*

Suur-Keuruu

Uutiset

Päivitetty 9.11.2011 09:14, julkaistu 8.11.2011 10:00

Keuruu ei nosta veroja

Kuva: Marita Toljander
Lähetä palautetta toimittajalle
Tuloveroprosentti Keuruulla on pysytellyt samana vuodesta 2007.

Keuruun kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Keuruun tuloveroprosentti pidetään ennallaan 19,75 prosentissa. Kaupunginhallitus haluaa pitää myös kiinteistöverot ennallaan.

Kaupunginjohtaja Timo Lounan esitys oli, että tuloveroprosenttia korotettaisiin 20,25 prosenttiin. Tämä olisi tuonut kaupungin kassaan lisää tuloja 644 000 euron verran.

Leo Houhala (kesk) esitti, että veroa ei nosteta. Antero Pohjonen (sd) kannatti Houhalan esitystä, joka tuli päätökseksi äänin 0-9.

Houhala esitti myös, ettei kiinteistöveroja koroteta kuten kaupunginjohtajan esitys kuului. Kimmo Kypärä (sd) kannatti tätä esitystä, ja myös tämän äänestyksen tulos 0-9 tyrmäsi veronkorotukset.

Keuruun valtuusto päättää veroista kokouksessaan 14. marraskuuta.AVAINSANAT:

Kommentit (19)

Näytä: 10 20 30 40 50 kommenttia yhdellä sivulla, vanhimmat uusimmat ensin
(Vieras)15.11.2011 21:50

Aivan älytöntä että keittiökonsultti ja hänen maatalous- ja rakennusassistenttinsa kirjoittelevat tälle palstalle Multiaan liittyviä asioita. Tosi typerää! Taitavat olla vähän pihalla.

Ilmoita asiaton kommentti

(Vieras)14.11.2011 17:15

MULTINA KUNNANVALTUUSTO 14.11.2011 § 89:
MULTIASTRATEGIAKARTTA 2020.

Multia 2020 strategiakartta on Multian kunnan kehittämisen ja tulevaivaisuuden työskentelyn perusta.

Multia 2020 strategiakartta sisältää mm.:

Multian kunnan arvot
Vision
Mission
Menestystekijät
Tavoitteet ja mittarit.

Strategiakartta läpäisee koko hallinnon, sisältäen myös KUNTAPARI -osion.

MULTIAPETÄJÄVESI KUNTAPARIN HENKILÖKUNNAN SIJOITTUMISEN PERIAATTEET:
- 5 vuoden irtisanomisturva olemassa olevalle henkilöstölle
- Eläköityvien viranhaltijoiden/työntekijöiden tehtävien järjestelyt käsitellään tapauskohtaisesti
-Olemassa oleva henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä uuden isäntäkunnan palvelukseen.
- Siirrossa noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatteita. Henkilöstön sijoitussuunnitelma ja tavoiteorganisaation mukaiset tehtäväjaot ja henkilöstömitoitus laaditaan vastuualueiden kehittämissuunnitelmien laatimisen yhteydessä
-Yksi kunnanjohtaja ja hallinnon tukipalvelut
-Vastuualueella yhteinen johtaja ja henkilökunta ja henkilökunta yhden kunnan alla, poikkeuksena sosiaalitoimi minkä siirtymä käsitellään 2015
-Uudet virat/toimet julistettava haettavaksi yhteisesti molempiin kuntiin jo lähtökohtaisesti, olemassa olevan henkilöstön sijoituspiste määriteltävä, mutta turvattava kuitenkin sijaisuus/varahenkilö mahdollisuus.
-Toimenkuvat rakennettava/uusittava heti käyttöön, ei siirtymäaikaa ?ei päällekkäisiä toimenkuvia, jos mahdollisuus toteuttaa yhdellä.
-Kuntaparisopimuksen liitteeksi laadintaan henkilöstösuunnitelma ja -sopimus, joihin on kirjattu edellä olevat asiat.
-Suunnitelma laaditaan yhteistoimintamenettelyssä ja kumpikin kunta hyväksyy sen osaltaan.
-Suunnitelmalla luodaan puitteet kuntien yhteiselle henkilöstöpolitiikalle ja henkilöstön hyvinvoinnille muutoksessa.

