Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Uusien kalatalousalueiden toiminta käynnistyy

Vuoden 2019 alussa voimaan astuneen uuden kalastuslain mukaiset kalatalousalueet käynnistävät toimintaansa. Seuraavien reilun kahden kuukauden aikana Suomeen perustetaan 118 kalatalousaluetta korvaamaan entisiä 224 kalastusaluetta. Järvi-Suomen alueelle, johon Keski-Suomikin kuuluu, perustetaan 55 kalatalousaluetta aikaisemman noin 100 alueen tilalle. Kalatalousalue muodostuu kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta ja sen aluetta määritettäessä on otettu huomioon kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen ja vaelluskalojen elinkierto. Kalatalousalue on kalavesien hoidosta, kalastuksen järjestämisestä vastaavien osakaskuntien ja kalastajien yhteistyöorganisaatio, jonka tärkeimpiä tehtäviä on laatia kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma ja sen toteuttaminen. Kalatalousalueen vastaa myös kalastuksenvalvonnan järjestäminen. Lisäksi alue huolehtii kalastuksen ja kalakantojen hoitotoimien seurantatietojen keräämisestä. Kalatalousalueiden ensimmäinen yleiskokous järjestetään tammi-helmikuun aikana. Kokouksen tarkoituksena on päättää muun muassa kalatalousalueen järjestäytymisestä, valita hallitus ja valmistella säännöt toimintaansa varten ely-keskuksen vahvistettavaksi. Kokoukseen voivat osallistua kalatalousalueen jäsenet, joita ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Kokoukseen voivat osallistua myös alueellisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen edustajat sekä erikseen kutsutut asiantuntijat.