Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Kelan etuuksiin muutoksia - Perhe-etuudet paranevat

Kelan maksamiin perhe-etuuksiin on luvassa parannuksia ensi vuonna. Lapsesta yksin huolehtivan äidin vanhempainrahakautta pidennetään 54 arkipäivällä. Laki tulee voimaan 1. huhtikuuta ja koskee niitä äitejä, joiden vanhempainpäivärahakausi alkaa aikaisintaan 1. huhtikuuta. Oikeus pidennykseen on vain, jos lapsen äidin lisäksi ei ole toista henkilöä, jolla on mahdollisuus isyysrahaan. Oikeus koskee myös yksin adoptoivia naisia. Monikkoperheen isän oikeus isyysvapaaseen ja isyysrahaan paranee myös 1. huhtikuuta jälkeen. Isyysrahaa maksetaan 18 arkipäivää kauemmin jokaisesta samanaikaisesti syntyneestä tai adoptoidusta lapsesta. Isyysrahapäivien enimmäismäärä on kuitenkin 105 arkipäivää. Sekä vanhempainpäivärahan että erityishoitorahan vähimmäismäärä suurenee vuonna 2019. Molempien määrä on 27,86 euroa päivässä (24,64 e/pv vuonna 2018). Vanhempainpäivärahaa maksetaan täysimääräisenä myös niiltä päiviltä, kun vanhempi osallistuu kunnallisen luottamustoimen hoitamiseen. Äitiysrahaa maksetaan myös silloin, kun raskaus on keskeytetty 154 päivän jälkeen. Myös isällä on tällöin oikeus isyysrahaan enintään 18 arkipäivältä keskeytyksen jälkeen äidin äitiysvapaan aikana. Sukupuolensa naisesta mieheksi korjannut henkilö voi saada äitiysrahaa, jos hän saa lapsen. Muutos vaati lain sanamuodon muuttamisen naisesta vakuutetuksi. Elatustukeen tulee korotus Täysi elatustuki suurenee ja on 158,74 euroa kuukaudessa (156,39 e/kk vuonna 2018). Elatustukeen liittyvä maksukyvyttömyysraja nousee. Elatusvelvollisen uusi maksukyvyttömyysraja on 1 120,00 euroa kuukaudessa. Tulorajaa korotetaan 280,00 euroon kuukaudessa. Vuoden 2018 määrät olivat 1 103,43 e/kk ja 275,86 e/kk. Vuoden alussa myös adotiotuki suurenee ja adoptiovanhemman oikeutta vanhempainrahaan parannetaan. Laki tulee voimaan 1. huhtikuuta. Sen myötä kaikilla heillä, jotka adoptoivat alle 18-vuotiaan lapsen oman perheensä ulkopuolelta, on oikeus vanhempainrahaan. Osa-aikatyö ei viivytä työttömyysetuutta Sovitellun työttömyysetuuden maksaminen muuttuu. Jatkossa osa-aikaisen työn palkkatulo vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta silloin, kun palkka on maksettu. Näin osa-aikaisen työn vastaanottaminen ei enää viivästytä työttömyysetuuden maksamista. Muutos tulee voimaan 1. huhtikuuta 2019. Myös yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva paranee, sillä yrittäjän perheenjäsenellä on jatkossa oikeus työttömyysturvaan samoilla työvoimapoliittisilla edellytyksillä kuin palkansaajalla. Muutos koskee henkilöitä, jotka työskentelevät perheyrityksessä, mutta joilla ei ole yrityksessä omistusosuutta eikä määräysvaltaa. Lisäksi tällaisille perheenjäsenille luodaan uusi 52 viikon työssäoloehto, jonka täytyttyä henkilöllä olisi oikeus työttömyyspäivärahaan. Muutokset tulevat voimaan ensi heinäkuun alussa 2019. Lyhyt opiskelu helpottuu Ensi vuoden alusta lähtien 25 vuotta täyttänyt työtön työnhakija voi opiskella lyhytkestoisesti menettämättä työttömyysetuutta. Lyhytkestoinen opiskelu voi kestää enintään 6 kuukautta. Lisäksi opintojen pitää antaa ammatillisia valmiuksia tai tukea yritystoimintaa. TE-palvelut tutkii, täyttyvätkö nämä ehdot. Jatkossa lyhytkestoinen opiskelu myös kerryttää aktiivimallin mukaista aktiivisuutta. Kela alkaa hyödyntää tulorekisteriä Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa. Työnantajat alkavat ilmoittaa palkkatietoja tulorekisteriin 1.1.2019 lähtien. Kela voi hyödyntää tulorekisterin tietoja hakemusten käsittelyssä.