Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit Verotiedot

Perusturvajohtaja Tuija Koivisto: Avin valvonta on Valkamakodissa kesken, mutta pyydetyt selvitykset on annettu, lääkeluvat ovat kunnossa ja hoitajamääräkin suosituksen mukainen

Keuruun perusturvajohtaja Tuija Koivisto muistuttaa, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valvonta Keuruun Lehtiniemen tehostetun asumisen yksikössä Valkamakodissa on kesken. Keuruun kaupunki on lähettänyt aville kaikki sen pyytämät selvitykset asiasta. Lääkeluvat ovat nyt kunnossa Avin tarkastajat tarkastivat 25. syyskuuta 2019 myös Valkamakodin hoitajien lääkeluvat, eivätkä ne tuolloin olleet kunnossa. Nyt ne ovat. – Lääkeluvat ovat kunnossa. Valkamakotiin ja kaikkiin muihinkin Keuruun vanhustenhuollon yksiköihin on laadittu THL:n Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa -oppaan mukaisesti mukaisesti lääkehoidon suunnitelmat. Ne on päivitetty viimeksi vuonna 2019, toteaa Koivisto. Koivisto kertoo, että työntekijän lääkelupa perustuu hänen ammatilliseen peruskoulutukseensa sekä lääkeosaamisen tenttimiseen ja näyttöjen antamiseen säännöllisesti. Lääkelupa on voimassa pääsääntöisesti viisi vuotta. Lääkeluvan myöntää lääkäri. – Valkamakodin lääkehoitoon osallistuvalla henkilöstöllä on ollut lääkeluvat. Avin kanssa on näkemysero lääkeluvan voimassaoloajasta. Oma tulkintamme on ollut, että lääkeluvan voimassa olo alkaa siitä, kun lupa on myönnetty, avin mukaan lääkeluvan voimassaolo alkaa siitä, kun siihen liittyvä ensimmäinen osaamistentti on suoritettu. Aville on toimitettu määräaikaan mennessä heidän vaatimuksensa mukaiset lääkeluvat, toteaa Koivisto. Hoitoisuus arvioidaan InterRAI-arviointijärjestelmällä Valkamakotiin ollaan parhaillaan hankkimassa asukkaiden hoitoisuuden arviointiin RAI-toimintakykymittaria ja henkilökunta koulutetaan sen käyttöön. –  Uuteen vanhuspalvelulakiin tullaan lisäämään pykälä, jonka mukaan iäkkään henkilön palvelutarpeiden, toimintakyvyn ja hoitoisuuden selvittämisessä ja arvioinnissa on käytettävä kansallisena arviointi- ja seurantamittaristona InterRAI–arviointijärjestelmää. Se tuottaa yhdenmukaista ja vertailukelpoista tietoa palvelujen laadun arviointia ja suunnittelua sekä kansallista vertailua varten. Koko maassa RAI on tällä hetkellä käytössä 40 prosentilla yksiköistä. Keuruulle tämä on hankittu kotihoitoon viime vuonna ja talousarvioon on lisätty määräraha kyseisen arviointijärjestelmän hankkimiseksi asumisyksiköihin, kertoo Koivisto. Omavalvontasuunnitelma päivitettiin viime vuonna Keuruulla on laadittu vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelma ensimmäisen kerran jo vuonna 2014, sen viimeisin vuonna 2019 päivitetty versio löytyy Keuruun kaupungin vanhuspalveluiden nettisivuilta osoitteesta https://www.keuruu.fi/images/vanhuspalvelut/Keuruun_vanhuspalveluiden_omavalvontasuunnitelma.pdf – Lisäksi osana omavalvontasuunnitelmaa on Keuruun kaupungin perusturvan toimialan laatu- ja asiakas-/ potilasturvallisuussuunnitelma. Sen yleinen osa löytyy nettisivuilta osoitteesta www.keuruu.fi/sosiaali-ja-terveys/asiakas-ja-potilasturvallisuus, toteaa Tuija Koivisto. 0,5 hoitajaa asukasta kohti on suosituksen mukainen määrä Vanhustenhuollon yksiköissä asuvista monet vaativat paljon hoitoa ja palveluita. Koiviston mukaan nykyinen suosituksen mukainen 0,5 hoitajan mitoitus Valkamakodissakin on riittävä. – Nykyisen Laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019 mukaan: kyllä. Laatusuositusjulkaisu löytyy osoitteesta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80132/06_2017_Laatusuositusjulkaisu_fi_kansilla.pdf, kertoo Koivisto. Vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelmasta: https://www.keuruu.fi/images/vanhuspalvelut/Keuruun_vanhuspalveluiden_omavalvontasuunnitelma.pdf Keuruun perusturvan toimialan laatu- ja asiakas-/ potilasturvallisuussuunnitelmasta: www.keuruu.fi/sosiaali-ja-terveys/asiakas-ja-potilasturvallisuus Hoitajamitoituksesta: Laatusuositusjulkaisu löytyy osoitteesta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80132/06_2017_Laatusuositusjulkaisu_fi_kansilla.pdf, kertoo Koivisto.