Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut ratkaisua: Multian takauspäätös verkkoyhtiölle kumottu

Multian kunnan valitus, joka koski Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisua valokuituverkon takausta koskevassa asiassa, meni nurin korkeimmassa hallinto-oikeudessa. KHO piti voimassa hallinto-oikeuden syyskuussa 2015 tekemän ratkaisun, jonka nojalla Multian verkkoyhtiölle tekemä takauspäätös kumottiin. Multian kunnanvaltuusto päätti tammikuussa 2015 myöntää enimmäismäärältään 1 019 000 euron omavelkaisen takauksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n lainalle. Lainalla rahoitettaisiin valokuituverkon rakentamista Multian kunnan alueelle. Rakennettavan laajakaistaverkon operaattorina toimii Keski-Suomen Valokuituverkot Oy, joka on taattavan lainan ottaneen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n määräysvallassa. Multialaiset Pasi Koppinen ja Sauli Mäkelä valittivat asiasta hallinto-oikeuteen. Koppinen oli tuolloin kunnanvaltuutettu ja Mäkelä varavaltuutettu. Heidän mielestään päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä, sillä takauksessa ei ole otettu huomioon Euroopan komission valtiontukisäännöksiä. Hallinto-oikeus totesikin päätöksen syntyneen virheellisessä järjestyksessä ja kumosi sen syyskuussa 2015. Multian kunta valitti hallinto-oikeuden ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden ratkaisua. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että vaikka Multian kunnan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n lainasta antama omavelkainen takaus ja kyseisen yhtiön Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle myöntämä pääomalaina ovat kunnan kannalta arvioituina peräkkäisiä toimenpiteitä, niitä voidaan pitää yhtenä toimenpiteenä. Oikeuden mukaan "toteutettu väliyhtiöjärjestely ei katkaise taloudellisen edun edellytyksen kannalta olennaista yhteyttä tuenmyöntäjän eli Multian kunnan ja tuensaajan välillä, vaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle myönnetyn taloudellisen edun ja kunnan omavelkaisesta takauksesta mahdollisesti johtuvien tulonmenetysten välillä on katsottava olevan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavoin riittävän välitön liityntä". Hallinto-oikeus on todennut perusteluissaan, että taattavalla lainalla rahoitetaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy liiketoimintaan liittyviä investointeja, joten kyseinen yhtiö saa valikoidusti hyötyä kyseisestä rahoitusjärjestelystä. Suur-Keuruu ei tavoittanut Multian kunnanjohtaja Erkki Pyökkimiestä kommentoimaan asiaa. Ylen haastattelussa Pyökkimies sanoo, että kunta käsittelee KHO:n tekemän päätöksen hallintoelimissään ja arvioi kokonaistilanteen sen perusteella. Keski-Suomen Verkkoholding -yhtiön tilinpäätöksessä puolestaan arvioidaan, että jos Multian tekemä takauspäätös ei saa lainvoimaisuutta korkeimmassa hallinto-oikeudessa, verkkoyhtiö pyytää Multian kuntaa tekemään uuden takauspäätöksen.