Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit Tulospalvelu

Kokonaan uusi koulu vai vanhojen mittava korjaus – Multian kunnanhallitus ison ratkaisun äärellä tiistaina

Multian kunnanhallitus saa tulevana tiistaina ratkaistavakseen ison kysymyksen: kunnostetaanko Sinervän koulukeskuksen rakennukset vai rakennetaanko niiden tilalle uusi. Kunnanjohtajan esitys kunnanhallitukselle kuuluu, että hallitus esittäisi valtuustolle "koulukeskuksen peruskoulun uudisrakentamisen ottamista kunnan ensi vuoden investointiohjelmaan". Esitys pohjautuu koulurakennuksissa kesällä 2017 todettuihin sisäilmaongelmiin ratkaisuja pohtineen työryhmän viikko sitten kunnanhallitukselle antamaan lausuntoon. Työryhmä esittää lausunnossaan "perustellusti harkittavaksi Sinervän koulukeskukseen uudisrakennushankkeen käynnistämisen". 1960-luvulla rakennetun yläkoulun ja sen niin kutsutun pajasiiven sekä 1950-luvulla rakennetun alakoulun tilat ja rakenteet on nyt tutkittu ja todettu, että kaikki rakennukset ovat mittavien korjausten tarpeessa. Huonoimmassa kunnossa on pääasiassa teknisen työn opetustiloja sisältävä pajasiipi, jonka korjausaste on arvioitu sataprosenttiseksi. Muissakin rakennuksissa korjauksen tarve on arvioitu pienimmillään 70-prosenttiseksi. Juttu jatkuu kuvan jälkeen –Toivomme kunnanhallituksen nyt ottavan kantaa siihen, mitä tehdään. Aletaanko suunnitella rakennusten peruskorjaamista? Vai osan peruskorjaamista ja osan korvaamista uudella? Vaiko kaikkien korvaamista uudella rakennuksella? Muistaen myös sen, että kaikkien rakennusten elinkaaren loppupää häämöttää mahdollisista korjauksista huolimatta, sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja ja Multian kunnan tekninen johtaja Tiina Löytömäki sanoo. Vaihtoehtoja päättäjille selvitettäessä on otettu huomioon myös koulukeskuksen oppilasennusteet. Niiden mukaan peruskoululaisten määrä kokonaisuudessaan laskee Multialla alle sadan oppilaan syyslukukauden 2027 alkaessa, eli vajaan kymmenen vuoden kuluessa. Tämän lukuvuoden 2018–2019 alkaessa Multialla ja sen ainoassa peruskoulussa Sinervän koulukeskuksessa oli yhteensä 154 oppilasta. Yläkoulun ja sen pajasiiven korjauskustannuksiksi arvioitiin noin 770 000 euroa, kun arviot niiden korjausasteesta olivat 40 ja 80 prosenttia. Nyt niiden korjausastearviot ovat 75 ja 100 prosenttia ja aiemmin arvioimattoman alakoulurakennuksen 80 prosenttia. Juttu jatkuu kuvan jälkeen Kaikki nykyiset koulutilat korvaavan uuden rakennuksen riittäväksi kooksi on arvioitu 1 700 neliömetriä ja uudisrakennuksen kustannukset 5 miljoonaksi euroksi. 20 vuodelle jaettuna investoinnin rahoituskustannukset olisivat noin 250 000 euroa vuodessa. Yläkoulun purkamisen on arvioitu maksavan noin 143 000 euron ja alakoulun noin 372 000. Juttu jatkuu kuvien jälkeen Siltä varalta, että kunnanhallitus päätyy uuden koulun rakentamisen kannalle, hallituskokouksen esityslistalla on tiistaina myös esitys muutoksesta hallituksen kesäkuussa hyväksymään kunnan ensi vuoden talousarvioraamiin. Investointien kokonaismääräksi esitetään nyt aiemman 400 000 euron sijaan maksimissaan 5,4 miljoonaa euroa, mistä 400 000 euroa on muiden kuin koulun investointiin liittyvien investointien summa. Edelleen kunnanhallituksen esitetään ohjeistavan budjetintekijöitä, että kunnan vuosikatteen on oltava vähintään 380 000 euroa suurempi kuin viime vuoden tilinpäätöksessä. Tähän pääsy edellyttää 2,8 prosenttia pienempiä tai 13,5 prosenttia suurempia toimintatuottoja kuin tälle vuodelle 2018 on arvioitu.