Ilmoita asiaton kommentti

(Vieras)14.11.2011 07:48

Multian kunnanvaltuusto 14.11.2011 § 89:
MULTIASTRATEGIAKARTTA 2020.

Multia 2020 strategiakartta on Multian kunnan kehittämisen ja tulevaivaisuuden työskentelyn perusta.

Multia 2020 strategiakartta sisältää
Multian kunnan arvot ? vision ? mission ?menestystekijät ? tavoitteet
ja mittarit. Strategiakartta läpäisee koko hallinnon, sisältäen myös KUNTAPARI -osion.

Ilmoita asiaton kommentti

(Vieras)13.11.2011 17:51

Missä kohden käsitellään Parikunta-asiaa 14.11.
kokouksessa?

Ilmoita asiaton kommentti

(Vieras)13.11.2011 13:35

PARIKUNTA Multia ja Petäjävesi on tulossa = ISO PAMAUS? MISSIO, VISIO, SWOTTI, TAVOITTEET JA KEINOT tehty. KUNNANVALTUUSTO KÄSITTELEE PARIKUNTASTRATEGIAN MA 14.11.2011.

Ilmoita asiaton kommentti

(Vieras)13.11.2011 13:28

Multian luottamushenkilöt pitävät nyt huolen siitä PURKUSOPIMUKSEN EPÄSELVYYDET SELVITETÄÄN, jotta kuntalaiset voivat olla rauhassa.

Multian kunnanhallituksen jo 18.5.2009 tekemät päätökset koskien Keuruun-Multian terveydenhuolon kuntayhtymän purkamista ovat loppusuoralla.

Ab Audiapro Oy:n Ammattitilintarkastaja, JHTTJorma Kesän 12.9.2011 laatima Purkusopimus ja Nettovarallisuuslaskelma lisätarkasteluun:

1. PURKUSOPIMUKSEN liitteenä oleva Nettovarallisuuslaskelma perustuu vanhoihin tietoihin eli vuoden 2010 tilinpäätökseen.

Muistakaamme, että Jaakko Koppinen ja Reijo Vuorinen ovat valittaneet Multian kunnanvaltuuston 27.6.2011 hyväksymästä VUODEN 2010 tilinpää-töksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
KUNNALLA EI OLE LAINVOIMAISTA TILINPÄÄTÖSTÄ VUODELTA 2010.

2. Kuntayhtymässä on vireillä oikeudenkäyntejä, joiden arvo on huomattava 500.000 euroa-700.000 euroa. Riidat koskevat lattiaremonttia eli fysioterapian ym. tilojen remontin rakennusvirheiden korvausta, kanne vireillä urakoitsijaa vastaan Jyväskylän käräjäoikeudessa ja sairaankuljetuksen nettotappioiden maksamsivelvollisuutta, vireillä KHO:sssa ja osapuolena Keski-Suomen pelastuslaito. Miten nämä oikeudenkäyntien mahdolliset tulot ja jo kertyneet kustannukset jaetaan. Lakimiespalkkiot, lausuntojen käsittely jne.

Multian osalta on huomattava, että kunnan entinen palopäällikkö Ari Jurvanen on yksi kunnanval-tuuston kunnanjohtajavaalin 14.3.2011 päätöksen valittaja KHO:lle. Mitä sanoo hallintolaki § 10 ja 11 tästä? Mitä sanoo Keski-Suomen Pelastuslaitos?

3. Nettovarallisuuslaskelmassa on huomiotu vain Keuruun keskusterveysaseman rannan puoleisessa siivessä tehty peruskorjauksen kustannusten nykyarvosta vähennetty 20 %. Arvonalennuksen määrä on huomattava 510.038 euroa. Peruskorjaus tehtiin vuosian 2004-2006. ARVONALENNUS ON TEHTY SEN VUOKSI, ETTÄ TILOJEN SISÄILMASSA ON ILMENNYT EDELLEEN ONGELMIA, JOTKA OVAT AIHEUTTANEET HENKILÖKUNNASSA TERVEYDELLISIÄ ONGELMIA. KAIKEN HUIPUKSI PERUSKORJAUSTA JOUDUTTIIN TEKEMÄÄN OSITTAIN KAHTEEN (2) KERTAAN.

