Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Multian kunnanhallitus: Ei lupaa uudelle turvetuotantoalueelle

Multian kunta ei puolla turvetuotantoalueen avaamista Pengerjoen latvavesialueella Sahrajärvellä sijaitsevalle Marketansuolle. Ympäristölupaa uudelle turvetuotantoalueelle ovat hakeneet karstulalaiset Martinsuon Turve Oy ja Autosen Urakointi Oy. Yrityksillä on Nikarassa Haukisuolla 81,5 hehtaarin turvetuotantoalue, jonka tuotantoalan pienentyessä uutta aluetta olisi tarkoitus ottaa käyttöön. Multian keskustaajamasta viitisentoista kilometriä Uuraisten suuntaan sijaitsevalla Marketansuolla yritykset hakevat ympäristölupaa 43,9 hehtaarin suuruiselle tuotantoalueelle. Luvanhakijat arvioivat suolla tuotettavan jyrsinturvetta enimmillään noin 20 000 kuutiometriä vuodessa. Lupahakemuksen mukaan Marketansuon alueen kunnostus turvetuotantoon alkaisi vuonna 2021 ja varsinainen tuotantoalue laajenisi sitä mukaa kuin tuotantoala Haukisuolla pienenee. Turvetuotannon päästöiksi ympäristöluvan hakija arvioi tuotantoalueen kuntoonpanovaiheessa 26 kiloa fosforia, 460 kiloa typpeä ja 2 500 kiloa kiintoainetta vuodessa. Tuotantovaiheessa päästöjen arvioidaan putoavan vuositasolla 8,8 fosforikiloon, 300 typpikiloon ja 1 500 kiloon kiintoainetta. Multian kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli ympäristösihteeri kiinnittää huomionsa päästömääriin ja toteaa, että koska päästöt ovat tuotantoonpanovaiheessa suuremmat kuin tuotantovaiheessa, tulisi Haukisuolta poistua enemmän tuotantoalueita kuin Marketansuolla avataan. Lisäksi vaikutuslaskelmissa tulisi ottaa huomioon myös tuotannosta poistuneen alueen vesistökuormitus, jonka vaikutus alapuoliseen vesistöön jatkuu, kunnes seuraava maankäyttö on aloitettu tai pintamaa kasvittunut. Ympäristösihteeri toteaa lausunnossaan lupahakemukseen, että ekologiselta tilaltaan tyydyttävässä ja kemialliselta tilaltaan hyvää huonommassa olevan Pengerjoen vesistöalueella tarvitaan turvetuotannossa ja metsätaloudessa tehokkaita vesiensuojelutoimia, muun muassa kiinnittää erityistä huomiota uusien turvetuotantoalueiden sijoittumiseen. Edelleen ympäristösihteeri toteaa, että Marketansuolle suunniteltu tuotantoalue on lähimmillään noin 200 metrin päässä lähimmästä lähteestä sekä noin 70 metrin päässä kasvillisuusselvityksessä luonnontilaisen kaltaisiksi luokitelluista Likolammista, ja että aivan tuotantoalueen rajalla sijaitsevaan kiinteistöön ei ole suunniteltu minkäänlaista suojaetäisyyttä. Multian kunnanhallitus yhtyi lausuntoon, jossa ympäristöluvan myöntämistä ei puolleta.