- ja kulttuurielämyksiä museonmäellä. Jos kaava toteutuu, on kotimuseon historiallinen miljöö ja sen ainutlaatuinen rauha mennyttä. Se olisi yhtä anteeksiantamatonta kuin olisi Keuruun tavaramerkkiin, vanhaan kirkkoon kajoaminen. Kehotan keuruulaisia tutustumaan kaavaan huolella. Siihen, tarvitaanko Keuruulle kolme uutta kerrostaloa noin 90 asukkaan odotuksella, en ota kantaa. Kielteisenä vaikutuksena kaavassa on mainittu Maalaisvakan leikkikentän mahdollinen poistuminen. Leikkikenttä ja viheralue ovat tärkeä levähdyspaikka sekä Maalaisvakan asiakkaille että kulkijoille matkalla asemalle tai kaupasta kotiin. Sitä tulen puolustamaan. Lisäksi korostan, että kirkkoon on jo valmis ajotie Keuruuntien puolelta. Myös parkkipaikalle, jos se on välttämätön, on vapaa alue kirkon pihan lounaiskulmauksessa, pääoven lähellä. Kiviaitaa valtatie 23:n vierestä tai muualta ei näin ollen tarvitsisi purkaa, eikä luontoa tuhota. Kaavan huomautusaikaa on 31. joulukuuta 2019 saakka. Kotiseutumuseon koskemattomuutta puolustava adressi löytyy netistä. Se luovutetaan kaupunginhallitukselle 2020 ensimmäisessä kokouksessa. Kirjoittajalla on jalat tukevasti Keuruulla.