Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit Verotiedot

Multian kunta otti kielteisen kannan ympäristöluvan myöntämiseen Pökkösuon toiselle turvetuotantoalueelle - Yritykset ovat valittaneet hallinto-oikeuteen ympäristöluvan epäämisestä

Multian kunnanhallitus katsoo Vaasan hallinto-oikeudelle antamassaan vastineessa, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätös Pökkösuo II:n ympäristölupahakemuksesta tulee pitää voimassa, ja Autosen Urakointi Oy ja Martinsuon Turve Oy:n valitus tulee hylätä. Autosen Urakointi Oy ja Martinsuon Turve Oy ovat valittaneet aluehallintoviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Yritysten valitus koskee viime marraskuista päätöstä, jossa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi Autosen Urakointi Oy ja Martinsuon Turve Oy:n Pökkösuo II, Multiaa koskevan ympäristölupahakemuksen. Haetun turvetuotantoalueen pinta-ala oli 39,7 hehtaaria. Ympäristölupahakemuksen hylkäämistä AVI perusteli muun muassa sillä, että Pökkösuo II:n suunniteltu turvetuotantoalue on uusi ja sen läheisyydessä, noin 50 metrin päässä on hakijoiden toiminnassa oleva Pökkösuo turvetuotantoalue, jonka pinta-ala on 27,2 hehtaaria. Tuotantoalueita erottaa Soutujoentie. Näiden molempien turvetuotantoalueiden kuivatusvedet olisi määrä johtaa Keuruun reitille, laskuojaa pitkin metsäojaan ja edelleen Vuoripuron, Pesäjoen ja Soutujoen kautta Tarhapääjärveen. Pökkösuo II:n suunniteltu pintavalutuskenttä sijoittuu ojitetulle suoalueelle. Keuruun reitillä turvetuotanto on voimakkaasti vaiheistettava ja vesiensuojelumenetelmien tehokkuuteen on kiinnitettävä huomiota. Kokonaistuotanto on suunniteltava ja mitoitettava siten, että se ei vaikuta vesien tilaan heikentävästi. Lisäksi erityistä huomiota tulee kiinnittää humus- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseen sekä turvetuotannon vesiensuojelurakenteiden toimivuuteen kaikissa virtaamaolosuhteissa. Tuotantoalueen alapuoliset Vuoripuro, Pesäjoki ja Soutujoki ovat veden laadultaan ruskeita ja humuspitoisia. Taimen lisääntyy luontaisesti Soutujoen yläosalla ja Soutujoki on koskikalastuskohde. Aluehallintoviraston päätöksen mukaan Pökkösuo II:n ja Pökkösuon yhteensä 66 hehtaarin turvetuotantoalueiden päästöistä yhdessä muiden toimintojen päästöjen kanssa aiheutuisi alapuolisen vesistön merkittävää pilaantumista tai sen vaaraa. Edit: Jutun otsikkoa tarkennettu, kuvaamaan yksityiskohtaisemmin valitusprosessia 28.3.2019 kello 11.26.