Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Kulusäästöistä kehuja, yllättävistä kustannuksista huolta – Multian kunta sai arviot toiminnastaan ja taloudestaan

Multian kunnan olisi hyvä avata sanallisesti enemmän mittareiden toteutumista toimintakertomuksissaan sekä päivittää konserniohjeistuksensa ja selvittää henkilöstönsä koulutuksen ajantasaisuus. Myös sivutoimiluvat tulisi saattaa ajan tasalle. Näin toteaa kunnan tarkastuslautakunta kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista viime vuonna tarkastelevassa arviointikertomuksessaan. Taloudellisten tavoitteiden toteutumista tilinpäätöslukujen valossa arvioidessaan tarkastuslautakunta antaa kunnalle kiitosta muun muassa toimintakulujen pienenemisestä ja lisämäärärahojen hausta hyvissä ajoin. Lautakunnan mukaan ne ovat suurelta osin johtaneet ylijäämäiseen tilinpäätökseen ja antaneet liikkumavaraa tilinpäätöksessä. Arviointikertomuksen lisäksi Multian kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan kunnan 40 000 euroa ylijäämäisen tilinpäätöksen viime vuodelta. Tilinpäätöksen mukaan kunnalle kertyi verotuloa 78 000 euroa vähemmän ja valtionosuuksia 107 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintakulut taas alittuivat 63 000 eurolla ja käyttöomaisuuden myyntivoittoa kertyi 118 000 euroa. Vuoden lopussa kunnan kumulatiivinen ylijäämä oli 578 000 euroa. Lainaa Multian kunnalla oli vuoden lopussa 1,033 miljoonaa euroa, eli 653 euroa asukasta kohti. Kassassa oli rahaa 18 päivän tarpeisiin. Edellisessä tilinpäätöksessä kunnan kassan riittävyys oli 26 päivää. Valtuustolle niin ikään esitellyn tammi–huhtikuun osavuosikatsauksen mukaan kunnan tämän vuoden talousarvio näytti olevan huhtikuun lopun toteutumaltaan tasapainossa. Ulkopuolisen tulorahoituksen vaje on kuitenkin vajentanut myös kassan riittävyyttä, ja esimerkiksi sairaanhoitopiirin maksuja on jouduttu alkuvuonna rahoittamaan lyhytaikaisella lainalla. Huolen aiheina osavuosikatsauksessa mainitaan muun muassa erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu, lastensuojelun kustannuksiin kohdistuneet yllättävät ja budjetoimattomat menoerät sekä toimeentulotuen budjetin riittämättömyys. Alkuvuonna toteutuvaksi suunniteltuja metsä- ja maapohjakauppojakin on jäänyt toteutumatta ja niistä arvioituja tuloja saamatta. Kaupat toteutetaan loppuvuonna.