Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit Tulospalvelu

SOS-Lapsikylä kerää Keurusseudulla lapsiperheiden kokemuksia palveluiden kehittämiseksi

SOS-Lapsikylä auttaa näin kuntia asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä. Vaikeus tavoittaa tukea tarvitsevat perheet oikea-aikaisesti nousi esiin SOS-Lapsikylän keväällä 2018 Petäjävedellä, Keuruulla ja Multialla toteuttamassa selvityksessä, jossa haastateltiin lapsia ja perheitä kohtaavia ammattilaisia sivistystoimesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollosta. Selvityksessä todettiin, että lasten ja perheiden ohjautumiselle varhaisessa vaiheessa tuen piiriin on monia esteitä. Tuen hakemiseen voi liittyä häpeää, ja muun muassa palveluiden niukat resurssit nostavat avun saamisen kynnystä. Selvityksessä todettiin myös, että palveluissa ei ole riittävästi tietoa siitä, minkälaisilla tavoilla vanhemmat toivovat löytävänsä ja saavansa tukea. Kysely toteutetaan syyskuussa Vanhempien kokemuksia lapsiperhepalveluista kerätään haastatteluiden ja 10.9.–30.9. toteutettavan kyselyn avulla. Hallitus on nostanut lasten ja perheiden palveluiden kehittämisen yhdeksi kärkihankkeekseen käynnissä olevan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) myötä. LAPE-hankkeen keskeisenä tavoitteena on, että lapset ja perheet saisivat tukea haasteisiinsa matalalla kynnyksellä ja oikeaan aikaan. –Palveluita kehitettäessä on ymmärrettävä nykyistä paremmin sitä, minkälaisia avun hakemisen kanavia vanhemmat nykypäivänä toivovat. Liian usein palveluita kehitetään ammattilaisten toimesta, kuulematta palveluiden käyttäjiä. On hienoa, että Petäjävedellä ja Keuruulla tiedostetaan asiakasnäkökulman keskeinen merkitys, syksyllä toteutettavasta selvitystyöstä vastaava SOS-Lapsikylän kehittämissuunnittelija Liisa Jokinen toteaa. Kahden vuoden kehittämishanke SOS-Lapsikylä on saanut vuosille 2017–2019 rahoituksen eduskunnalta lasten ja perheiden oikea-aikaisen ja vaikuttavan auttamistyön kehittämiseen kuntien ja maakuntien kanssa. SOS-Lapsikylän toteuttama alueellinen kehittämistyö tehdään yhteistyössä Keski-Suomen LAPE-hankkeen kanssa. SOS-Lapsikylän toteuttama selvitys valmistuu joulukuussa 2018 ja sen tuloksia esitellään niin kuntien edustajille kuin kuntalaisillekin. Selvityksen tuloksia hyödynnetään kunnissa muun muassa perhekeskustoiminnan kehittämisessä. Lähde:SOS-lapsikylä