Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Keuruu kiinnostunut Keuruun kautta kulkevan junaliikenteen vuorot vähintään kaksinkertaistavasta kokeilusta

Keuruun kaupunki on kiinnostunut lähtemään mukaan kokeiluun, jossa Keuruun kautta kulkevaa henkilöjunaliikennettä lisättäisiin kaksin- tai kolminkertaiseksi nykyisestä ja junien aikataulut laaditaan niin, että työmatkaliikenne Keuruun ja Jyväskylän välillä sujuu. Keuruuta kiinnostaisi myös sekä matkailun ja asioinnin että tavarankuljetuksen näkökulmasta kokeilu, jossa kehitettäisiin henkilö- ja tavarajunaliikennettä Jyväskylästä Keuruun kautta Seinäjoelle ja satamakaupunki Vaasaan kulkevalla radalla. Näin vastaa Keuruun kaupunki liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntöön alueellisen junaliikenteen järjestämisestä sekä osto- ja velvoiteliikenteen kehittämisestä vuosina 2020 – 2022. Lausuntopyyntö liittyy rautateiden henkilöliikenteen näillä näkymin vuonna 2022 toteutuvaan avautumiseen kilpailutukselle. Ministeriö haluaa henkilöjunien osto- ja velvoiteliikenteen uutta kautta suunnitellessaan ottaa aiempaa paremmin huomioon kuntien ja alueiden tarpeet ja selvittää samalla niiden kiinnostusta osallistua pilotti- eli kokeiluyhteistyöhön ostoliikennesopimusten ja velvoitepäätösten valmistelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on etsiä ja löytää nimenomaan alueellisen liikenteen kokeiluhankkeita. Keuruun kaupunki ilmaisee kaupunginhallituksen maanantaina hyväksymässä lausunnossa kiinnostuksensa ennen muuta kokeiluun, jolla viedään käytäntöön kesäkuussa valmistunut alueellisen junaliikenteen potentiaalia ja järjestämisen edellytyksiä tarkastellut selvitys. Liikenne- ja viestintäministeriö teetti selvityksen yhdessä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakuntaliittojen kanssa. Selvityksen tarkkaan tutkittuna kohteena oli nimenomaan Keuruun kautta kulkeva junaliikenne, eli yhteydet Jyväskylästä Seinäjoen kautta Vaasaan ja Tampereelta Haapamäelle. Selvityksen mukaan junamatkojen määrät voisivat kasvaa esimerkiksi Jyväskylän ja Seinäjoen välillä merkittävästi jo aikatauluja rukkaamalla, sillä nykyisten aikataulujen todettiin palvelevan huonohkosti työ-, opiskelu- ja vapaa-ajan matkustusta. Junavuorojen kaksin- tai kolminkertaistamisen arvioidaan selvityksessä voivan lisätä matkustajamääriä Keuruun kautta kulkevissa junissa jopa kolmin- tai nelinkertaiseksi nykyisestä. Junaliikenteen kaksin- tai kolminkertaistaminen ei selvityksen mukaan edes edellyttäisi merkittäviä investointeja rata-infrastruktuuriin. Liikennöintikustannusten kasvuksi arvioidaan selvityksessä vuositasolla noin viisi miljoonaa euroa. Toisaalta kysynnän kasvun todetaan selvityksessä edellyttävän lisävuorojen lisäksi muun muassa junaliikenteen kilpailukykyisiä hintoja ja matka-aikoja, lipputuotteiden paketoimista matkailutuotteiden kanssa sekä liityntäyhteyksien ja pysäköinnin järjestämistä asemille. Toiseksi mahdolliseksi ja Keuruuta kiinnostavaksi kokeiluksi kaupungin nimeämä henkilö- ja tavaraliikenteen kehittämiskokeilu Jyväskylän – Seinäjoen – Vaasan reitillä kiinnostaa Keuruuta ennen muuta matkailun sekä seutu- ja maakuntakeskusten välisen pendelöinnin mahdollistajana. Matkailun näkökulmasta Keuruu pitää Merkenkurkun ja Keski-Suomen välistä raideliikennettä laajalti tärkeänä muun muassa Ruotsin-lauttayhteyden, Ähtärin pandojen sekä Jyväskylän messujen ja muiden tapahtumien takia. Keuruun mukaan junaliikennettä pitää kehittää kokeilupilottien myötä pitkällä tähtäimellä ja myös sähköisen raideliikenteen edut muun muassa ilmastovaikutusten näkökulmasta muistaen.