Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Kippavuoren kaava: Lausunnoissa kantaa liito-oravaan, torin paikkaan ja rakentamiseen

Keuruun Kippavuoren asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheessa jätettiin 7 lausuntoa. Niissä kannetaan huolta muun muassa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista, uudisrakentamisesta sekä mahdollisesta torin paikan muutoksesta. Kaavamuutoksella osoitetaan entisen kirkkoherranviraston ja rivitalon paikalle asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta sekä parannetaan kirkon pysäköintijärjestelyjä ja muutetaan katualuetta sujuvamman saattoliikenteen mahdollistamiseksi. Keuruun seurakunnan lausunnon mukaan Museotien ja Kippavuorentien risteyksen mutkaa tulee oikaista, ja Kippavuorentieltä kirkkopihalle tulee olla ajoyhteys kiviaidan länsipuolelta. Muutoin Keuruun seurakunnan kirkkoneuvostolla ei ole huomautettavaa Kippavuoren asemakaavaehdotuksesta. Keski-Suomen Liitto toteaa, että Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava on huomioitu asemakaavaehdotuksessa yhtenä suunnittelua ohjaavana lähtökohtana. Luonnonystävät säilyttäisi torin nykyisellään Keurusseudun Luonnonystävien lausunnossa kiinnitetään huomiota torin paikkaan ja liito-oravaan. Yhdistys kannattaa torin säilyttämistä nykyisellä paikallaan. Lausunnon mukaan lähemmäs aseman kiertoliittymää suunniteltu paikka olisi "levoton, meluisia, ajoittain pölyinen ja likainen, ehkä vaikeasti saavutettavakin. Tori olisi useimmiten autio hiekka- tai asfalttikenttä". Kippavuoren metsän kaavamerkintää yhdistys haluaa muuttaa siten, että alueet on säilytettävä luonnontilaisina, ei "puustoisina", koska kyseessä on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Muutoin liito-orava on Luonnonystävien mukaan huomioitu kaavassa hyvin. Keski-Suomen Museo haluaa laadukasta suunnittelua Keski-Suomen Museo on aiemmin esittänyt Kippavuoren rivitalon ja kirkkoherranviraston säilyttämistä, mutta toteaa nyt tilanteen, että sisäilmavaurioiset, osittain tyhjillään olevat rakennukset ovat seurakunnalle rasite. Kirkko ja sen viereinen seurakuntatalo ovat suojeltuja rakennuksia. Museon mukaan Vanhan Keuruun kokonaisuudessa on hyvä säilyttää modernin seurakuntarakentamisen kerrostumia. Seurakuntatalon ja kotiseutumuseon väliin suunnitellusta ajoväylästä Keski-Suomen Museo sanoo, että väylä on ahdas ja sen rakentaminen heikentää museoalueen kulttuuriympäristöä. Keski-Suomen Museon mielestä torialueen yksityiskohtaista suunnittelua pitää lisätä, ja pusikoituneen leikkipaikan korvaaminen rakennettuna aukiona edellyttää huolellista maisemasuunnittelua. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Museovirasto lausuu väylästä ja torista Museoviraston lausunnon mukaan seurakuntatalon seinää sivuava ajoväylä näyttää ahtaalta ja erityistä huomioita on kiinnitettävä sen toteuttamiseen niin, etteivät seurakuntatalo eivätkä museorakennukset vahingoitu. Pysäköintialueiden pinnoitusten materiaali on valittava tarkoin, jotta se sopii herkkään ympäristöön. Leikkialueen suunnittelu ja maisemointi vaativat erityistä laadukkuutta sen suunnitellun sijainnin vuoksi. Museovirasto ei pidä tarpeellisena osoittaa uutta torialuetta vanhan kirkon ja uuden kirkon väliin mutta lausuu, että mikäli siihen päädytään, pitää kaavan riittävästi ohjata torin sovittamista kulttuurimaisemaan. Ely: Rivitalon ja kirkkoherranviraston arvo paikallinen Keski-Suomen ely-keskus esitti aiemmin, että Kippavuorentiellä sijaitsevat kirkkoherranvirasto ja sen vieressä sijaitseva rivitalo säilytettäisiin. Ely pitää edelleen erityisesti kirkkoherranviraston purkamista kulttuuriympäristön arvojen menetyksenä. Sekä rivitalon että kirkkoherranviraston arvo on kuitenkin paikallinen, joten rakennusten suojeleminen jää kunnan harkittavaksi. Ely tukee kirkon pihan säilymistä puustoisena muutoksista huolimatta ja jättää Keuruun kaupungin harkittavaksi, onko asumista ja liiketilaa varten varattavan kerrosalan keskinäisestä suhteesta tarpeen määrätä kaavassa. Muuten ely-keskus katsoo, että kaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja -määräykset turvaavat kirkkorakennuksen, seurakuntakeskuksen ja kotiseutumuseon rakennusten ja ympäristön säilymistä riittävällä tavalla. Vaikutus kaupunkikuvaan on arvioitu kohtaisen merkittäväksi, mutta paikalliseksi. Kaavamuutoksen maisemavaikutus valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön eli Keuruun vanhan keskustan kannalta on arvioitu vähäiseksi. Vaikutusten arvioinnin mukaan kaavamuutoksella ei ole suurmaisemaan merkittäviä vaikutuksia. Liito-oravasta ely lausuu, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen kaavamääräystä pitäisi tiukentaa niin, että pienialaiset lisääntymis- ja levähdyspaikat säilyvät puustoltaan luonnontilaisina.