Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit Eurovaalikone

Multian kunnanjohtaja Noora Pajarin kokonaispalkka on 6000 euroa kuukaudessa - 11 kuukauden siirtymäkorvauksesta sovittiin myös

Johtajasopimuksessa sovittiin, että mikäli virkasuhde irtisanotaan työnantajan toimesta, maksetaan kunnanjohtajalle 11 kuukauden palkkaa vastaava siirtymäkorvaus - paitsi tilanteessa, jossa sovelletaan kunnallisen viranhaltijalain 8. luvun 35. pykälän irtisanomisperusteita: tuolloin johtaja olisi vakavasti rikkonut tai laiminlyönyt virkasuhteen velvoitteita. Jos luottamuspulan vuoksi on käynnistetty irtisanomismenettely, kunnanjohtajalla on oikeus niin ikään saada siirtymäkorvauksena 11 kuukauden palkkaa vastaava määrä edellyttäen, että hän irtisanoutuu virastaan. Korvauksesta vähennetään kuitenkin irtisanomisajan palkka. Korvaus maksetaan myös, jos virkasuhde päätetään yhteistyössä sopien. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos kunnanjohtaja siirtyy toisen työnantajan palvelukseen kolmen kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä. Monimuotoiset tehtävät Kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtaja Pertti Lehtomäki esitteli johtajasopimusta ja kunnanjohtajalle kuuluvia monia tehtäviä. –Vuosittain käydään kehityskeskustelu, onko työssä päästy tavoitteisiin. Siirtymäkorvaus puolestaan on sopimuksenvarainen asia, tämä on sovittu tapauskohtaisesti, sanoi Lehtomäki. Kunnanjohtajan kokonaispalkka 6000 euroa kuukaudessa perustuu työtehtävän vaativuuteen sekä henkilökohtaiseen ammatinhallintaan ja työtuloksiin. Kunnanjohtaja edustaa Multian kuntaa ulospäin. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa kunnan ja kuntakonsernin operatiivinen johtaminen sekä kunnan hallinnon ja taloudenhoidon johtaminen. Tehtävänään on myös muun muassa kunnan edunvalvonta ja alueellisen painoarvon vahvistaminen, kunnan kilpailukyvyn, vetovoiman ja elinvoiman vahvistaminen sekä kuntatalouden vahvistaminen pidemmällä aikavälillä. 70 000 euroa Kuntotalon lattiaan Multian valtuusto myönsi myös 70 000 euron lisämäärärahan Kuntotalon lattiaremonttiin. Valtuusto muutti lisäksi ravitsemistyönjohtajan toimen viraksi ensi vuoden alusta lukien. Tähän ravitsemistyöjohtajan virkaan nimettiin Heini Pitkänen . Multian kunta ei korota veroprosenttejaan vuodelle 2019. Multian kunnan vuoden 2019 tuloveroprosentti on 22,00. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00, vakinaisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,45, muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentit ovat 1,05, yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien kiinteistöjen kiinteistöveroprosentti, jos rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä on 0,00 ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti on 2,00.