Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Työterveyshuollon järjestämiseen tulossa muutoksia - Multian kunta menossa mukaan Työterveys Taimi Oy:öön

Multian kunnanhallitus päätti yksimielisesti allekirjoittaa aiesopimuksen, joka koskee perustettavaa emoyhtiönä toimivaa Työterveys Taimi Oy:tä sekä tulevaa alueyhtiötä. –Allekirjoitettuaan aiesopimuksen Multian kunta sitoutuu olemaan mukana yhtiöitä koskevassa valmistelussa osakassopimuksen allekirjoittamiseen saakka, kuitenkin enintään kuluvan vuoden loppuun asti, kertoo Multian kunnanjohtaja Noora Pajari . Multian kunnanhallitus päätti myös, että mikäli valtakunnallisen työterveysyhtiön ja alueellisen työterveysyhtiön valmistelu keskeytyy tai viivästyy, voi kunta halutessaan kilpailuttaa työterveyspalvelut. Työterveyshuollon järjestämiseen muutoksia Työterveyshuollon järjestämiseen on tulossa muutoksia ensi vuoden alusta lähtien. Kuntalain mukaan työterveyshuollon sairaanhoitopalveluiden yhtiöittämisvelvollisuus astuu voimaan tammikuun alussa 2019. Työterveyshuollon sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut, joiden järjestäminen on kunnille vapaaehtoista, tulee yhtiöittää kuntalain mukaisesti ensi vuoden alkuun mennessä. Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevien hallituksen esitysten mukaan kunnan velvollisuudet työterveyshuoltopalveluiden järjestämisestä siirtyvät uudistusten myötä maakunnalle. Poikkeuksen muodostavat kunnan omalle henkilökunnalleen tuottamat työterveyshuoltopalvelut, joita kunta voi tuottaa työnantajan roolissa kuten muutkin työnantajat. Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen toimeenpano siirtyi kesäkuussa 2017 vuodella eteenpäin. Uudistus astuu hallituksen esityksen mukaan voimaan 1. tammikuuta 2020. Kunnalla on velvollisuus järjestää palvelut uudistuksen voimaantuloon asti. Jos kunta tuottaa terveydenhuoltolain mukaisia palveluja vuonna 2019, on palvelut yhtiöitettävä kuntalain mukaisesti. Keski-Suomeen kaksi työterveysyhtiötä Työterveys Aalto on käynnistänyt maakunnallisen yhtiöittämistyön. Tavoitteena on, että ensi vuoden alussa Keski-Suomen maakuntaan syntyy kaksi julkisen sektorin työterveysyhtiötä. Niistä ensimmäinen on in house –tyyppinen konserniyhtiö, joka voi tuottaa työterveyshuollon palvelut vain julkisen sektorin omistaja-asiakkailleen. Näitä palveluja ei tarvitse kilpailuttaa. –In house -yhtiöllä, eli niin sanotulla sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä eli kunnasta muodollisesti erillistä toimijaa, yleisimmin osakeyhtiötä. In house-status eli sidosyksikköasema tarkoittaa sitä, että yhtiön on laillista myydä omistajalleen eli kunnalle ilman altistusta kilpailulle. Sen lisäksi että sidosyksikkö eli yhtiö on erillinen toimija, pitää sen olla myös oman päätöksentekonsa kannalta itsenäinen. Hankintayksikön on kuitenkin valvottava sidosyksikköä kuten omia yksiköitään. Tästä syystä sidosyksikön omistuksen on oltava kokonaan hankintayksiköllä eli yksityistä omistusta ei saa olla lainkaan. Lisäksi sidosyksikön on harjoitettava koko liiketoimintaansa tai isoa osaa siitä kyseisen hankintayksikön kanssa, kuvailee Noora Pajari in house -yhtiön toimintatapaa. Konsernin valtakunnallinen emoyhtiö on perustettu ja Keski-Suomen tytäryhtiötä on emoyhtiö paraikaa perustamassa. Halukkaat julkisen sektorin organisaatiot voivat liittyä näihin yhtiöihin. Liittyvien kuntien työntekijöiden työterveyshuolto voi kunnan niin halutessa jatkaa entisenlaisena. Palvelun tuottamisesta tarvitaan kuitenkin uusi sopimus. Toinen yhtiö on markkinoilla toimiva valtakunnallinen työterveyspalveluja tuottava yhtiö, joka voi tuottaa laajoja työterveyspalveluja yksityissektorin yrityksille tai kilpailutuksen jälkeen julkisen sektorin organisaatioille. Tämä yhtiö voi tuottaa kunnan järjestämisvastuun piiriin kuuluvan työterveyshuollon. Yhtiö voi toimia myös sellaisten kuntien alueella, joissa kunta ei ole siirtänyt sille järjestämisvastuutaan, mikäli alueella on riittävä määrä yrityksiä, jotka haluavat palvelut tältä yhtiöltä ostaa. Yhtiöittäminen on kesken Yhtiöittämisprosessi on vielä kesken ja sen täytyy olla pidemmälle viety ennen kuin sopimuksia voidaan tehdä. Osakkuuden hinta edellä mainituissa yhtiöissä ei ole vielä tiedossa. Multian kunnalla on voimassa oleva lakisääteinen työterveyssopimus Työterveys Aallon kanssa. Sopimus ei sisällä vapaaehtoisesti järjestettävää sairaanhoitoa. Kunnan lakisääteinen velvollisuus järjestää tarvittaessa ennaltaehkäisevä työterveyshuolto muille kuin kuntien omille työntekijöille on tarkoitus siirtyä tuleville maakunnille 1.1.2020. Mikäli kunta ei lähde mukaan inhouse-yhtiöön, tulee sen luopua nykyisestä työterveyshuollon sopimuksesta 31.12.2018 mennessä.