Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Kirjastopalveluille kiitettävä arvosana Keurusseudulla

Keurusseudun kirjastot saavat asiakkailtaan kokonaisarvosanaksi kouluasteikolla kiitettävän. Keuruun pääkirjaston kokonaisarvosana on 8,79, Petäjäveden kirjaston 8,9, Pohjoislahden lainausaseman arvosana on 9,5 ja Multian kunnankirjasto saa 9,56 - huippuarvosanat siis kaikille. Valtakunnallisestikin asiakkaiden käsitys kirjastojen palveluista on hyvin positiivinen. Asiakkaiden kokonaisarvosana kirjastoille oli 8,80 eli kiitettävä. Tuloksista voidaan päätellä, että kirjastolla on huomattava vaikutus kirjastonkäyttäjän elämään. Tärkeintä kirjojen lainaus Keurusseudulla kirjastojen käyttäjät pitivät erittäin tärkeinä kirjaston sopivaa sijaintia, aukioloaikoja ja kirjastotilojen toimivuutta. Nämä myös pääasiassa vastasivat käyttäjien toivomuksia, vain aukioloajat herättivät hieman tyytymättömyyttä. Myös kirjastojen kirjatarjontaan ja sen uudistumiseen käyttäjät olivat erittäin tyytyväisiä. Kyselyssä äänikirja- ja e-kirjakokoelmien monipuolisuutta ja uudistumista piti tärkeänä noin puolet. Vastaajista runsas kolmannes ei ollut täysin tyytyväinen äänikirjakokoelmiin ja noin kaksi viidestä e-kirjavalikoimaan. Ystävällistä henkilökuntaa Kirjastojen henkilökunnan tarjoama asiakaspalvelu saa käyttäjiltä erittäin hyvät arvosanat. Kirjaston kävijät kokevat, että henkilökunta on helposti tavoitettavissa, ammattitaitoista, palveluhaluista ja osaa neuvoa ja opastaa. Vajaa neljännes vastaajista koki, että kirjastohenkilökunnan kielitaidossa olisi jonkin verran parantamisen varaa. Keurusseudun avoimissa vastauksissa kirjaston käyttäjät kehuivat useimmin henkilökunnan ystävällisyyttä. Avovastauksissa tyytymättömyyden aiheina nuoret mainittiin kolmesti ja aukioloajat kolmesti. Keurusseudun kirjastoissa kyselyyn vastasi kaikkiaan 114 henkeä, osa paperilla, osa netitse. Vastaajista 17,5 prosenttia oli miehiä ja 82,5 prosenttia naisia. Lapsia ja nuoria aikuisia oli yhteensä viidennes, loput keski- tai eläkeikäisiä. 30 000 vastasi koko maassa Valtakunnallisesti kyselyyn vastasi lähes 30 000 henkeä ja mukana oli suurin osa Manner-Suomen kunnista. Kysely toteutettiin kirjastojen asiakkaille netti- ja paperilomakekyselynä kirjastoissa ja niiden verkkopalveluissa. Kyselyyn vastanneista valtaosa, noin 80 prosenttia oli naisia. Valtakunnallisesti kyselyyn vastanneiden mukaan kirjasto on vaikuttanut heidän elämäänsä erittäin tai melko paljon parantaen elämänlaatua 85 prosentilla, tarjoten virikkeitä vapaa-aikaan ja harrastuksiin 77 prosentilla, auttaen löytämään tarvittua tietoa 75 prosentilla, lisäten lukemista 59 prosentilla, parantaen tietoteknisiä taitoja 22 prosentilla sekä lisäten sosiaalisia kontakteja 18 prosentilla vastaajista. Kirjastojen henkilökunta sai erinomaiset palautteet ammattitaidostaan ja palveluhalustaan sekä helposta tavoitettavuudestaan. Kirjastojen tärkeimpänä palveluna pidetään mahdollisuutta lainata kirjoja. Kirjastojen järjestämistä tapahtumista lapsille ja nuorille suunnattuja pidettiin tärkeimpinä. Kirjastotiloihin oltiin pääosin tyytyväisiä, erityisesti omatoimisen käytön mahdollisuuteen. Tuloksia voi käydä katsomassa raportointialustalta, josta saa myös maakunta-, kunta- ja kirjastotasoiset vastaukset eri kysymysten osalta verkko-osoitteesta https://survey.taloustutkimus.fi/dashboard/kirjastot_avoin/. Kyselyn koordinoivat yhteistyössä aluehallintovirastot, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä kirjastot. Kyselyn toteutti Taloustutkimus Oy.