Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit Verotiedot

Sinervän uusi koulu rakennetaan leasing-…rahoituksella

Multian kunnanvaltuusto valitsi tiistaina Sinervän kouluhankkeeseen rahoitusmalliksi leasingrahoituksen. Mallia valitessaan valtuusto otti huomioon kunnan maksukyvyn ja kassan riittävyyden olemassa olevien palvelujen turvaamiseksi sekä rahoitusrakenteen ja lisäksi rakennuksen elinkaaren kohdentumisen. –Valittaessa lainaa tai leasingia rahoitusvaihtoehtona jouduimme puntaroimaan sekä sen, kumpi rahoitus on kokonaisuudessaan edullisempi meille, mutta myös sen, että kassan riittävyys eli maksukykymme on riittävä rahoitusajan niin tähän lyhennykseen kuin muihinkin maksuihin, sanoo Multian kunnan talouspäällikkö Hanna-Maija Oksanen .. Laina ja leasing eroavat siten toisistaan, että lainalla on tulosvaikutusta korkokulujen ja poistojen osalta ja lisäksi tasevaikutusta lainan ja omaisuuden osalta, ja leasingilla puolestaan tulosvaikutusta leasingvuokran osalta. Leasing antaa joustoa kunnan kassaan –Kassavaroihin eli kassasta tehtäviin maksuihin tämä tarkoittaa lainan osalta lainan lyhennystä 200 000 euroa ja korkoa noin 24 000 euroa ensimmäiseltä vuodelta ja leasingin osalta leasingvuokraa noin 155 000 euroa. Tämän vuoksi leasingrahoitus, mikä olisi noin 69 000 euroa edullisempi, antaa enemmän joustoa kassaan ensimmäisinä vuosina, sanoo Multian kunnan talouspäällikkö Hanna-Maija Oksanen . Leasingvuokran suuruuteen vaikuttavat korkotason muutokset. Sopimusaika ja jäännösarvo ovat pysyviä eriä. Korkojen ennakoimaton raju nousu on riski, mille kunnalle tahansa, jolla on taseessaan paljon vierasta pääomaa. Tämä pitää huomioida taloussuunnittelussa. Vielä korot eivät ole nousseet voimakkaasti. Korkojen voimakas nousi on riski –Korkojen nousu vaikuttaisi molemmissa rahoitusmalleissa niin taselainassa kuin leasingissäkin. Multian kohdalla tilanne on sikäli positiivinen, että meillä on keskimääräistä huomattavasti vähemmän lainaa tällä hetkellä. Toki meillä on myös tulevina vuosina koulun lisäksi paljon muita investointikohteita, jotka tulevat vaatimaan lainarahoitusta, kertoo Oksanen. Kiinteistöleasing vaikuttaa kunnan taseeseen vasta, kun kunta lunastaa kiinteistön itselleen. Koska kiinteistö ei ole kunnan omaisuudessa, ei sillä ole poistovaikutustakaan tuloslaskelmaan. Leasingrahoituksessa rahoitusrakenne vastaa todennäköisesti paremmin rakennuksen elinkaarta. Koska leasingvuokrat ovat taseen ulkopuolisia eriä, tehdään niistä vastuuerittely liitetietoihin. Tulosvaikutusta syntyy kunnan maksamasta leasingvuokrasta leasingrahoittajalle. Reilu 50 000 euroa hankesuunnitteluun Multian valtuusto varasi lisäksi Sinervän koulukeskuksen suunnitteluun 52 820 euroa. Suunnitteluvaiheen kustannukset muodostuvat vajaan 18 000 euron henkilöstökustannuksista sekä asiantuntijapalveluiden käytöstä 35 000 eurolla. Sinervän kouluhankkeen suunnittelu on aloitettu tämän vuoden puolella. Investointi jakautuu suunnitelmakaudelle siten, että vuosi 2019 koostuu pääosin hankkeen suunnittelusta. –Kouluinvestointihanke saa nyt tuulta purjeisiin ja lähtee toden teolla käyntiin. Kun rahoitus on saatu kilpailutettua ja sopimukset siitä tehtyä alkaa uusinvestoinnin valmistelu näkyä valmistelevien töiden lisäksi myös ulospäin muun muassa ensi kesänä vanhan yläkoulun kiinteistön purkamisella, mikäli aikataulu sen vain sallii, kertoo Oksanen.