Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Valiokunta esittää: Susi pois suojeltavien lajien listalta

Maa- ja metsätalousvaliokunta edellyttää, että valtioneuvosto toimii viipymättä suden siirtämiseksi luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suden suojelustatus häviää. Valiokunta perustelee esitystään sillä, että Suomen ja Venäjän populaation yhteys on kiistaton, vaikka tutkijoiden analyysit eivät viittaa merkittävään tulomuuttoon itärajan takaa. Valiokunta pitää kuitenkin asiantuntijakuulemisten perusteella tulomuuttoa todennäköisenä. Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajana toimii Anne Kalmari (kesk). Vastalauseen valiokunnan susiasiaan jättivät kansanedustajat Hanna Halmeenpää (vihr), Tytti Tuppurainen (sd) ja Jari Myllykoski (vas). Euroopan Unionin luontodirektiivin tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja kestävää kehitystä. Suomessa on luontodirektiivin IV liitteen eläinlajeja koskeva tiukka suojelujärjestelmä. Luontodirektiivi ei säätele poronhoitoalueella suden metsästystä niin tiukasti kuin poronhoitoalueen ulkopuolella. Kun susi on poronhoitoalueella, se luetaan liitteen V lajeihin. Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä pitää luontodirektiivin liitteiden muuttamista epätodennäköisenä. –Tätä samaa on ehdotettu ennenkin ja todettu että luontodirektiivin liitteiden muuttaminen on suuritöinen prosessi. Muutos vaatisi myös yksimielisen päätöksen EU:ssa, mikä on epätodennäköistä, Hölttä kiteyttää. Höltän mukaan muutos edellyttäisi, että suden suojelutaso olisi suotuisa. Nyt laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi, eikä tämä edellytys toteudu. –Yleisellä tasolla näen valiokunnan aloitteen yhtenä yrityksenä rimpuilla irti EU:n määräysvallasta sutta koskevissa asioissa, koska liitteessä V olevilla lajeilla liikkumavaraa metsästyksen suhteen on enemmän.