Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Rakennuslautakunta ei löytänyt siistimis- ja purkukehotuksiin muutosperusteita

Keuruun rakennuslautakunta käsitteli tiistai-iltana kokouksessaan kahta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annettavaa lausuntoa, joista toinen koskee Pirkanmaan Maakone Oy:n asuinrakennuksen purkamismääräystä ja toinen As Oy Keskuskartanolle annettua siistimiskehotusta. Kummassakaan asiassa rakennuslautakunta ei löytänyt toukokuussa 2018 tekemilleen päätöksille muutosperusteita. Ensimmäisessä tapauksessa Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa, koskien valitusta Keuruun rakennuslautakunnan 9. toukokuuta 2018 tekemästä päätöksestä, jossa määrättiin Pirkanmaan Maakone Oy:n omistama vanha asuinrakennus purettavaksi. Valituksessaan Pirkanmaan Maakone Oy:n edustaja on esittänyt samoja perusteluita kuin aiemmin purkamiskehotuksen asettamisvaiheessa. Tuo asia on jo käsitelty hallinto-oikeudessa. Valittaja toi myös esiin, että kaupunki on kaavoittamalla asuinrakennuksen maapohjan puistoalueeksi estänyt rakennuksen käytön asuinrakennuspaikkana tai muutakaan rakennuspaikkana. Yritys osti kiinteistön 2000, alueen kaava on vuodelta 1985. Kaavamuutos on tapahtunut ennen yrityksen tekemää kiinteistökauppaa. Rakennuslautakunta katsoo näillä perusteilla, että valitus tulee hylätä. Siistiminen tehtävä loppuun Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa myös koskien rakennuslautakunnan 9. toukokuuta tekemää päätöstä, jossa se päätti tuomita Pertti Rajalan maksamaan 5000 euron suuruisen uhkasakon piha-alueen siistimisen laiminlyönnistä. Valituksessaan Rajala on viitannut vuonna 2016 tehtyyn rakennuslautakunnan päätökseen, jossa on käsitelty samoja asioita kuin nyt valituksen kohteena olevassa päätöksessä. Rajala on todennut muun muassa, että on siivonnut piha-alueen omista ympäristöä rumentavista tavaroistaan. Hän vetoaa myös siihen, että ei kuulu asuntoyhtiön hallitukseen eikä omista yhtiön osakkeita. Rakennustarkastaja on 4. syyskuuta 2018 käynyt paikalla toteamassa tilanteen. As Oy Keskuskartanon ja viereisen kiinteistön piha-alueet ovat siistiytyneet paljon. Jostain syystä siistiminen ei kuitenkaan ole jatkunut ihan loppuun asti, vaan talon sisäänkäynti ja sen ympäristö on jäänyt siivoamatta. Rakennusvalvonta on taloyhtiöltä saadun tiedon mukaan siinä käsityksessä, että kyseiset tavarat ovat entisen asukkaan omaisuutta. Taloyhtiö ei uskalla koskea toisen omaisuuteen. Rakennuslautakunta antaa hallinto-oikeudelle lausunnon, että valittaja ei ole toiminut määräaikoihin mennessä eikä perustellut miksi rakennuslautakunnan tuomitsema uhkasakko olisi perusteeton. Näin rakennuslautakunnan toukokuussa tekemään päätökseen ei ole muutosperusteita. Rakennuslautakunnan 9. toukokuuta tekemän päätöksen toisessa kohdassa kehotettuihin toimiin on ryhdytty. Naapurikiinteistön osalta siistiminen on tehty valmiiksi asti. As. Oy Keskuskartanon tilan Salomäki osalta siistiminen on jäänyt vähän kesken. Lautakunta katsoo, että siistiminen tulee suorittaa loppuun asti. Edit. Juttuun korjattu As Oy Keskuskartanon asiassa valituksen tehneen henkilön nimi ja lisätty valitusperusteita perjantaina 14.9. klo 12.34. Artikkeli ei ollut päivittynyt oikeilla tiedoilla, päivityksen myötä kommentit ovat poistuneet. Toimitus pahoittelee virhettä.