Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Yksinyrittäjän koronatuen hakuun ohjeet: Keulink antaa lausunnon ja kunta päättää tuesta, myös työnhakijaksi voi ilmoittautua

Päätoimisen yksinyrittäjän tuki on 2000 euron avustus ja sitä voi saada, jos yrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16. maaliskuuta 2020 jälkeen, mutta yrittäjällä on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Tuen ehtona on, että yrityksen heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Taloustilanteen heikentyminen on todennettava esimerkiksi jäljennöksillä kirjanpidosta. 30 prosentin heikentyminen Heikentymiseksi katsotaan, jos yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Mikäli on kysymys sesonkiluonteisesta yritystoiminnasta, voidaan tarkastella keskimääräistä liikevaihdon kehitystä. Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan esimerkiksi vuoden 2019 tilinpäätökseen vedoten. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Hakijan tulee jatkaa toimintaansa koronaepidemian jälkeen ja hänen tulee myös kuvailla hakemansa avustuksen käyttö yritystoiminnan vakauttamisessa. Tukihakemukset Keulink Oy:n kautta Yksinyrittäjän tukihakemukset lähetetään Kehittämisyhtiö Keulink Oy:öön. Kehittämisyhtiö antaa lausuntonsa sekä toimittaa hakemuksen päätöksentekoa varten joko Keuruun kaupungille tai Multian kunnalle riippuen yksinyrittäjän yrityksen sijaintikunnasta. Keulinkilla päävastuu hakemusten käsittelystä on yritysneuvoja Leila Piipalla . Tukihakemuksesta tehdään Keuruun kaupungilla ja Multian kunnassa viranhaltijapäätös. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Myös freelance- yrittäjä voi saada avustusta. Maan hallitus linjasi kehysriihessä 8. huhtikuuta suuntaavansa 250 miljoonaa euroa yksinyrittäjien tukemiseen koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. Tuki maksetaan kuntien kautta. Asetus on voimassa 15. lokakuuta 2020 saakka. ”Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.” Yrittäjä voi ilmoittautua myös työnhakijaksi Lähes 800 yrittäjää on ilmoittautunut työnhakijaksi hakeakseen koronan johdosta työttömyysetuutta Keski-Suomessa. TE-toimisto antaa Kansaneläkelaitokselle lausunnon oikeudesta etuuden maksamiseen. Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronapandemian aiheuttaman kysynnän heikkenemisen vuoksi. Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa johtuen koronapandemiasta. Työttömyysetuutta voidaan myöntää riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai yhtiömuodossa. Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista ja yrittäjä voi jatkaa osallistumista yrityksen tuotannolliseen tai taloudelliseen toimintaan. Vielä keskiviikkona 15.4. voi hakea takautuvasti Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020 ja laki on voimassa 30.6.2020 asti. Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen. Yrittäjä voi hakea sekä kunnan myöntämää yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa ilman, että toisen saaminen vaikuttaisi toisen saamiseen tai määrään. Koronapandemian arvioidaan vaikuttavan erityisesti palvelu- ja kaupan alan yritysten toimintaan, mutta vaikutuksia havaitaan myös muilla toimialoilla. Keski-Suomessa koronasta johtuvia lomautusilmoituksia ovat antaneet edellä mainittujen toimialojen lisäksi muun muassa teknologiateollisuuden, logistiikan ja rakennusalan yritykset. Tukea myös isommille yrityksille Yritykset, jotka työllistävät itsensä lisäksi enintään neljä henkilöä, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta ELY-keskuksesta . Tuen nimi on Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä . Yritykset, jotka työllistävät viisi henkilöä tai enemmän, voivat puolestaan hakea avustusmuotoista rahoitusta, jonka nimi on Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa. Tukea haetaan Business Finlandilta. Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle. 1) Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimiston Oma työnhaku -palvelussa ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen. 2) TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelasta. 3) Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta. 4) Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.