Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Mielipide: Heikentyykö Suolahdenjärven ekologinen tila luokkaan tyydyttävä?

MIELIPIDE Vapo Oy hakee helpotuksia Heposuon turvetuotantoalueen puhdistusvaatimuksiin koska pintavalutuskenttä ei toimi luvan ehtojen mukaisesti. Kokonaisfosforin osalta puhdistusteho on ollut negatiivinen, luvan mukaan fosforin pitää vähetä puoleen. Myöskään kokonaistypen ja kiintoaineen osalta lupaehdot eivät täyty. Humuksen osalta ei ole lupamääräystä mutta toteutunut puhdistusteho on ollut negatiivinen. Fosforin ja humuksen osalta puhdistavana rakenteena oleva pintavalutuskenttä on siis lisännyt niiden määrää! Heposuon vedet virtaavat Lavikonpuron ja Suojoen kautta Suolahdenjärveen minkä ekologinen tila on ollut hyvä. Vapon hakemuksen mukaan Suolahdenjärven kokonaistyppipitoisuus on ollut jaksolla 2011…2019 keskimäärin 823 mikrogrammaa litrassa. Luokan hyvä alaraja on 750, joten tämän mukaan järven luokka on nyt tyydyttävä. Asiakirjoista ja vuosittaisista päästöraporteista ilmenee, että Heposuolta virtaavan veden typpipitoisuudet ovat olleet hyvin korkeita, vuositasoilla 1726… 2004 mikrogrammaa litrassa, maksimissaan jopa 3700 (13.9.2017). Tällä on ollut vaikutus Suolahdenjärven veden tilaan. Olen tutkinut neljän maakunnan alueen turvetuotantoalueiden päästöjä ja puhdistustehoja. Heposuon vesienkäsittely on yksi kaikkein heikompia, suorastaan kehno. DI Jaakko Koppinen