Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Keuruun kaupungin talous on tasapainossa–Lainamäärä väheni 1,3 miljoonaa euroa

Keuruun kaupungin tilinpäätös kuluneelta vuodelta kertoo, että kaupungin talous on tasapainossa, vaikka heikkenikin edellisvuodesta. Tilinpäätös on 124 109 euroa ylijäämäinen. Kaupungilla on näin taseessaan kertynyttä ylijäämää yhteensä yhdeksän miljoonaa euroa. Vuosikate oli viisi miljoonaa euroa plussalla ja ylitti poistot ja arvonalentumiset. Tilikauden tulos oli 305 000 euroa parempi kuin talousarviossa oli suunniteltu. Vuosikate ylitti talousarvion 487 000 eurolla. –Tilinpäätökseen täytyy olla erittäin tyytyväinen, myös muiden kuntien taloustilanteeseen verrattuna. Kiitos kuuluu kaupungin henkilöstölle, sanoo kaupunginjohtaja Hannu Mars . Keuruun Vesi -liikelaitoksen ylijäämä oli 348 800 euroa. Keuruun vuokra-asunnot -liikelaitoksen tulos puolestaan meni miinukselle vajaat seitsemän tuhatta euroa, mutta siihen sisältyi yli 61 000 euroa purettavaksi suunniteltujen rakennusten tasearvojen alas kirjauksia. Verotulot kasvoivat…460 000 euroa Käyttötaloudessa toimintatuotot kasvoivat 0,8 miljoonaa euroa eli 3,5 prosenttia edellisvuodesta. Talousarvio ylittyi miljoonalla eurolla. Toimintakulut puolestaan kasvoivat kaksi miljoonaa euroa eli 2,6 prosenttia. Toimintakulujen kasvusta noin 0,9 miljoonaa aiheutui terveydenhuoltokulujen kasvusta. Toimintakulut kuitenkin alittivat talousarvion 100 000 eurolla. Toimintakate eli toimintatuottojen ja -kulujen erotus heikkeni 1,2 miljoonaa euroa eli 2,2 prosenttia. Toimintakate muodostui 1,1 miljoonaa euroa talousarviota paremmaksi. Keuruun valtuusto korotti vuoden 2018 tuloveroprosenttia 20,5:stä 21,5 prosenttiin. Muun muassa tästä syystä verotulot kasvoivat 460 000 euroa. Valtionosuudet vähenivät 835 000 euroa. Molemmat alittivat talousarvion. Verotuloja pienensi se, että kiinteistöveroista tehtiin 230 000 euroa kertaluonteisia oikaisuja verovuosilta 2015-2017. Lainamäärä laski…1,3 miljoonaa Keuruun kaupungin lainamäärä kääntyi laskuun vuonna 2018. –Maksoimme velkaa viime vuonna 1,3 miljoonaa euroa, eli 1,1 miljoonaa enemmän kuin mihin talousarviossa varauduttiin, kertoo Mars. Kaupungin lainakanta vuoden 2018 lopussa oli näin 54,8 miljoonaa euroa eli 5611 euroa asukasta kohti. –Keuruun kaupungin lainamäärän kasvu oli suurimmillaan 2016, jolloin lisää lainaa otettiin noin kahdeksan miljoonaa euroa. Suurimmillaan investoinnit olivat 15 miljoonaa euroa vuodessa, toteaa talouspäällikkö Tero Mäkelä . Lainamäärän vähenemisestä ja edelleen hyvin matalasta korkotasosta johtuen korkokulut koko vuonna olivat 32 400 euroa ja alenivat vuodesta 2017. Lainakannan keskikorko oli 0,05 prosenttia. –Korkokulut pysyivät pieninä muun muassa siksi, että lainakannasta merkittävä osa on lyhytaikaista kuntatodistuslainaa, jonka korko on ollut negatiivinen koko vuoden. Keuruu ei ole lähtenyt korkosuojausten tielle, kertoo Mäkelä. Keuruun kaupungilla ei ole juurikaan leasingvastuita, parhaillaan käynnissä oleva Pohjoislahden liikuntasali-investointi on kaupungin ensimmäinen leasing-rahoitteinen rakennushanke. Investoinnit pienenivät…puoli miljoonaa Vuoden 2018 investointitaso aleni edellisvuodesta: brittoinvestoinnit olivat 4,9 miljoonaa euroa, eli puoli miljoonaa vähemmän kuin 2017. Summasta oli 2,6 miljoonaa euroa peruskaupungin investointeja. Keuruun Vesi -liikelaitoksen investoinnit olivat 1,6 miljoonaa euroa, mistä Jaakonsuon puhdistamon saneeraukseen käytettiin 1,2 miljoonaa euroa. Tämä työ jatkuu tänä ja ensi vuonna. Puhdistamoinvestointien kokonaiskustannukset ovat 5–6 miljoonaa. Saneerattu puhdistamo on määrä ottaa käyttöön vuoden 2020 puolella. Keuruun Vuokra-asunnot -liikelaitoksen investoinnin puolestaan olivat 0,6 miljoonaa euroa. Konsernilla…sairaalalainoja Konsernitilinpäätökseen yhdistellään kaupungin ja tytäryhteisöjen luvut sellaisinaan sekä kuntayhtymien luvut kaupungin omistusosuuksien mukaan. Näin saaduista luvuista poistetaan konsernin sisäiset erät. Kaupunkikonsernin tulos 2018 oli 178 467 euroa ja vuosikate 10,9 miljoonaa euroa. Vuosikate ja tulos heikkenivät edellisvuosista, mutta myös konserni pysyi tasapainossa. Konsernin lainamäärä kasvoi 1,8 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 102,2 miljoonaa euroa. –Kasvu johtui sairaanhoitopiirin sairaalainvestoinneista. Sairaanhoitopiirin osuus lainakannasta oli 14,9 miljoonaa euroa ja kasvusta 5,7 miljoonaa euroa, kertoo Mars. Ilman sairaanhoitopiiriä konsernilainat vähenivät 3,9 miljoonaa. Konsernilainat asukasta kohti olivat 10 468 euroa. Vuosikate 5,0 miljoonaa euroa (6,3 euroa, 2017 tilinpäätös) Nettoinvestoinnit 4,4 Me (5,3 Me 2017) Tilikauden ylijäämä 0,124 Me (1,9 Me 2017) Lainakanta 54,8 Me (56,1 Me 2017) Lainakanta/asukas 5 611 e/asukas (5 651 e/asukas 2017) Lainakanta väheni 1,3 Me vuodesta 2017. Tuloveroprosentti 21,50. "Tilinpäätökseen täytyy olla erittäin tyytyväinen. Kiitos kuuluu kaupungin henkilöstölle." Hannu Mars Keuruun kaupunginjohtaja