Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Kirjaston rannasta on suunnitteilla koko Keuruun olohuone – Keuruulaiset pääsevät mukaan suunnittelemaan, kun luonnokset tulevat nähtäville

Keuruun kirjaston rannasta eli Mäkisen rannasta suunnitellaan kaikkien keuruulaisten yhteistä olohuonetta, paikkaa, jossa jokainen voi viettää aikaa, olla yhdessä ja nauttia kauniista järvimaisemasta aivan keskustan palveluiden, kirjaston, Vanhan Keuruun matkailu- ja kulttuurikohteiden sekä venesataman tuntumassa. Kaupungin tekniset palvelut on laatinut vaihtoehtoisia kehittämissuunnitelmaluonnoksia rannan alueelle ja näitä luonnoksia on jo käyty läpi myös Keuruun kaupungin kaavoitusosaston kanssa. –Jos tekninen lautakunta niin ensi keskiviikon kokouksessaan päättää, luonnokset tulevat julkisesti nähtäville, jotta keuruulaiset pääsevät antamaan suunnitelmista mielipiteensä ja esittämään uusiakin ideoita alueen käytöstä. Tavoitteena on yhdessä, vuoropuhelussa kaupunkilaisten kanssa, laatia suunnitelmat alueen kehittämisestä niin, että kaiken ikäiset käyttäjäryhmät voivat tulevaisuudessa kokea kirjastonrannan omakseen, sanoo tekninen johtaja Janne Teeriaho. Lisäksi teknisen lautakunnan on määrä pyytää kehittämisluonnoksista lausunnot myös Keuruun nuorisovaltuustolta, vapaa-aikalautakunnalta, sivistyslautakunnalta, vanhusneuvostolta, vammaisneuvostolta, kaavoitusosastolta ja pelastusviranomaiselta. Palautteet otetaan suunnittelussa huomioon ja suunnitelmia täydennetään ennen kuin ne käsitellään uudelleen teknisessä lautakunnassa. –Tekninen toimi uusii kirjaston rannassa ensi kesänä muun muassa hulevesiviemäröintejä, meidän on siinä yhteydessä mahdollisuus varautua samalla jo uusien valaistusten ja katurakenteiden tekoon. Toteutuessaan rannan uusi ilme rakennetaan useampana vuonna kaupungin omana työnä kohtuullisella budjetilla, arvioi Teeriniemi. Valaistusta, istutuksia ja virkistyskäyttöä Teknisen lautakunnan käsittelyyn tulevat kehittämissuunnitelmat kohdistuvat osaan Pitäjäntuvantien ja Loilontien katualueista sekä kirjastonrannan alueen pysäköinti- ja virkistysalueille ja ajo- ja kevyenliikenteenväylille. Kaikissa vaihtoehdoissa alueelle on esitetty tehostevalaistusta sekä erilaisia pinnoiteratkaisuja sekä tehostemaalauksia. –Aluetta kehitetään osana Vanhan Keuruun kulttuurialuetta ja mahdollistetaan sillä myös ulkona järjestettävien kulttuuritapahtumien toteuttaminen, kuten esimerkiksi vaihtuvien ulkotaidenäyttelyiden järjestäminen. Pyrimme toteuttamaan sinne eri ikä- ja käyttäjäryhmiä palvelevia viihtyisiä alueita, jotka tukeutuvat Maria Raunion polkuun ja alueella jo olevaan kulttuuritarjontaan, sanoo Teeriaho. Kolme erilaista luonnosta pohdittavaksi Tekninen lautakunta saa käsiteltäväkseen kolme erilaista luonnosta. Niistä ensimmäinen muistuttaa eniten nykytilannetta. Läpiajoyhteys Pitäjäntuvantien ja Loilontien kautta säilyisi, mutta pihakatuna. Pysäköintimahdollisuuksia olisi muun muassa veneidenlaskuluiskan läheisyydessä. –Kaikissa vaihtoehdoissa alueelle luotaisiin tehostevaloilla uudenlaista ilmettä. Myös siirrettävät istutuslaatikot ja taidejalustat, penkit, levähdyspaikat ja tehostepinnoitteet kuuluvat kaikkiin suunnitelmiin, kertoo Teeriaho. Toisessa vaihtoehdossa läpiajoyhteys Pitäjäntuvantien ja Loilontien kautta katkaistaisiin, mutta kevyen liikenteen yhteydet säilyisivät nykyisellään ja koko alue muutettaisiin pihakaduksi. –Kolmannessa vaihtoehdossa läpiajoyhteys Pitäjäntuvantien ja Loilontien kautta katkaistaisiin, mutta lisäksi luotaisiin uusi ajoyhteys Riihikujalta Pitäjäntuvantielle. Täytyy tosin muistaa, että tuo alue ei ole kaupungin omistuksessa, eikä asiasta ole vielä neuvoteltu maanomistajan kanssa, sanoo Teeriaho. Kirjastonrannan käyttöä kehitetään yhteistyössä parhaillaan käynnissä olevan Keurusselkä Satamat ja Reitit -hankkeen kanssa. Pitäjätuvantie - Loilontie pihakaduksi tai kokonaan kiinni autoliikenteeltä, parkkipaikkoja mm. veneenlaskulaiturien lähelle. Uusi ajoyhteys Riihikujalta Pitäjäntuvantielle ja tien kupeeseen uusi P-alue. Kevyen liikenteen väylät säilyvät alueella. Tehostevaloja ja kadun tehostepinnoitteita, siirrettäviä istutuslaatikoita ja taidejalustoja sekä penkkejä ja levähdyspaikkoja. Hulevesien käsittelyjärjestelmät kuntoon. "Tavoitteena on vuoropuhelussa kaupunkilaisten kanssa suunnitella Kirjastonrannan kehittämistä niin, että kaiken ikäiset voivat tulevaisuudessa kokea alueen omakseen." Janne Teeriaho