Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Sote ja maku – tai ei

Sote ja Maku ovat loppusuoralla. Kiire näyttää olevan kova eikä hallitus ole välttynyt hätiköinniltä. Perustuslaillisuuden toteutumisestakaan ei ole täyttä varmuutta. Hallitus epäilemättä pyrkii saattamaan uudistuksen maaliin pesäpallosta tutulla syöksytekniikalla: kunhan jokin osa saadaan perille nykyisen eduskunnan aikana, niin loput vyöryvät perässä! Maakunnat ovat valmistautuneet muutokseen vaihtelevasti. Keski-Suomessa on tehty perusteellista työtä. Keski-Suomen järjestämissuunnitelma (luonnos) esittelee maakunnan tehtävät, periaatteet ja tehtäväjaot. Tuo suunnitelma lähtee oletuksesta, että sote ja maakuntauudistus toteutuvat. Tällainen järjestelmän läpikäynti ja analysointi palvelee keskisuomalaisia, vaikka nykyisen hallituksen toive ei toteutuisikaan. Järjestämissuunnitelman ensimmäinen tavoite julistaa; (Maakunnan tehtävät ja palvelut) ” Vahvistavat ja monipuolistavat kestävällä tavalla kasvua tukevaa elinkeinorakennetta ja yritystoiminnan kehittämistä, edistävät talouden kasvua ja kannustavat käytettävissä olevien voimavarojen täysimääräiseen käyttöönottoon kestävällä tavalla.” Tämä ilmaisee selkeimmin nykyisen hallitusohjelman yksityistämispyrkimyksiä. Soten tai makun kaatuessa on ensimmäiseksi mietittävä tämä ensimmäinen tavoite uusiksi! On kysymys julkisen sektorin tehtävistä hyvinvoinnin, ohjauksen, lupa- ja valvontatehtävien, rahoituksen ja avustusten, työvoimapalveluiden, yrityspalveluiden, alueiden käytön, liikennejärjestelmien, hallintopalveluiden, ympäristöpalveluiden, terveys- ja sosiaalitoimen sekä pelastustoimen tehtävistä , joiden vastuu ja valvonta tulee pysymäänkin julkisella sektorilla. Ensimmäisenä tavoitteena tulee olla näiden tehtävien hoito sellaisella tavalla, joka palvelee maakunnan asukkaita! Tavoitteiden keskinäisen merkityksen jälkeen on tutkittava, mitä tehdystä valmistelutyöstä on mielekästä toteuttaa riipumatta sote- ja maku-lainsäädännöstä. Selvitystyö on antanut selkeän kuvan tämänhetkisen toiminnan kriittisistä kohdista. Sen myötä on kehittynyt koko maakunnan alueen yhteinen käsitys uudesta tavasta toimia. Uusi toimintatapa ei vaadi sotea tai maakuntauudistusta, sillä samaa voidaan tehdä kuntien välisellä yhteistyöllä. Ilman verotusoikeutta maakunnasta uhkaa tulla leimasin, joka joutuu tekemään talouden leikkaukset valtion rahoituksen ollessa riittämätöntä. Maakunta myös kantaa vastuun yritysten tekemistä virheistä. Tätä on nähty jo nyt, kun kunnat ovat joutuneet ottamaan vastuun tehtävissään epäonnistuneista hoitolaitoksista. Kuntien välinen yhteistyö koetaan joskus byrokratiana. Sen myötä kuitenkin toteutuu myös järjestelmän demokraattinen valvonta. Verrattuna monikansallisiin yhtiöihin kuntayhteistyö pitää toiminnan paitsi valvonnan myös verotuksen piirissä. Yrityksilläkin on toki sijaa sote-kentällä kuten myös maakunnan tehtävissäkin. Uudistusten lähtökohtana ovat kuitenkin julkisen vallan tehtävien hoito laadukkaasti ja taloudellisesti. Unto Mikkonen kansanedustajaehdokas Vihreät (sit)