Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Arvokkaat lintualueet on selvillä

Uhanalaisten lintujen lajimäärä kasvaa huolestuttavaa vauhtia. Lintukantojen suojelemiseksi voidaan arvokkaat lintualueet ottaa huomioon maankäytössä. Maankäytön päätöksenteko on siirtymässä entistä enemmän kuntiin. Suomenselän lintutieteellisen yhdistyksen julkaisema raportti, Keuruun ja Mänttä-Vilppulan arvokkaat lintualueet 2017 , antaa tärkeää tietoa näistä merkittävistä luontokohteista. Keuruulta ja Mänttä-Vilppulasta löytyi 41 paikallisesti tärkeää kohdetta. Näistä 15 on maakunnallisesti arvokasta, niin sanottua Maali-kohdetta. Elinympäristöittäin arvokohteet jakautuivat seuraavasti: lintujärvet 12, metsät 12, peltoalueet 5, selkävedet 6, suot 4 ja virtavedet 2. Valitut kohteet edustavat alueen eri elinympäristöjen parhaimmistoa. Mänttä-Vilppulassa Maali-kohteita on kymmenen: Laksi-Pyhtönen, Pilkanlampi, Elämänmäki, Kaiturin metsä, Mäntänvuori, Riihiniemi-Kuivaniemi, Keurusselkä, Kurkijärvi, Ukonselkä ja Mänttä-Vilppulan virtavedet. Keuruun Maali-alueet ovat Jaakonsuo, Karjuvuori, Raiskin metsät, entisen varuskunnan metsät, Riiho sekä Keuruulla ja Multialla Vesilahdensuo. Raportissa arvokkaat kohteet esitellään tekstein ja kartoin. Kohteista kerrotaan sijainnin lisäksi sen laajuus ja harvinaisia tai muuten kiinnostavia lintulajeja. Lisäksi kohteille annetaan toimenpidesuosituksia. Esimerkiksi Keuruun Jaakonsuon pesimäalue on 12 hehtaaria. –Keskustan kaakkoispuolella sijaitsevan jätevedenpuhdistamon käytöstä poistetuissa laskeutusaltaissa pesii ja levähtää monipuolinen vesi- ja rantalinnusto, johon kuuluu muun muassa haapana, mustakurkku-uikku, liejukana, luhtahuitti, luhtakana ja nokikana. Toimenpiteiksi suositellaan altaiden hoitoa siten, että umpeenkasvu ehkäistään, minkin ja supikoiran pyyntiä ja pensaikon ja puusto raivausta paikoin. Mäntän keskustan lähellä sijaitsevasta Mäntänvuoresta kerrotaan seuraavaa: –Mäntänvuori on Natura 2000-aluetta, jossa on rehevää, runsaslahopuustoista kangasmetsää ja rantametsiä. Siellä pesii muun muassa pohjantikka, pikkusieppo, idänuunilintu, sirittäjä, metso ja peukaloinen. Raportti suosittelee, että Mäntänvuoren Natura-alueella vallitsevien boreaalisten luonnonmetsien ja lehtojen säilyminen on turvattava hoito- ja käyttösuunnitelmalla tai perustamalla alue oikeaksi luonnonsuojelualueeksi. Raporttiin päivitettiin maakunnallisesti arvokkaiden alueiden linnustotietoja vuoden 2013 raportin jälkeen tapahtuneiden muutosten vuoksi ja saatujen lisätietojen perusteella. Metsistä tuolloin oli heikosti kartoitettu Keuruun varuskunnan alue, ja nyt alue osoittautui maakunnallisesti tärkeäksi. Metsät ovat pääosin kuusivaltaisia vanhoja metsiä, joissa on paikoin korpipohjaa ja puronvarsia. Entisen varuskunnan metsien lintuja ovat muun muassa metso, mehiläishaukka, kanahaukka, varpuspöllö, palokärki, pikkutikka, pohjantikka ja pikkusieppo. Toimenpidesuosituksena on valtion maiden perustaminen luonnonsuojelualueeksi, ja muilta osin maanomistaja voisi suojella vapaaehtoisesti esimerkiksi Metso-ohjelman kautta. Kaupungin maita voidaan suojata kaavoituksella. Lintujärvet: Keuruu Jaakonsuo, Heinävalkeinen, Iso Innonjärvi, Isorimppi, Kalmonsuon kosteikko, Ketvellahti–Kaivoslahti, Mänttä-Vilppula Laksi–Pyhtönen, Pilkanlampi, Huhtilammi, Käkijärvi, Mutelinlampi, Vähä-Kangasjärvi. Metsät: Keuruu Karjuvuori, Raiskin metsät, entisen varuskunnan metsät, Heinänen–Kaukanen, Hirvijärven metsä, Rimminjoki–Päijänteenmäki, Mänttä-Vilppula: Elämänmäki, Kaiturin metsä, Mäntänvuori, Riihiniemi-Kuivaniemi, Lauttajärven metsä, Riihijärven metsä. "Keskustan kaakkoispuolella sijaitsevan jätevedenpuhdistamon käytöstä poistetuissa laskeutusaltaissa pesii ja levähtää monipuolinen vesi- ja rantalinnusto."