Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Aloite: Keuruun seurakunnalla miljoonaomaisuus kallioissa – louhinta ja myynti sepelimurskeeksi toisi rahaa toimintaan ilman supistuksia

Keuruun seurakunta voisi saada miljoonia lisäeuroja toimintansa rahoittamiseen, jos se alkaisi louhituttaa ja myydä omistamiaan kallioalueita sepelimurskeen raaka-aineeksi. Tätä mieltä on kirkkovaltuutettu Seppo Lampinen , joka on tehnyt asiasta kirkkovaltuustolle aloitteen. Koska Lampisen tarkoittamat kallioalueet ovat kaikki aivan Keuruun keskustaajaman läheisyydessä, niitä voisi hänen mukaansa hyödyntää louhinnan jälkeenkin, esimerkiksi kunnostamalla ja myymällä ne sitten kauppapaikka- tai teollisuustonteiksi. –Näin, omistamaansa kalliokiveä hyödyntäen, Keuruun seurakunta voisi saada merkittäviä lisätuloja toimintansa rahoittamiseen ilman palveluiden tuntuvaa supistamista ja henkilöstön vähentämistä, Seppo Lampinen perustelee aloitettaan. Hän nimeää aloitteessaan sepelimurskeen louhintaan sopivaksi kolme seurakunnan omistamaa kallioaluetta. Yksi niistä on Otavan kirjapainon alueelta rautatien ja valtatie 23:n välissä Haapamäelle päin, toinen Karjolan teollisuusalueen ja Kivelän asuntoalueen välissä ja kolmas valtatie 23:n pohjoispuolella Karjolan alueen laidalla olevasta Jukojärven risteyksestä Kalettoman suuntaan. Näillä kolmella alueella olisi Lampisen arvion mukaan louhittavaa kallioainesta yhteensä kymmenkunta miljoonaa tonnia ja louhintaa voisi riittää jopa 35 vuodeksi. Tältä pohjalta ja tämän päivän hinnoilla ja rahan arvolla Lampinen arvioi kiven myyntituloksi 100 000 – 400 000 euroa vuodessa, eli kokonaisuudessaan vähintään 3,5 miljoonasta eurosta 14,5 miljoonaan euroon. –Kivestä saatava tonnihinta vaihtelee louhintapaikan mukaan muuttuvien louhinnan ja murskauksen kustannusten mukaan. Ja toki myös suhdanteet vaikuttavat kaupunki-infran, teiden, katujen ja talojen rakentamisen määrään, Seppo Lampinen perustelee arvioidensa isoa vaihteluväliä. "Kuljetusmatkat lyhenisivät merkittävästi" Hänen mukaansa näillä kolmella alueella kivestä saatavaa hintaa lisää se, että alueet ovat lähellä sepelin suurimpia käyttöpaikkoja. Läheisyydellä olisi Lampisen mukaan myös myönteisiä ilmastovaikutuksia. –Kun sepelin ajomatka lyhenee, kuljetuskustannukset pienenevät. Samalla pienenevät kuljetusten hiilidioksidi-, hiukkas- ja typpipäästöt. –Nyt sepelimurske ajetaan Keuruun keskustan alueelle noin 10 kilometrin etäisyydeltä ja luonnonhiekka jopa yli 20 kilometrin päästä. Kustannuksiltaan halvempi ja enimmillään kolmen kilometrin päästä saatava sepeli korvaisi osaltaan luonnonhiekan käyttöä, Seppo Lampinen perustelee aloitteensa hyötyjä. Otavan alueella louhittavan alueen koko on hänen mukaansa noin 20 hehtaaria ja Karjolan ja Kivelän välisen alueen noin neljä hehtaaria. Jukojärven risteyksestä puolisen kilometriä Kalettomalle päin sijaitsevalla alueella kiveä olisi noin 30 hehtaaria. –Louhittavaa on Otavan kallioalueella noin 2,5 miljoonaa tonnia, Karjolan ja Kivelän välisellä alueella noin 400 tonnia ja tuolla kolmannella alueella noin 7,5 miljoonaa tonnia. –Arvioni mukaan Otavan alueella riittäisi louhittavaa 10 – 15 vuodeksi, Karjolan ja Kivelän välisellä alueella pariksi – kolmeksi vuodeksi ja Jukojärven risteyksen ja Kalettoman välisellä alueella 25 – 35 vuodeksi, Lampinen selvittää aloitteessaan. Hänen mukaansa kyseiset kallioalueet pitäisi nyt kiireesti kartoittaa ja aloittaa niiden myynnin kilpailutuksen suunnittelu. –Samalla alueet tulee saada välittömästi tekeillä olevan Keuruun keskustan yleiskaavan valmisteluun ja päätöksentekoon niin että ne liitetään kaavaan kivenlouhintatyön, sepelin murskauksen ja työpaikka-alueiden muodostamisen mahdollistavilla merkinnöillä, Seppo Lampinen sanoo aloitteessaan. "Selvittämisen arvoinen aloite" Keuruun seurakunnan kirkkoherra Ossi Poikonen pitää Lampisen aloitetta hyvänä ja mielenkiintoisena. –Idea on periaatteessa hyvä ja selvittämisen arvoinen. Asiassa on paljon selvitettävää, mutta suhtaudun aloitteeseen positiivisesti ja pidän sitä mielenkiintoisena. –Aivan uuttahan kiven myynti ei ole seurakunnalle ole. Kiveä on myyty muun muassa Tiusalasta, ja silloin kimmokkeena myyntiin on ollut ostajan aloite ja tarve. Olisiko tuollaista tarvetta nyt ja miten laajalti lähempänä Keuruun taajamaa, kannattaa selvittää, Poikonen sanoo. Seurakunnan kirkkoneuvosto ottaa aloitteen vastaan kokouksessaan keskiviikkona 6. helmikuuta ja antaa sen samassa kokouksessa valittavalle kiinteistötyöryhmälle. Kiinteistötyöryhmä valmistelee asiaa kauden kokouksissaan kirkkoneuvoston ja kirkkoneuvosto sitten puolestaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja päätettäväksi.