Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Niityt ja metsälaitumet katoavat kovaa vauhtia – 40 perinneluontotyypistä 38 äärimmäisen uhanalaisia

Niityt, metsälaitumet, hakamaat ja muut perinteisen maatalouden synnyttämät luontotyypit ovat kesän tullen jälleen ely-keskusten kiinnostuksen kohteena. Keski-Suomessa ely-keskus kartoittaa ja inventoi perinnemaisemia eri puolilla maakuntaa kesä–elokuussa. Työt jatkuvat aiemmin inventoiduissa kohteissa niiden mahdollisten arvon ja hoidon muutosten sekä laajentumismahdollisuuksien arvioinnein. Uusiakin kartoituskohteita mahtuu vielä mukaan. Maanomistaja tai perinnemaiseman hoitaja voi halutessaan tulla mukaan kartoittajien maastokäynnille ja saada näin samalla tietoa kohteesta sekä esimerkiksi sille soveltuvista hoitomuodoista ja vaikkapa hoidon rahoitusmahdollisuuksista. Koska perinnemaisemia on säilynyt vain vähän, on ely-keskuksen mukaan tarpeen kartoittaa kaikki jäljellä olevat arvokkaat kohteet. Myös jo umpeen kasvaneita alueita olisi arvokasta kunnostaa ja palauttaa niiden alkuperäiseen käyttöön, karjan rehutuotantoon. Perinnemaisemien säilyminen edellyttää ely-keskuksen mukaan jatkuvaa ja oikeanlaista hoitoa. Umpeen kasvaneiden alueidenkin kunnostamista ja perinnemaiseman palauttamista auttaa muun muassa se, että monilla niittykasveilla on kuitenkin edelleen maaperässä siemenpankki, jonka turvin ne voivat levittäytyä hoidon alkaessa alueelle uudestaan. Perinnemaisemat häviävät kovaa vauhtia. 1990-luvulla tehdyissä inventoinneissa Keski-Suomesta löytyi yhteensä 742 hehtaaria arvokkaita perinnemaisemia. Niistä oli tuolloin hoidossa 80 prosenttia. Seuraavalla vuosikymmenellä hoidossa oli enää puolet inventoiduista kohteista. Koko maassa arvokkaita perinnemaisemia kartoitettiin 1990-luvulla olevan yhteensä noin 20 000 hehtaaria. Maatalouden ympäristösopimuksilla erilaisia niittyjä, metsälaitumia ja hakamaita hoidetaan nykyisin noin 30 000 hehtaarin verran. Tavoite on kasvattaa hoidettua alaa koko Suomessa 60 000 hehtaariin. Hoito on tarpeen, jotta perinnemaisemien luontotyypit ja niillä elämään erikoistunut lajisto säilyisi. Pitkäaikaisen perinteisen maatalouden, niiton ja laidunnuksen myötä syntyneitä, kulttuurivaikutteisia luontotyyppejä eli perinnebiotooppeja on määritetty olevan Suomessa 40. Niistä 38 määritellään viime vuonna valmistuneessa luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa äärimmäisen uhanalaisiksi ja loput kaksi erittäin uhanalaisiksi. Tänä vuonna tehdyn lajien uhanalaisuuden arvioinnin mukaan Suomen kaikista uhanalaisista eliölajeista 24 prosenttia elää ensisijaisesti perinnebiotoopeilla. Alueilla elävistä kasvilajeista uhanalaisiksi tai silmällä pidettäviksi arvioitiin lähes kolmasosa.