Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit Tulospalvelu

Turvetuotannolla iso aluetaloudellinen merkitys – yliopistoselvitys ei anna selkeitä viitteitä haitoista mökkeilylle, matkailulle tai muille elinkeinoille

Turpeen käyttö polttoaineena on tällä vuosikymmenellä vähentynyt Suomessa huomattavasti ja kehitys näyttää jatkuvan samansuuntaisena. Näköpiirissä on, että turpeen käytöstä energian tuotannossa luovutaan kokonaan muun muassa Keski-Suomessa. Samalla turpeen hyödyntäminen muissa tuotteissa kuitenkin näyttäisi lisääntyvän. Näin kertoo Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa tehty selvitys turvetuotannon aluetaloudellisista vaikutuksista ja taloudellisesta merkityksestä tuotantoalueille. Keski-Suomen ohella tarkasteltavana alueena selvityksessä oli Etelä-Savo. Aluetaloudellisten vaikutusten ja taloudellisen merkityksen ohella selvityksessä arvioidaan, onko turvetuotannosta ja sen mahdollisista vesistövaikutuksista haittaa matkailualalle ja vapaa-ajanasumiselle, ja voitaisiinko turvetuotantoa korvata muilla elinkeinoilla. Turpeen tuotannon työllisyysvaikutus Keski-Suomessa on noin 150 henkilötyövuotta. Määrä on kutakuinkin sama kuin vapaa-ajan asumisen tuoma työllisyysvaikutus ja noin 40 prosenttia alueen matkailun työllisyysvaikutuksista. Tilastojen pohjalta ei selvityksen mukaan ole mahdollista tehdä suoria päätelmiä turvetuotannon vaikutuksista alueiden matkailuun. Tehtyjen haastattelujen perusteella turvealaa pidetään kuitenkin Keski-Suomessa matkailun tavoin maaseudun elinkeinona, ei niinkään muita elinkeinoja haittaavana toimintana. Selvityksen mukaan liioin vapaa-ajan kiinteistöjen hintojen kehitys ei viesti selkeästi siitä, että turvetuotanto vaikuttaisi kiinteistöjen arvoon negatiivisesti. Energian tuotannossa turpeen korvaamisen todetaan selvityksessä synnyttävän merkittäviä paineita tuotantolaitosten ja logistiikkaketjujen uudistamiseen ja vaikuttavan myös huoltovarmuuteen, koska esimerkiksi puupolttoaineisiin verrattuna turve antaa varmemman pohjan tasaiselle energiantuotannolle. Keski-Suomessa selvityksen rahoitukseen ovat osallistuneet Keski-Suomen liitto, jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän energia Oy. Selvitys on julkaistu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun julkaisusarjassa ja se löytyy myös sähköisessä muodossa internetistä. Multia on yksi selvityksessä tarkastelluista turpeen tuotantoalueista. Muut selvityksen kohdealueet ovat Karstula, Kyyjärvi, Saarijärvi ja Uurainen.