4. Miksi Multian terveysaseman osalta ei ole tehty arvonalennusta 20 %? Katto vuotanut 18-vuotta, sisäilmaongelmat, sadevesijärjestelmä yms.

5. Multian kunnan Omaisuuden vastaanottaminen: luovutettava omaisuus tulee olla tarkasti yksilöity.

Tarkistettava kaikilta osiltaan tehdyt sopimukset ja irtaimistoluettelot (tuloslaskema ja tase) sekä POTILASARKISTOT, että ne täyttävät luovutusehdot.

Ilmoita asiaton kommentti

(Vieras)13.11.2011 10:55

Multian ja Petäjäveden kunnat voisivat kehittää nykyistä yhteistyötä edelleen esimerkkeinä jo olemassa olevat yhteiset:

* yhteinen aluearkkitehtitoiminta: Multia, Uurainen ja Petäjävesi, alkoi vuonna 2000 uuden maankäyttö- ja rakennuslain voimaantultua, aluarkkitehdin työpanos jakaantuu yhteistoimintasopimuksen mukaan: Multian kunta 20 %, Petäjäveden kunta 42,5 % ja Uuraisten kunta 37,5 % (näin 1.1.2008 lähtien)

* yhteinen ympäristönsuojelusihteeri: ostopalvelun tuottaja Petäjäveden kunta/tekninen toimi, tilaaja Multian kunta 40 %, 2 päivää viikossa

* yhteinen erityisliikunnanohjaajan toimi (Multia-Petäjävesi): erityisliikunnan painopiste on yli 74-vuotiaiden liikunnassa, erityistukea tarvitsevien lasten liikunnassa sekä mielenterveyskuntoutujien liikunnassa

- Huomioitava on Keski-Suomen Seututerveys-keskus-hanke (liikelaitoskuntayhtymämallilla) ja valtionosuusuudistus. MOLEMMAT KUNNAT OVAT SYKSYLLÄ PÄÄTTÄNEET SIIRTÄÄ KUNNAN SOSIAALIPÄLVELUT SEUTUTERVEYSKESKUKSEEN.

PARIKUNTIEN Multia ja Petäjävesi yhteistyön rakentamisen painopisteinä voisivat olla esim.:

1.Elinkeinot ja työllisyys
2.Perusturva: sosiaali- ja terveystoimi (PARAS-hanke)
3.Sivistystoimi: koulutus, osaaminen ja kulttuuri
4.Tekninen toimi: asuminen, ympäristö ja infrastruktuuri

Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen valtuustokaudella 2009-2012 JATKUU seuraavasti:

-yhteisiä suunnittelu- ja ideointiryhmiä: KOKO-ohjelma
-taloushallintoliitto
-viranhaltijavaihtoa kuntien kesken
-kansainvälinen toiminta: ystävyyskuntatoiminta
-ympäristötutkimuksia
-kuntastrategian koordinointi
-edunvalvonta: VT18- hanke, aiesopimus tehty maaliskuussa 2009 ja NECLE II saatu/Itämeren ohjelman kautta
-hankkeet ja elinkeinopolitiikan projektien hallinta: HANKESALKKU
-yhteistyö markkinoinnissa ja kehittämisessä
-uudisasutuksen sijoittamissuunnittelu
-yhteiset asuntotuotantoalueet
-rantojenkäytön yhteissuunnittelu
-koululaiskuljetukset yhteistyössä
-sosiaalitoimessa yhteisiä palveluyksiköitä
-tekninen toimi: yhteiset viranhaltijat, kaluston yhteiskäyttö
-ongelmajätteiden keräys ja kuljetus
-yhteinen hankintatoimisto
-rahan hankinta/metsästys
-yhteisiä koulutustilaisuuksia luottamushenkilöille ja viranhaltijoille sekä työntekijöille: ulkopuolinen rahoitus
-Alueellinen palkka- ja kirjanpito; yhteinen seudullinen tilitoimisto
-TILTU eli tilaaja-tuottaja mallin käyttöön ottaminen;laskentajärjestelmien yhteinen kehittäminen: painopisteenä kustannuslaskenta
- seudullinen atk-yksikkö; palvelimet ja muu informaatioteknologia
-kuntien henkilöstön koulutus; tietotekniikka koulutus
-Valtioneuvoston (VN) 4.12.2008 tekemä periaatepäätös valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta, LAAJAKAISTA KAIKKIEN ULOTTUVILLE, jonka tavoitteena on, että:
* vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikki (yli 99 % väestöstä) ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä 100 Mbit/s toimivan yhteyden mahdollistettavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta
** vakinaiset asunnot
** yritysten/julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat.

