Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Hallinto-oikeus kumosi tukun Multian kunnan päätöksiä – kyseessä Keski-Suomen Verkkoholding Oy:tä koskevat rahoitusasiat

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Multian kunnan päätöksiä, jotka liittyvät kunnan rooliin Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n rahoitusasioissa. Kunnallisvalitukset päätöksistä on tehnyt Pasi Koppinen , jonka mielestä päätöksissä on kyse kielletyn valtiontuen myöntämisessä. Hallinto-oikeus on puntaroinut, ovatko rahoitusjärjestelyt olleet Euroopan Unionin valtiontukisääntöjen mukaisia. Ensimmäinen valitus koski Multian kunnanhallituksen päätöksiä 13. joulukuuta 2016 sekä 9. helmikuuta 2017. Kunnanhallitus oli 13.12. nimennyt Seppo Lampisen kunnan edustajaksi Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeenomistajien kokoukseen. Hänet oli valtuutettu osallistumaan yksimielisen päätöksen tekemiseen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle annetun pääomalainan muuttamisesta sijoitukseksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Koppinen vaati ensin oikaisuvaatimuksessa kunnanhallituksen päätöksen kumoamista, mutta kunnanhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Koppinen valitti hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus päätti tutkia valituksen ja päätyi kumoamaan Multian kunnanhallituksen päätökset. Lisäksi hallinto-oikeus velvoittaa Multian kunnan maksamaan Koppisen oikeudenkäyntikuluja 300 euroa. Toinen valitus koski Multian kunnanvaltuuston päätöstä 30. toukokuuta 2017. Tuolloin Multian kunnanvaltuusto päätti, että kunta osallistuu Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakeantiin merkitsemällä 21 147 kappaletta yhtiön uusia osakkeita yhteensä 552 994 euron hintaan. Koppisen mukaan tässäkin on kyse kielletyn valtiontuen myöntämisestä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi asiassa välipäätöksen 4.7.2017 ja kielsi kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon, kunnes asia on ratkaistu. Päätöksessään 19.2.2019 hallinto-oikeus kumoaa kunnanvaltuuston päätöksen ja velvoittaa kunnan korvaamaan Koppisen oikeudenkäyntikuluja 300 euroa. Kolmas valitus koski Multian kunnanvaltuuston päätöstä 10.4.2018. Kunnanvaltuusto päätti, että Multian kunta osallistuu Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakeantiin merkitsemällä 5 075 yhtiön uutta osaketta 132 720 euron merkintähintaan. Valtuusto päätti samalla ottaa samansuuruisen määrärahan talousarvioon merkintähinnan maksamista varten. Koppinen pitää järjestelyä kielletyn valtiontuen myöntämisenä. Lisäksi hän sanoo valituksessaan, että osakkeiden merkintä ei palvele kuntaa ja kuntalaisia. Osallistuminen riskialttiiseen yritystoimintaan ei kuulu kunnan toimialaan. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kielsi 18.5.2018 antamallaan välipäätöksellä kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon. Nyt hallinto-oikeus kumosi valtuuston päätöksen ja velvoitti Multian kunnan suorittamaan Koppisen oikeudenkäyntikuluja 300 euroa.