Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit Eurovaalikone

Keuruun lainamäärä vähenee - jätevedenpuhdistamoa saneerataan

Keuruun kaupungin talousarvio ensi vuodelle lupaa lainamäärän vähenevän edelleen nykyisestä 55,9 miljoonasta eurosta 550 000 eurolla 55,4 miljoonaan euroon ja koko nelivuotisella suunnittelukaudella vuoteen 2022 mennessä 3,15 miljoonalla eurolla. Budjetissa kaupungin ja sen liikelaitosten yhteinen tilikauden tulos on 95 760 euroa miinuksella, vaikka tavoitteena budjettiraamissa oli positiivinen tulos. Tähän ei budjetin laadinnassa päästy. Nettoinvestoinnit, 6 miljoonaa euroa, sen sijaan pysyivät raamissa. Toimintakate eli summa kuinka paljon kaupungin varsinaista toimintaa tulee kattaa verotuloilla, valtionosuuksilla ja muilla tuloilla on 58,6 miljoonaa euroa. Toimintakatetavoite on 1,9 miljoonaa euroa heikompi kuin vuoden 2017 toteutunut, mutta 0,5 miljoonaa euroa parempi kuin vuoden 2018 talousarviossa. Talousarvioesityksen toimintakate oli -58,9 miljoonaa euroa, joten toimintakatetavoitteesta jäätiin 1,2 miljoonaa euroa. Ero johtuu pääasiassa terveydenhuoltopalvelujen ostoista. –6 miljoonan euron investoinnit ovat linjassa 5,1 miljoonan euron poistojen ja 5,0 miljoonan euron vuosikatteen kanssa. Kulutetaan sen verran kuin tienataan, selventää Keuruun kaupunginjohtaja Hannu Mars . –Keuruun ensi vuoden budjetti ei ole huonoimmasta päästä, jos se vain toteutuu. Kaupungin taseessa on 8,6 miljoonaa euroa kertynyttä ylijäämää, se kestää nyt budjetoidun vajaan 100 000 euron miinusmerkkisen tuloksen, sanoo Keuruun kaupungin talousjohtaja Tero Mäkelä . Jaakonsuo on suurin investointi –Suurin yksittäinen investointi ja suuri panostus Keuruun vesistöjen kuntoon on jo käynnistynyt Jaakonsuon jätevesipumppaamon saneeraus, johon on ensi vuodelle varattu 3,8 miljoonaa euroa ja vuodelle 2020 vielä 1,5 miljoonaa euroa, sanoo Mars. Hän on tyytyväinen hankkeeseen, joka toteutuessaan tuo uusinta tekniikkaa edustavan jätevedenpuhdistamon palvelemaan Keuruuta ja Multiaa pitkäksi aikaa. Tänä vuonna siihen on varattu 1,5 miljoonaa euroa. –Jaakonsuon ympäristölupa vaatii laitoksen saneerausta, tästä syystä hanketta ei voida siirtää myöhemmäksi, sanoo Mars. Talousarvion investointiaste on selkeästi alempi kuin vuonna 2017 ja muutamana aiempana vuonna. Kuluvasta vuodesta investoinneissa kasvua on 800 000 euroa. Keuruun Vesi -liikelaitos investoi lisäksi johtoverkoston saneeraukseen ja laajentamiseen 120 000 euroa. Kaavateihin ja liikennealueisiin on budjetoitu 320 000 euroa ja ympäristökohteisiin 20 000 euroa. Talonrakennusinvestoinnit ovat vuonna 2019 yhteensä 1,5 miljoonaa euroa, josta 600 000 euroa käytetään terveyskeskuksen keittiön saneeraukseen ja 400 000 euroa Keuruun Vuokra-asunnon -liikelaitoksen hallitsemiin kiinteistöjen ylläpito ja pienremontteihin. Verotulot näyttävät ensi vuonna kasvavan 2 miljoonaa euroa, 36,6 miljoonaan euroon. Valtionosuudet pienenevät 700 000 euroa. Maakuntauudistusta odotellessa Taloussuunnitelman vuodet 2021 ja 2022 sijoittuvat aikaan, jolloin kuntien nykytehtävistä huomattava osa on saattanut siirtyä maakunnille. Muutoksen talousvaikutukset ovat edelleen arvailujen varassa. Vuosien 21 ja 22 talousluvut on arvioitu nykyisellä palvelurakenteella Kuntaliiton ohjeiden mukaan. Ensi vuonna kaupungin henkilöstömäärässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Kaupunginjohtaja Mars katsoo, että Keuruun tulevaisuus näyttää valoisalta. –Työttömyysaste on laskenut vuoden takaisesta, yritykset investoivat ja taloussuhdanne on positiivinen. Jo kolmen vuoden ajan on menty tasaisen varmasti kohti tervettä taloudenpitoa, sanoo Mars. Vuosikate 5 024 240 euroa (4 540 840 e v. 2018) Nettoinvestoinnit 6 000 000 euroa (5 023 000 e v. 2018) Tilikauden alijäämä -95 760 euroa (-181 360 e v. 2018) Lainakanta 55 311 932 euroa (55 861 932 e v. 2018) Lainakanta €/asukas 5 619 euroa (5 646 e v. 2018) Lainakannan muutos -550 000 euroa (-200 000 e v. 2018) Tuloveroprosentti 21,50 (21,50 % v. 2018) "Kuuden miljoonan euron investoinnit ovat linjassa 5,1 miljoonan euron poistojen ja 5,0 miljoonan euron vuosikatteen kanssa. Kulutetaan sen verran kuin tienataan." Hannu Mars kaupunginjohtaja