Ilmoita asiaton kommentti

(Vieras)13.11.2011 10:47

Kova kuuri edessä. Tie johtaa käyttötalouden menoleikkauksiin.

Ilmoita asiaton kommentti

(Vieras)12.11.2011 19:59

Tää on sitten selvää pässinlihaa eli Multia 2020 Kuntastrategiakartta on kunnanvaltuuston käsittelyssä ma 14.11.2011.

Näillä Kuntastrategiaeväillä Multian kunta lakkaa 1.1.2013 eli sulautuu Petäjäveteen. Seutukunnaksi Jyväskylä. Työssäkäyntialueeksi Jyväskylä.

Seututerveyskeskus hoitaa loput: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut. Päivähoito lähipalveluna.

Ilmoita asiaton kommentti

(Vieras)11.11.2011 22:31

Kaupunginjohtaja Timo Lounan esitys oli, että tuloveroprosenttia korotettaisiin 20,25 prosenttiin.
Perustelut? Mitä ne olivatkaan?

Ilmoita asiaton kommentti

SIVU 1 2

Kirjoita kommentti

Ohjeet: Voit kommentoida juttua kirjautumatta palveluun ja ottaa kantaa, mutta muista hyvät tavat. Kirjoittajat vastaavat itse kommenteistaan.

Kommentti

LISÄÄ UUTISIA

 1. Kuntorastit herää talviuniltaan

  URHEILU 3.5. 09:54 61

 2. Keuruun kivikoululla on meneillään sisäilman laadun tutkimus

  UUTISET 2.5. 20:00 1716

 3. HPP ja KeuPa aloittavat sarjakautensa kotiotteluilla

  URHEILU 3.5. 08:53 80

 4. Video: Vappuajelu toi hyvää mieltä

  UUTISET 2.5. 18:21 325

 5. Keuruulaismiehelle kuusi kuukautta ehdollista lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

  UUTISET 2.5. 13:56 120

 6. Ruoppaustyöt käyntiin Suolahdensalmessa syksyllä

  UUTISET 2.5. 14:27 211

 7. Ami Varjotie on Kraananeuvos 2016

  UUTISET 30.4. 20:23 485

 8. Loiston hetkiä kevätnäytöksessä

  UUTISET 28.4. 15:38 150

 9. Suur-Keuruu on vuoden Mestis-media

  URHEILU 29.4. 23:06 7412

 10. Perinnekäsitöitä Lähi-idästä

  UUTISET 28.4. 15:28 121

 1. Murto äänestettiin kunnanjohtajaksi

  UUTISET 14.3. 21:16 4245514

 2. Multialla vain 28 ehdokasta, 17 valitaan

  UUTISET 18.9. 16:40 7969782

 3. Multia on kriisikunta

  UUTISET 23.12. 09:28 7141596

 4. Multia lunastaa tasinkorahoilla keittiön

  UUTISET 22.8. 08:52 2728791

 5. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Murron valinnasta Multialle

