Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Teiden talvihoidolle uudet luokitukset – tiehoito Keuruun ja Jyväskylän välillä paranee

Talvihoidon taso Keski-Suomen elyn hoitamilla tieosuuksilla nousi Keski-Suomen vilkkailla sekä keskivilkkailla maanteillä vuoden 2019 alusta. Väylävirasto (entinen Liikennevirasto) on uusinut talvihoidon toimintalinjoja vastaamaan paremmin ilmastonmuutoksesta aiheutuneisiin keliolosuhteiden muutoksiin. Uudistuksen tavoitteena on ollut erityisesti elinkeinoelämälle tärkeän raskaan liikenteen toimintaedellytyksien parantaminen sekä tiellä liikkujien turvallisuus. Keurusseudulla tienhoito nousee VT 23:lla välillä Keuruun keskusta-Jyväskylä 1B-luokasta luokkaan 1S, joka vastaa pääosin entistä 1-luokkaa. Myös tie 348 Keuruun ja Vilppulan välillä nousee nyt kokonaisuudessaan 1B-luokkaan. VT 23 välillä Keuruun keskusta-Virtain raja kuuluu tien hoitoluokkaan 1B. Kantatie 58 välillä Mänttä-Keuruu-Multia-Väätäiskylä kuuluu luokkaan 1B, paitsi Keuruun keskustassa 2,6 kilometrin matkalla, jossa hoitoluokka on 1S. –Talvihoitoluokat perustuvat pääasiallisesti vuorokaudessa tiellä kulkevien ajoneuvomäärien mukaan. Päästäkseen 1S-luokkaan tiellä pitää kulkea keskimäärin 3 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, kertoo Keski-Suomen ely-keskuksen kunnossapitoyksikön päällikkö Vesa Partanen . Keuruun urakka-alueen urakoitsijana toimii YIT, jonka nimissä tieosuuksia hoitavat aliurakoitsijat. Talvihoitoluokkien korotuksella tehostetaan muun muassa liukkaudentorjuntaa sekä alennetaan lähtökynnyksiä ja lyhennetään toimenpideaikoja lumen aurauksen osalta. Ely:n teiden talvihoitoluokat Hoitoluokkien korotus koskee erityisesti vilkasliikenteisiä teitä, joilla raskaan liikenteen määrät ovat suuria. Tällä pyritään parantamaan raskaan liikenteen sujuvuutta sekä vähentämään vakavia onnettomuuksia. Hoitoluokkien liikennemäärärajojen alentamisen vuoksi myös aiempaa vähäisempiliikenteisten teiden hoitotaso paranee. Hoitoluokka ISE:hen kuuluva tie on pääosin paljas. Liukkaus pyritään aina torjumaan ennakkoon, mutta sään muutostilanteissa voi lievää liukkautta esiintyä. Myös pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen. Toimenpiteet ajoitetaan siten, että ne haittaavat mahdollisimman vähän liikennettä. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Hoitoluokka IS:n tie on pääosin paljas. Pyrkimyksenä on hyvä pito, mutta sään muutostilanteissa voi lievää liukkautta esiintyä. Keski- ja Pohjois-Suomessa sekä maan eteläosassa kylminä ajanjaksoina tiellä voi olla jonkin verran pitkittäisiä ohuita polannekaistoja, jotka eivät erityisesti vaikuta ajamiseen. Polanne tarkoittaa pakkautunutta lumi- tai jääharjannetta tiessä. Pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen. Liukkaus torjutaan pääsääntöisesti ennakoivilla toimenpiteillä. Hoitoluokka I:een kuuluva tie on suurimman osan ajasta paljas. Pyrkimyksenä on hyvä pito, mutta sään muutostilanteissa voi lievää liukkautta esiintyä. Matalia kapeita polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä voi ajoittain esiintyä. Pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen. Liukkauden ongelmatilanteet pyritään estämään ennakoivasti liukkauden torjunnalla. Tämä hoitoluokka yhdistetään pääosin hoitoluokkaan IS, jolloin hoidon taso paranee näillä teillä jo vuoden 2019 alusta lähtien. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Hoitoluokka IB:n tietä hoidetaan melko korkeatasoisesti, mutta pääosin ilman suolaa. Tien pinta on liikennemäärästä ja säästä riippuen osittain paljas, osittain tiellä on polannekaistoja tai tie voi olla kokonaan lumipolanteen peittämä. Tiellä on ongelmallisimpia sääolosuhteita lukuun ottamatta hyvä talvikeli, joka ei ole paljaan asfaltin veroinen, mutta riittävän turvallinen tienkäyttäjien liikkuessa vallitsevien olosuhteiden mukaisesti. Polanneurat ja -pinta tasataan mahdollisimman tasaiseksi. Liukkaus torjutaan suolalla vain syys- ja kevätliukkailla sekä liikenneturvallisuutta erityisesti vaarantavissa ongelmatilanteissa. Hoitoluokka II:een kuuluvan tien pinta on pääosin polannepintainen ja polanne voi olla osittain urautunut. Tiellä on normaalitilanteissa riittävä kitka ja tasaisuus maltilliseen liikennöintiin. Risteysalueet, mäet ja kaarteet hiekoitetaan niin, että normaali liikkuminen on turvallista. Teiden pintoja karhennetaan ja kaikkein ongelmallisimmilla keleillä hiekoitetaan kokonaan. Vaikeissa säätilanteissa, esimerkiksi sään äkillisesti lauhtuessa tai heti lumisateiden jälkeen, liikenteeltä edellytetään varovaisuutta. Hoitoluokka III:n tiestö on pääosan aikaa polannepintainen ja paikoin voi olla uria. Laatu on pääsoin sama kuin II-luokan teillä, mutta auraus- ja liukkaudentorjunta voi kestää kaksi tuntia pidempään. Sään muuttuessa keli voi olla useiden tuntien ajan ongelmallinen, jolloin ajaminen vaatii erityistä varovaisuutta.