  UUTISET 4.10. 10:06 75221312

 6. Valokuitu kiinnosti Multialla

  UUTISET 21.4. 14:52 79681

 7. Multian valtuusto äänesti veroprosentiksi 21,0

  UUTISET 14.11. 19:14 5699723

 8. Keuruun junaliikenne uhataan hiljentää

  UUTISET 15.9. 17:33 272577

 9. Murto takaisin Multialle

  UUTISET 8.3. 09:32 3117323

 10. Poliisi selvitti kiistaa Isossahiekassa

  UUTISET 19.10. 15:41 255770

 1. Murto äänestettiin kunnanjohtajaksi

  UUTISET 14.3. 21:16 4245514

 2. Multialla vain 28 ehdokasta, 17 valitaan

  UUTISET 18.9. 16:40 7969782

 3. Multian valtuusto äänesti veroprosentiksi 21,0

  UUTISET 14.11. 19:14 5699723

 4. Poliisi selvitti kiistaa Isossahiekassa

  UUTISET 19.10. 15:41 255770

 5. Multia pui hallituksen erottamista

  UUTISET 10.12. 18:37 1186217

 6. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Murron valinnasta Multialle

  UUTISET 4.10. 10:06 75221312

 7. Multia on kriisikunta

  UUTISET 23.12. 09:28 7141596

 8. Ruusukauppiaat Romaniasta

  UUTISET 6.10. 14:09 128326

 9. Keuruun junaliikenne uhataan hiljentää

  UUTISET 15.9. 17:33 272577

 10. Valokuitu kiinnosti Multialla

  UUTISET 21.4. 14:52 79681

 1. Multialla vain 28 ehdokasta, 17 valitaan

  UUTISET 18.9. 16:40 7969782

 2. Multian valtuusto äänesti veroprosentiksi 21,0

  UUTISET 14.11. 19:14 5699723

 3. Poliisi selvitti kiistaa Isossahiekassa

  UUTISET 19.10. 15:41 255770

 4. Murto äänestettiin kunnanjohtajaksi

  UUTISET 14.3. 21:16 4245514

 5. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Murron valinnasta Multialle

  UUTISET 4.10. 10:06 75221312

 6. Multia pui hallituksen erottamista

  UUTISET 10.12. 18:37 1186217

 7. Multia on kriisikunta

  UUTISET 23.12. 09:28 7141596

 8. Ruusukauppiaat Romaniasta

  UUTISET 6.10. 14:09 128326

 9. Keuruun junaliikenne uhataan hiljentää

  UUTISET 15.9. 17:33 272577

 10. Lyhyen elämän karu loppu

  UUTISET 27.3. 08:31 28720

 1. Keuruun kivikoululla on meneillään sisäilman laadun tutkimus

  UUTISET 2.5. 20:00 17 16 193

 2. Video: Vappuajelu toi hyvää mieltä

  UUTISET 2.5. 18:21 32 5 112

 3. Kuntorastit herää talviuniltaan

  URHEILU 3.5. 09:54 6 1 96

 4. Keuruulaismiehelle kuusi kuukautta ehdollista lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

  UUTISET 2.5. 13:56 12 0 84

 5. Ruoppaustyöt käyntiin Suolahdensalmessa syksyllä

  UUTISET 2.5. 14:27 21 1 52

 6. HPP ja KeuPa aloittavat sarjakautensa kotiotteluilla

  URHEILU 3.5. 08:53 8 1 49

 7. Terhokerholaiset vappumarssilla

  UUTISET 28.4. 15:37 26 0 48

 8. Ami Varjotie on Kraananeuvos 2016

  UUTISET 30.4. 20:23 48 5 46

 9. Keski-Suomen karjalaisten runokirjassa keuruulaistenkin runoja

  UUTISET 29.4. 09:17 56 2 32

 10. Kisailijat: Salla Sipponen ja Ari Silen palkittiin kevätkokouksessa

  URHEILU 30.4. 11:59 42 2 32

Suur-Keuruu, Niilontie 1, 42701 KEURUU    avoinna ma - pe kello 8.30 - 16.00   Fax: (014) 772 819  |  Palaute  |  Mediakortti  |  Käyttöehdot